Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az euróérmék nemzeti előlapja és kibocsátása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Az euróérmék nemzeti előlapja és kibocsátása

A pénzforgalomba szánt euróérmék egyik oldalán valamennyi Európai Uniós tagállamban közös előlap, a másikon pedig a közös elveknek megfelelő egyedi, nemzeti előlap található. A Bizottság ajánlásokat fogalmaz meg azoknak a tagállamoknak, amelyek az Európai Unió (EU) Tanácsának jóváhagyása után érméket bocsáthatnak ki.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2009/23/EK ajánlása (2008. december 19.) a pénzforgalomba szánt euróérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról [Hivatalos Lap L 9., 2009.1.14.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bizottság ajánlásokat fogalmaz meg a gazdasági és monetáris unióban (GMU) részt vevő tagállamok számára az euróérmék kibocsátására vonatkozóan. Ezek az ajánlások a pénzforgalomba szánt nemzeti előlapokra és a forgalomban lévő érmék, valamint az emlékérmék peremirataira vonatkozik.

Az euróérmék nemzeti előlapja az egységes valuta elnevezését és az érme névértékét tartalmazza.

A pénzforgalomba szánt érmék nemzeti előlapja

A nemzeti előlapokon szerepel az érmét kibocsátó tagállam, de nem szerepelhet semmiféle utalás az érme címletére és a valuta nevére vonatkozóan (kivéve a nem latin abc-t). A nemzeti előlapot díszítő választott rajzolatot az európai lobogón található tizenkét csillagnak kell öveznie. A rajzolat nem módosítható, kivéve, ha az az államfőre utal, és annak személye megváltozik. A kibocsátó tagállamoknak lehetőségük van az euróérmék nemzeti előlapjának módosítására annak érdekében, hogy teljes mértékben megfeleljenek az aktuális ajánlásnak.

A kéteurós érmék peremirata utalhat a címletértékre és/vagy tartalmazhatja az euro kifejezést.

Az érméket névértéken kell forgalomba hozni. A kibocsátott érmék - gyűjtőknek szánt - kis részének értékesítése történhet magasabb áron.

Kéteurós emlékérmék

A nemzeti előlapon szereplő rajzolatnak nagyobb nemzeti vagy európai jelentőségű ünnepi alkalomról kell megemlékeznie. Az emlékérmék szintén pénzforgalomba szánt érmék.

Az ilyen típusú érmék kibocsátásakor figyelembe kell venni bizonyos szabályokat:

  • e célra kizárólag a kéteurós címlet használható;
  • az államonként és évente felállított határértéknek korlátoznia kell a kibocsátott érmék mennyiségét;
  • az emlékérmék teljes száma nem haladhatja meg a kibocsátás évét megelőző évben az összes részt vevő tagállam által forgalomba hozott kéteurós érmék számának 0,1%-át, vagy a szóban forgó kibocsátó tagállam által forgalomba hozott kéteurós érmék teljes számának 5,0%-át. Ha a megemlékezés tárgya mindenkit érintő alkalom, a felső határ az összes részt vevő tagállam által forgalomba hozott kéteurós érmék teljes számának 2,0%-ára növelhető;
  • a peremiratnak meg kell egyeznie a szokványos érmék peremiratával.

Tájékoztatási eljárás

A kibocsátó tagállam a kibocsátás időpontja előtt hat hónappal továbbítja a rajzolat tervét a Bizottsághoz. A Bizottság így ellenőrizheti, hogy a terv megfelel ezeknek az ajánlásoknak.

Abban az esetben, ha a Bizottság úgy véli, hogy ezen ajánlás iránymutatásai nem teljesülnek, a pénzügyi és gazdasági bizottságnak dönt arról, hogy jóváhagyható-e a rajzolat.

Az érmetervekkel kapcsolatos valamennyi lényeges információ közzétételre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Háttér

A 2003/734/EK és a 2005/491/EK ajánlás hatályát veszti, és az új ajánlás a helyükbe lép. Ezek az ajánlások az euróérmék nemzeti előlapjának módosítására és forgalomba hozatalára is vonatkoztak.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak -Az 1 és 2 eurócent érmék folyamatos kibocsátásával kapcsolatos kérdések [COM(2013) 281 final - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.].

A Bizottság a közleményben - átmeneti időszakkal együtt vagy anélkül - négy lehetséges forgatókönyvet mutat be az 1 és 2 eurócent érmék tekintetében, kezdve a jelenlegi állapot fenntartásától egészen ezen érmék forgalomból való kivonásáig. Amint valamelyik forgatókönyvet az érdekelt felek egyértelműen előnyben részesítik, a Bizottság megteszi a szükséges jogalkotási javaslatokat.

Utolsó frissítés: 05.05.2014

Top