Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus

A globális gazdaságot 2008 végén sújtó pénzügyi válság az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus (EFSM) létrehozását hívta életre azzal a céllal, hogy támogassa a nehézségekkel küzdő európai uniós (EU-s) országokat, megőrizve ezáltal az EU pénzügyi stabilitását.

JOGI AKTUS

A Tanács 407/2010/EU rendelete (2010. május 11.) európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

A globális gazdaságot 2008 végén sújtó pénzügyi válság az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus (EFSM) létrehozását hívta életre azzal a céllal, hogy támogassa a nehézségekkel küzdő európai uniós (EU-s) országokat, megőrizve ezáltal az EU pénzügyi stabilitását.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet megállapítja az uniós pénzügyi támogatásnak azon uniós ország részére történő odaítélésére vonatkozó feltételeket és eljárásokat, amely - az általa nem befolyásolható eseményeknek köszönhetően - súlyos gazdasági vagy pénzügyi zavarokkal küzd, vagy fennáll ez utóbbiak veszélye.

FŐBB PONTOK

Pénzügyi támogatás

A támogatás az érintett uniós ország számára biztosított hitel vagy hitelkeret* formáját öltheti. Az Európai Bizottság e célból az EU nevében hiteleket vehet fel a tőkepiacon vagy pénzintézeteknél az EU Tanácsa által minősített többséggel elfogadott határozattal összhangban.

Eljárás

A támogatást kérő uniós ország - az Európai Központi Bankkal (EKB) együttműködve - megvitatja a Bizottsággal a pénzügyi szükségleteit. Ezt követően gazdasági és pénzügyi kiigazítási programtervezetet nyújt be a Bizottságnak.

A hitelkeret biztosítására irányuló határozat a következő információkat tartalmazza:

  • a pénzügyi támogatás feltételei;
  • az uniós pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó általános gazdaságpolitikai feltételek (például az államadósság csökkentésére irányuló pénzügyi konszolidáció);
  • a támogatást igénylő ország által elkészített kiigazítási program jóváhagyása.

A Bizottság - a részletekben kifizetésre kerülő támogatás további folyósításának érdekében - rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy a támogatásban részesülő ország gazdaságpolitikája összhangban van-e a kiigazítási programjával és a Tanács által megállapított feltételekkel.

Egyéb pénzügyi támogatási mechanizmusokkal való összeegyeztethetőség

Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus összhangban áll az uniós országok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatást nyújtó eszközével. Nem zárja ki továbbá a Nemzetközi Valutaalaphoz hasonló EU-n kívüli alapok alkalmazását sem.

EFSM költségvetés

Az EFSM finanszírozása az uniós költségvetésből történik. A Bizottság az EU nevében összesen 60 milliárd euróhitel felvételére jogosult a pénzügyi piacokon. A hiteleket az uniós költségvetés biztosítja.

Az EFSM bevezetésre került Írországban és Portugáliában összesen 46,8 milliárd euró összeggel (22,5 milliárd euró Írország számára és 24,3 milliárd euró Portugália számára), hároméves időszakra elosztva (2011-2014).

Az EFSM-t 2015 júliusában 7,16 milliárd eurót felölelő rövid távú támogatás (áthidaló kölcsön) biztosítására alkalmazták Görögország számára.

Az euróövezetbe nem tartozó országok lefedettségével kapcsolatban egyedi rendelkezések vannak hatályban.

HÁTTÉR

Az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) konszolidálja és egyesíti az államadósság-válság nyomán ideiglenesen életbe léptetett két eszközt, az EFSM-t és az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszközt, amelyekkel a mai napig is párhuzamosan működik.

Az ESM idővel azon euróövezeti országok fő támogatási mechanizmusává fog válni, amelyek adósságszintjeik miatt átmenetileg nehézségekbe ütköznek a pénzügyi piacokról való hitelfelvétel tekintetében. Hitelezési képessége a kezdetekben legfeljebb 500 milliárd euró volt 704,8 milliárd eurótőke alapján. Az ESM finanszírozását az uniós országok biztosítják az EKB hozzájárulási kulcs* alapján.

A hitelek a pénzügyi piacokon hitelt felvevő ESM-ből kerülnek finanszírozásra, és részvényesei (euróövezeti országok) garantálják azokat. A hitelekre szigorú feltételek vonatkoznak, többek között az államháztartás fenntartható szintekre történő visszaállítása.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

2010. május 13.

További információk:

KULCSFOGALMAK

* Hitelkeret: a Tanács által a Bizottság javaslatára biztosított engedély valamely uniós ország számára az EFSM alapjaiból történő forrás lehívására egy bizonyos meghatározott felső határig megadott időtartamra.

* Az EKB hozzájárulási kulcs: e kulcsot oly módon számítják ki, hogy az tükrözze az adott ország össznépességhez és az EU bruttó hazai termékéhez viszonyított részarányát. E két mutató egyenlő mértékben számít.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

407/2010/EU rendelet

2010.5.13.

-

HL L 118., 2010.5.12., 1-4. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2015/1360/EU rendelet

2015.8.8.

-

HL L 210., 2015.8.7. 1-2. o.

utolsó frissítés 14.09.2015

Top