Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tengerentúli országok és területek (TOT): egy új partnerség felé

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tengerentúli országok és területek (TOT): egy új partnerség felé

Az Európai Unió módosítani és fejleszteni kívánja a tengerentúli országokkal és területekkel (TOT) való együttműködésének alapját képező elveket. Az új megközelítésnek oly módon kell támogatnia e területek tartós fejlődését, hogy mindeközben figyelemmel van az egyes területek különleges helyzetére.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2009. november 6.) – Az EU és a tengerentúli országok és területek (TOT) közti új partnerség elemei [COM(2009) 623 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) és a tengerentúli országok és területek (TOT) közötti kapcsolatoknak a közös érdekeken alapuló kölcsönös partnerség irányába kell fejlődniük. E kapcsolatokat jelenleg a 2001/822/EK határozat által létrehozott társulás keretei között alakítják ki.

Ez a közlemény egy olyan újfajta megközelítést jelent, amelynek célja a TOT-ok fenntartható fejlődésének támogatása oly módon, hogy az együttműködés alapelveit és prioritásait ezen országok és területek különleges helyzetéhez igazítják. Sőt, bár fejlettségi szintjük általánosságban meghaladja az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országok szintjét, egyes TOT-ok számára lehetővé kell tenni azt, hogy továbbra is részesüljenek a szegénység elleni küzdelmet szolgáló európai támogatásokból.

A fenntartható fejlődés támogatása

Az EU működéséről szóló szerződés 198. cikkén alapuló jövőbeni partnerségnek az együttműködés három alábbi tengelyét kell előnyben részesítenie:

  • a TOT-ok versenyképessége az olyan kulcsterületeken, mint az oktatás és a képzés, az innováció, a kis- és középvállalkozói szektor, a felelősségteljes politikai és gazdasági kormányzás;
  • a gazdasági sokkokkal, környezetvédelmi problémákkal, az energiafüggőséggel és a természeti katasztrófákkal szembeni sebezhetőségük csökkentése;
  • regionális integráció a régión belüli kereskedelem növelésén, együttműködési projekteken (többek között a határokon átnyúló környezetvédelem terén), valamint egymás kultúrájának megismerésén keresztül.

Az együttműködést az egyes partnerek helyzetének megfelelően, differenciáltan kell kialakítani.

Javítani kell az európai technikai és pénzügyi támogatást, különösen a pénzügyi eszközöknek a legkülső régiók, az AKCS-országok vagy a TOT-ok más szomszédos országai rendelkezésére álló pénzügyi eszközökkel való összhangjának megteremtésével.

Bizonyos közösségi programokban (például a hetedik kutatási keretprogramban) a TOT-ok is részt vehetnek. E programokat tehát az új prioritásokhoz kell igazítani.

Prioritások az együttműködésben

A Bizottság számos olyan területet határozott meg az együttműködésben, amelyeknek lehetővé kell tenniük a TOT-ok potenciáljának kiaknázását. Ezek a következők:

  • kiválósági és szakértői központok felállítása annak érdekében, hogy kezelni lehessen az egyes területek nehézségeit és előnyeit;
  • a TOT-ok jogszabályait az uniós szabványok és előírások szintjére kell fejleszteni többek között az áru- és szolgáltatáskereskedelem ösztönzése céljából (például a vámeljárások, az egészségügyi és növény-egészségügyi normák közelítésével), valamint az adóügyi átláthatóság alapelveinek tiszteletben tartása érdekében;
  • a környezetvédelmi együttműködés fejlesztése a TOT-oknak egy környezetbarátabb gazdaságba való átmenetének, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának támogatása, a biológiai sokféleség védelme, a megújuló energiák ösztönzése és a katasztrófakockázatok csökkentése érdekében;
  • a TOT-ok hozzáférhetőségének javítása az információs és kommunikációs technológiák, valamint a közlekedési infrastruktúrák fejlesztésével;
  • a gazdasági és kereskedelmi együttműködés fokozása a nemzetközi kereskedelem liberalizációja keretében, amely magában foglalja a kölcsönös kereskedelmi kapcsolatokat és a specifikus származási szabályokat is.

Háttér

Ez a közlemény az Európai Unió, valamint a tengerentúli országok és területek közötti jövőbeni kapcsolatokról szóló zöld könyv nyomán született. A zöld könyv következtetései támogatják a társulás jelenlegi kereteinek felülvizsgálatát.

Utolsó frissítés: 08.02.2010

Top