Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jelentéstétel az uniós országok tényleges és tervezett hiányáról

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jelentéstétel az uniós országok tényleges és tervezett hiányáról

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 479/2009/EK rendelete a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról

MI E RENDELET CÉLJA?

A rendelet megállapítja azokat az eljárásokat, amelyek alapján az uniós kormányzatok* az Európai Bizottság részére jelentést tesznek nemzeti kormányzati hiányukról* és államadósságukról*.

FŐBB PONTOK

 • Az uniós országok évente kétszer jelentést tesznek a Bizottság statisztikai szervezeti egysége, az Eurostat részére a tényleges* és a tervezett* kormányzati hiányról és államadósságról.
 • Az adott év („n. év”) április 1. napjáig az adatok között a következők szerepelnek:
  • naprakész becslés az n–1. évre és a korábbi három évre (n–2., n–3. és az n–4. évekre) vonatkozó tényleges kormányzati hiányról, valamint az adott évre tervezett kormányzati hiány;
  • tényleges államadósság a korábbi 4 évre (n–1., n–2., n–3., n–4. évekre) vonatkozóan, és a tervezett államadósság az adott év végére vonatkozóan.
 • Október 1-jéig az adatoknak a következőket fel felölelniük:
  • tényleges hiány a korábbi 4 évre (n–1., n–2., n–3., n–4. évekre) vonatkozóan, és naprakésszé tett, tervezett államadósság az adott év végére vonatkozóan.
 • Az uniós országok továbbá a következő adatokat biztosítják az Eurostat számára:
  • a nemzeti számlákból származó adatok;
  • a beruházási kiadásaikra* vonatkozó adatok;
  • tényleges GDP a korábbi 4 évre vonatkozóan, és a várható GDP az adott évre vonatkozóan;
  • a jelentésre vonatkozó kiegészítő kérdőívek és a hiányra, illetve adósságra vonatkozó tájékoztatás pontosítása;
  • részletes módszertani leírások a kormányzati hiányra és államadósságra vonatkozó tényadatok, valamint az azok alapjául szolgáló kormányzati számlák összeállítása során alkalmazott módszerekről, eljárásokról és adatforrásokról;
  • a nemzetiszámla-szakértők általi segítség, igény szerint.
 • Amennyiben a költségvetési év eltér a naptári évtől, az uniós országok az adott költségvetési évet megelőző két költségvetési évre vonatkozóan is adatot szolgáltatnak.
 • Eurostat:
  • rendszeres időközönként értékeli a nemzeti adatok és az azok alapjául szolgáló kormányzati szektorszámlák minőségét;
  • rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlament és a Tanács részére a nemzeti adatok minőségéről;
  • folyamatosan kapcsolatot tart a nemzeti statisztikai hatóságokkal;
  • rendszeres konzultációs és módszertani látogatásokat tesz az uniós országokban az adatok felülvizsgálata, az eljárások nyomon követése és a számlák ellenőrzése céljából;
  • sajtóközlemények formájában az áprilisi és októberi határidőktől számított három héten belül a tényleges kormányzati hiányra és államadósságra vonatkozóan adatokat biztosít.

A Bizottság 220/2014/EU rendelete 2014-ben módosította a 479/2009/EK rendeletet a korábbi, ESA 95 Nemzeti és Regionális Számlák Európai Rendszerét felváltva az ESA 2010 rendszerrel.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2009. június 30 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

* Kormányzat: e kontextusban a „kormányzati szektort”, a „központi kormányzatot”, a „helyi önkormányzatot” és a „társadalombiztosítási alapokat” foglalja magában.

* Kormányzati hiány (kormányzati többlet): a „központi kormányzat” nettó hitelfelvétele (nettó hitelnyújtása).

* Államadósság: a „kormányzati” szektor év végén fennálló bruttó adóssága.

* Tényleges kormányzati hiány és államadósság: valamely korábbi év becsült, előzetes, részben véglegesített vagy végleges eredményei.

* Tervezett kormányzati hiány és államadósság: a legfrissebb hivatalos előrejelzések, amelyek a legfrissebb kormányzati döntéseket, gazdasági fejleményeket és kilátásokat veszik alapul.

* Kormányzati beruházás: a „kormányzati” szektornak a bruttó állóeszköz-felhalmozása.

JOGI AKTUS

A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról (HL L 145., 2009.6.10., 1–9. o.).

Az 479/2009/EK tanácsi rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 04.07.2016

Top