Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A gazdaságpolitikai koordináció megerősítése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

A gazdaságpolitikai koordináció megerősítése

Ez a közlemény a gazdaságpolitikai koordináció javítása érdekében tervezett bizottsági reformokat ismerteti. E reformok között szerepel a tagállamok költségvetési politikájának fokozottabb felügyelete, az európai gazdasági szemeszter és kifejezetten az euróövezetre vonatkozó intézkedések bevezetése.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A gazdaságpolitikai koordináció megerősítése (2010. május 12.) [COM(2010) 250 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ebben a közleményben a Bizottság a 2009-es globális gazdasági válságra vonatkozó következtetéseket vonja le. Véleménye szerint az Európai Unió számára alapvető lett a tagállamok gazdaságpolitikájának koordinációja.

A globális gazdasági válság ugyanis rámutatott a Gazdasági és Monetáris Unió (DE) (EN) (FR) bizonyos hiányosságaira:

 • a tagállamok költségvetési egyensúlytalanságai, többek között az államadósságuk magas szintje, amely rövid időn belül válsághelyzeteket okozhat;
 • a tagállamok gazdaságának kölcsönös függősége;
 • az uniós szintű politikai koordináció hiánya;
 • az euróövezetre jellemző makrogazdasági és pénzügyi egyensúlytalanságok, amelyek súlyosbították gazdasági helyzetét.

E problémák ismeretében a Bizottság a túlzottan magas költségvetési hiányok elkerülése érdekében javítani kívánja a tagállamok gazdaságfelügyeletét. Emellett a makrogazdasági fejlemények felügyeletének kiterjesztését és az euróövezet gazdaságirányításának megerősítését javasolja.

E közlemény tehát három főbb célkitűzést mutat be:

 • a Stabilitási és Növekedési Paktum betartásának megerősítése;
 • európai gazdasági szemeszter létrehozása;
 • válságkezelési keret bevezetése az euróövezetben.

Stabilitási és Növekedési Paktum

A Stabilitási és Növekedési Paktum olyan paktum, amellyel a tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a költségvetési egyensúlytalanságok elkerülése érdekében kontrollálják államadósságukat. A paktum a következőkről rendelkezik:

 • a stabilitási és konvergenciaprogramokon alapuló prevenciós ág: a tagállamok évente benyújtják ezeket a programokat a Bizottságnak és a Tanácsnak. A stabilitási és konvergenciaprogramok többek között az egyes tagállamok költségvetési célkitűzéseit és gazdasági kilátásait állapítják meg;

A Bizottság a paktum prevenciós és korrekciós ágának megerősítését javasolja azzal, hogy hangsúlyosabban foglalkozik az adóssággal. A stabilitási és konvergenciaprogramok tartalmazhatnának például a költségvetési fenntarthatóságra vonatkozó új célkitűzéseket. A Bizottság további javaslata szerint a túlzott hiány esetén követendő eljárásban fokozottabban figyelembe kellene venni az államadósság és a költségvetési hiány kölcsönhatását.

Ezenkívül fel kellene gyorsítani a túlzott hiány esetén követendő eljárásokat, hogy a tagállamok a lehető legkorábban kaphassanak ajánlásokat, és így orvosolhassák a kialakulófélben lévő költségvetési egyensúlytalanságokat.

Európai szemeszter

A Bizottság európai gazdasági szemeszter bevezetését javasolja minden év elején. E szemeszternek többek között az lenne a célja, hogy megerősítse a tagállamok politikai koordinációját és gazdaságfelügyeletét.

Az európai szemeszter elején az Európai Tanácsnak meg kell határoznia a fő gazdasági kihívásokat, és a folytatandó szakpolitikákhoz stratégiai iránymutatásokat kell biztosítania a tagállamok számára. A tagállamok ezután ezen információk alapján dolgozzák ki stabilitási és konvergenciaprogramjukat és nemzeti reformprogramjaikat.

A nemzeti parlamentek ülésrendjét teljes mértékben tiszteletben tartó európai szemeszter így lehetővé tenné, hogy e programok beterjesztése és vizsgálata akkor történjen, amikor a fontos költségvetési döntések még kidolgozás alatt állnak nemzeti szinten.

Kifejezetten az euróövezetre vonatkozó intézkedések

A tagállamok gazdaságának kölcsönös függősége az euróövezetben még nagyobb jelentőséggel bír az egységes valuta miatt. A Bizottság ennek megfelelően fokozottabb gazdaságfelügyeletet javasol azon tagállamok esetében, amelyeknek fizetőeszköze az euró.

Az egyes tagállamok számára eredménytáblát lehetne bevezetni, amely olyan mutatók készletét tartalmazná, mint az államadósság szintje, a hitelárak, a folyó fizetési mérleg alakulása, a termelékenység vagy a foglalkoztatás. Ezekhez az eredménytáblákhoz minőségi értékelés kapcsolódna, majd a következőkre vonatkozó ajánlások alapját képeznék:

 • állami bevételek és kiadások;
 • a munkaerőpiac, a termékpiac, a szolgáltatáspiac és a pénzügyi piac működése.

Végezetül a Bizottság válságkezelési keretet javasol az euróövezet pénzügyi stabilitásának biztosítására. Ez a keret a pénzügyi nehézségekkel küzdő euróövezeti országoknak nyújtandó hitel formájában valósulna meg. A nyújtott hitelekre olyan program vonatkozna, amely ismertetné a költségvetési konszolidáció érdekében foganatosítandó tagállami intézkedéseket.

Következő szakaszok

A Bizottság a közleményben ismertetett reformok végrehajtása érdekében több jogalkotási javaslatot fog előterjeszteni.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2010. május 10-i 407/2010/EU rendelete európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról [Hivatalos Lap L 118., 2010.5.12.].

A Bizottság 2010. június 30-i közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A gazdaságpolitikai koordináció erősítése a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében – az európai uniós gazdasági irányítás megszilárdításának eszközei [COM(2010) 367 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Ez a közlemény „A gazdaságpolitikai koordináció megerősítése” című közleményben előterjesztett javaslatokat veszi át, az abban foglalt politikai elképzeléseket konkrét és részletesebb javaslatokká alakítja. A közlemény többek között a Stabilitási és Növekedési Paktum fokozottabb betartása érdekében tervezett prevenciós és korrekciós intézkedéseket pontosítja, emellett részletezi az európai szemeszter lebonyolítását is.

Utolsó frissítés: 30.07.2010

Top