Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az euroövezetbe tartozó országok költségvetéseire vonatkozó követelmények

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az euroövezetbe tartozó országok költségvetéseire vonatkozó követelmények

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2011/85/EU irányelv – az euroövezetbe tartozó országok költségvetéseire vonatkozó követelmények

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv részletes szabályokat állapít meg a nemzeti költségvetések tekintetében, amelyekre annak biztosítása érdekében van szükség, hogy az uniós kormányok tiszteletben tartsák a gazdasági és monetáris unió követelményeit és ne termeljenek túlzott hiányt.

FŐBB PONTOK

Az uniós kormányoknak:

Olyan állami számviteli rendszert kell működtetniük, amely átfogóan kiterjed minden bevételi és kiadási területre. Ezekben belső ellenőrzést és független könyvvizsgálatot kell végezni.

A költségvetési adatokat közzé kell tenniük: havi adatokat a központi kormányzati, a tartományi kormányzati és a társadalombiztosítási alszektorokra vonatkozóan; negyedéves adatokat a helyi önkormányzati alszektorra vonatkozóan.

Gondoskodniuk kell arról, hogy a költségvetési tervezés a legfrissebb információkat felhasználó, reális makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseken alapuljon. Ezek kiterjednek a legutóbbi európai bizottsági előrejelzésekre és adott esetben a független szervezetek előrejelzéseire.

Rájuk jellemző költségvetési szabályokat kell életbe léptetniük, amelyek elősegítik, hogy az államháztartás egésze megfeleljen az európai szabályoknak. A cél a túlzott államháztartási hiány vagy államadósság elkerülése. A független szervezetek gondosan figyelemmel kísérik az e szabályoknak való megfelelést.

Hiteles, hatékony középtávú költségvetési keretet kell létrehozniuk, amely legalább hároméves költségvetés-tervezési időhorizontot alkalmaz. Ez magában foglalja a többéves költségvetési célokat, a főbb kiadási és bevételi tételekre vonatkozó előrejelzéseket és az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának értékelését.

Biztosítaniuk kell a számviteli szabályok és eljárások következetességét és összhangját a kormányzati tevékenység valamennyi területén.

A nemzeti költségvetési adatok minőségéről szóló 2014. évi jelentésében a Bizottság megállapította, hogy az uniós kormányok rendszerint betartják az adatszolgáltatási határidőket, de a túlzott hiányra vonatkozó táblázatok teljességén még lehetne javítani.

HÁTTÉR

Az irányelv annak a („hatos csomagként” ismert) hat jogalkotási aktusnak az egyike, amelyek 2011. december 13-án léptek hatályba az EU költségvetési és gazdasági kormányzásának megerősítése érdekében.

Ezeket az úgynevezett kettes csomag követte, amely tovább javítja az euroövezet költségvetési felügyeletét. Az európai szemeszter eljárás keretében minden, eurót alkalmazó országnak október közepéig be kell nyújtania költségvetés-tervezetét a Bizottsághoz. Amennyiben a Bizottság megítélése szerint e költségvetés nem felel meg az egységes valutára vonatkozó szabályoknak, felkéri az uniós országot annak felülvizsgálatára.

HÁTTÉR

A short guide to the new EU fiscal governance (Rövid útmutató az új uniós költségvetési irányításhoz)

JOGI AKTUS

A Tanács 2011. november 8-i 2011/85/EU irányelve a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2011/85/EU irányelv

2011.12.13.

2013.12.31.

HL L 306., 2011.11.23., 41–47. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: A harmonizált költségvetési számviteli standardok tagállami végrehajtása felé – A Nemzetközi Költségvetési Számviteli Standardok (IPSAS) alkalmassága a tagállamok számára (COM(2013) 114 final, 2013. március 6.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok által 2013-ban szolgáltatott költségvetési adatok minőségéről (COM(2014) 122 final, 2014. március 7.)

utolsó frissítés 13.10.2015

Top