Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az euro bevezetése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az euro bevezetése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

A Tanács 974/98/EK rendelete – az euro bevezetéséről

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 140. cikke

MI A RENDELET ÉS AZ EUMSZ 140. CIKKÉNEK CÉLJA?

 • A rendelet pontosan meghatározza az eurót bevezető európai uniós országokra vonatkozó jogi monetáris követelményeket. Meghatározza az euro bevezetésére vonatkozó különböző szakaszokat.
 • Az EUMSZ 140. cikke meghatározza a gazdasági és monetáris uniós tagságra és az euro bevezetésére vonatkozó kritériumokat. Az e követelmények teljesítésében az euroövezeten kívüli országok által tett előrehaladás rendszeres nyomon követéséről is rendelkezik.

FŐBB PONTOK

 • Az euro bevezetéséről szóló rendelet:
  • az eurót bevezető valamennyi országban a közös valutára, a készpénzcserére, valamint a nemzeti valuta kivonására vonatkozó részletes adatokat tartalmazza;
  • megerősíti, hogy a közös valuta az euro, amely száz centre osztható és a megállapított átváltási árfolyamon felváltja az érintett országok nemzeti valutáit;
  • az Európai Központi Bankot és az eurót bevezető országok nemzeti központi bankjait kizárólagos hatáskörrel ruházza fel az eurobankjegyek forgalomba hozatalára;
  • lehetővé teszi, hogy a nemzeti bankjegyek és érmék az euro bevezetésének napját megelőző napig törvényes fizetőeszköz minőségben maradhassanak;
  • meghatározza a nemzeti valuták fokozatos kivonásának időszakára vonatkozó feltételeket; e lehetőséget még egyik euroövezeti ország sem vette igénybe;
  • kimondja, hogy a nemzeti bankjegyek és -érmék továbbra is megtartják törvényes fizetőeszköz minőségüket az adott országban a vonatkozó átállási dátumokat követő hat hónapon belül;
  • megállapítja, hogy az eurobankjegyek és -érmék kizárólagos törvényes fizetőeszköznek minősülnek az euroövezeti országokban az átállás vonatkozó dátumát követően;
  • feljogosítja az euroövezeti országokat a bankjegyek- és érmék hamisítása vagy utánzása elleni megfelelő szankciók alkalmazására.
 • Az országok az euro bevezetése céljából kötelesek teljesíteni az EUMSZ 140. cikkében és (13.) Jegyzőkönyvében meghatározott, következő négy gazdasági és pénzügyi feltételt, az úgynevezett konvergenciakritériumokat:
  • árstabilitás: egyéves időszakon keresztül a három legalacsonyabb nemzeti euroövezeti rátát legfeljebb 1,5 százalékponttal meghaladó inflációs rátával kell rendelkezniük;
  • az állami költségvetési helyzet: biztosítaniuk kell az állam szilárd és fenntartható pénzügyi helyzetét a nemzeti költségvetési hiánynak és az államadósságnak a nemzeti bruttó hazai termék legfeljebb 3%-ra, illetve 60%-ra történő korlátozásával;
  • árfolyam-stabilitás: el kell kerülnie a túlzott mértékű valutaingadozást legalább két éven keresztül az árfolyam-mechanizmusban való részvétel révén, amely az euroövezeti és euroövezeten kívüli országok árfolyamait szabályozza;
  • kamatokra vonatkozó konvergencia: a legjobb eredményt felmutató három euroövezeti ország kamatát legfeljebb 2 százalékponttal meghaladó hosszú távú kamattal kell rendelkezniük.
 • Az Európai Bizottság széles körű tájékoztatási kampánnyal segített az euro bevezetésének előkészítésében. A kampány célcsoportjai a következők voltak:
  • azok a vállalkozások, amelyek 2002. január 1 -jei határidővel alkalmazzák az eurót tranzakcióik során;
  • az új érméket és bankjegyeket bevezető, valamint az azok által képviselt árakhoz és értékekhez igazodni kívánó lakosság;
  • a különleges igényű – például szociális vagy gazdasági szempontból elszigetelt, testi fogyatékossággal élők, vagy az olvasni, illetve írni nem tudó – csoportok;
  • azok a tanulók, akik már az új valuta mellett nőnek fel, és ily módon segíthetnek szüleiknek és az idősebbeknek abban, hogy jártasak legyen az euro alkalmazásában.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 1999. január 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács 974/98/EK rendelete (1998. május 3.) az euro bevezetéséről (HL L 139., 1998.5.11., 1–5. o.)

A 974/98/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Harmadik rész – Az Unió belső politikái és tevékenységei – VIII. cím – Gazdaság- és monetáris politika – 5. fejezet – Átmeneti rendelkezések – 140. cikk (az EKSz. korábbi 121. cikkének (1) bekezdése, 122. cikke (2) bekezdésének második mondata és 123. cikkének (5) bekezdése) (HL C 202., 2016.6.7., 108–110. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – (13.) Jegyzőkönyv a konvergenciakritériumokról (HL C 202., 2016.6.7., 281–282. o.)

utolsó frissítés 03.04.2017

Top