Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kapcsolatok Ciprus északi részével

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kapcsolatok Ciprus északi részével

Ennek a közleménynek az a célja, hogy intézkedéseket javasoljon Ciprus északi részének gazdasági fejlődése és az Unióhoz történő közelítése érdekében.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Ways of promoting economic development in the northern part of Cyprus and bringing it closer to the Union – [COM(2003) 325 final – not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2003. június 3.): Ciprus északi részének gazdasági fejlődését és az Unióhoz történő közelítését elősegítő eszközök [COM(2003) 325 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

Mivel nem áll rendelkezésre globális megoldás Ciprus de facto felosztásával kapcsolatban, a Bizottság intézkedési javaslatokat tesz a sziget északi része gazdasági fejlődése, valamint az Unióhoz való közeledésének elősegítése érdekében. Kétféle típusú intézkedésről van szó: a pénzügyi támogatás, illetve a kereskedelmi kapcsolatok.

Pénzügyi támogatás

2003-ban a gazdasági fejlődés elősegítése érdekében az Unió 9 millió eurós pénzügyi támogatást fog nyújtani a következő projektekhez:

  • infrastrukturális projektek a sziget északi részén található nagy városokban;
  • vissza nem térítendő támogatások a kis- és közepes vállalkozásoknak;
  • előkészítő tanulmányok az északi rész Unióba történő integrációjához azt követően, hogy politikai megoldást találtak a sziget felosztására.

Ciprus északi részének az Unióhoz való közelítése érdekében a Bizottság 2003-ban megnöveli tájékoztatási tevékenységét. 3 millió eurót biztosítanak az alábbi tevékenységekhez:

  • az uniós vívmányokról szóló szemináriumok szervezése az északi rész polgárai számára;
  • látogatások szervezése az Unió intézményeihez a ciprusi török nemzetiségű polgárok részére;
  • tanácskozás a ciprusi hatóságokkal abban a kérdésben, hogy hogyan lehet az északi rész polgárait a közösségi programokban történő részvételre ösztönözni;
  • együttműködés a tagállamokkal;
  • az északi rész civil társadalmának és szociális partnereinek támogatása;
  • a vívmányok török nyelvre történő fordításának folytatása.

Kereskedelmi kapcsolatok

Ez a közlemény olyan rendszer bevezetését javasolja, amely lehetővé teszi, hogy a sziget északi részéről származó termékek a Ciprus és az Unió között megkötött társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően kedvezményes díjszabással legyenek exportálhatók. Az 1994 óta zajló, az Észak-ciprusi Török Köztársaságból származó termékek kereskedelmi igazolásainak el nem ismerése megakadályozta azt, hogy a szigetnek ez a része kihasználja a Ciprus másik részével megkötött társulási megállapodás nyújtotta preferenciális vámokat. Az új rendszerrel a Ciprusi Török Kereskedelmi Kamara feladata lesz a sziget északi részén előállított vagy termelt áruk szállítási bizonyítványainak a kiállítása.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: 2006–2007-es éves jelentés a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének ösztönzését elősegítő pénzügyi támogatási keret létrehozásáról szóló, 2006. február 27-i 389/2006/EK tanácsi rendelet alapján nyújtott közösségi támogatások végrehajtásáról [COM(2007) 0536 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Ez a jelentés értékeli a ciprusi török közösség gazdasági fejlődése érdekében indított program első évét. A jelentés pozitív mérleget állít fel, amely például a közigazgatási kapacitások megerősítésének köszönhető. Ugyanakkor a program időtartamát az eredeti öt évről (2005-2009) három évre (2007-2009) csökkentették. A tervezés időtartamának általános csökkentése együtt jár a közbeszerzési szerződések megkötésére vonatkozó határidők csökkenésével.

A Tanács 389/2006/EK rendelete (2006. február 27.) a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének ösztönzését elősegítő pénzügyi támogatási keret létrehozásáról és az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 65., 2006.3.7.].

SZEMÉLYEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

A Bizottság közleménye (2008. augusztus 27.): Éves jelentés a 2004. április 29-i 866/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és az alkalmazásából eredő helyzetről [COM(2008) 529 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A Bizottság véleménye szerint a 2006/389/EK rendelet megfelelő jogi kereteket teremt. 2007. május 1-je és 2008. április 30-a között megkétszereződött azoknak a személyeknek a száma, akik átlépték a határvonalat, elérve ezzel a zöld vonal létezése óta mért legmagasabb szintet. Ugyanakkor az illegális bevándorlás úgyszintén növekszik. Az áruforgalom a tárgyidőszakban egyharmadával nőtt. Történt ez mindazok ellenére, hogy a kereskedelem útjában továbbra is akadályok állnak, különösen a sziget északi részéről (mely nem tartozik a kormány tényleges ellenőrzési területe alá) származó áruk esetében. A két övezet közötti kereskedelem megkönnyítése érdekében 2008. június 16-án módosították a rendeletet. A Bizottságnak tovább kell folytatnia a rendelet végrehajtása hatásainak a vizsgálatát.

A Bizottság 2007/330/EK határozata (2007. május 4.) egyes állati termékek Ciprus szigetén történő mozgására vonatkozó tilalmaknak a 866/2004/EK tanácsi rendelet szerinti megszüntetéséről és azon termékek mozgására vonatkozó feltételek megállapításáról [az értesítés a C(2007) 1911. számú dokumentummal történt] (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 123., 2007.5.12.].

A Tanács 866/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerről [Hivatalos Lap L 161., 2004.4.30.]. Határvonallal vannak elválasztva azok az övezetek, amelyek a Ciprusi Köztársaság kormánya tényleges ellenőrzése alá tartoznak, és azok, amelyek nem. Ez határvonal nem képezi az EU külső határát.

Ez a rendelet meghatározza a határvonalat átlépő személyek, áruk és szolgáltatások ellenőrzésének feltételeit.

Utolsó frissítés: 07.09.2009

Top