Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Méltányos kereskedelem – a fenntarthatóságot garantáló kereskedelmi rendszerek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Méltányos kereskedelem – a fenntarthatóságot garantáló kereskedelmi rendszerek

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Bizottság közleménye (COM(2009) 215 végleges) – A méltányos kereskedelem és a fenntarthatóságot garantáló nem kormányzati kereskedelmi rendszerek szerepe

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

 • A közlemény részletesen tárgyalja az Európai Bizottság által a méltányos kereskedelemről* 1999-ben közzétett közlemény óta történt fejleményeket.
 • A közlemény olyan intézkedéseket javasol, amelyek segítségével a hatóságok, a méltányos kereskedelem támogatói és mások előmozdíthatják ezt az elképzelést.

FŐBB PONTOK

1999 óta egységes, független módon ellenőrzött méltányos kereskedelmi védjegyet vezettek be. A védjegy felváltja a nemzeti címkéket, valamint növelte a fogyasztói tudatosságot.

 • A méltányos kereskedelem kritériumai a következők:
  • tisztességes termelői ár;
  • a kifizetések egy részének előre teljesítése a termelő kívánsága esetén;
  • hosszú távú, stabil kapcsolatok;
  • a beszállítási lánc átláthatósága és nyomon követhetősége;
  • olyan termelési feltételek, amelyek megfelelnek a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) nyolc alapegyezményének;
  • a környezet tiszteletben tartása, az emberi jogok – különösen a nők és gyermekek jogainak – védelme, valamint a hagyományos termelési módok tiszteletben tartása;
  • a termelők támogatása potenciáljuk fejlesztésében, a mezőgazdasági termelésben és az exportpiacokhoz való hozzáférésben;
  • a méltányos kereskedelemmel kapcsolatos tudatosságot növelő intézkedések fokozása;
  • a koncepció értékelése.

A Bizottság azt javasolja, hogy:

 • a tisztességes és fenntartható kereskedelem előmozdítását segítő magánrendszereknek
  • kormányzati beavatkozástól mentesnek kell maradniuk;
  • fel kell fedezniük a lehetséges kölcsönös szinergiákat és megértést;
  • objektív módon kell értékelniük saját kezdeményezéseik hatásait;
 • a közbeszerzési ajánlattevőknek figyelembe kell venniük a méltányos kereskedelmet tanúsító címkét a fenntartható áruk és szolgáltatások kérése során;
 • az EU-nak azonosítania kell azokat a lehetőségeket, amelyek révén az uniós költségvetés előmozdíthatja a méltányos kereskedelmet.

2010-ben a Bizottság közleményt adott ki, amelyben kiemelte a nyitottabb kereskedelem három előnyét a gazdasági növekedés, a fogyasztók választási lehetősége és a munkahelyteremtés tekintetében.

2012-ben a Bizottság új közleményt terjesztett elő a kereskedelmi és fejlesztési szakpolitikák közötti szinergiák fokozása érdekében. A közlemény szerint ez a kombináció elősegítené a munkahelyteremtést és a növekedést, valamint jobb kereskedelmi és befektetési feltételeket teremtene a fejlődő országokban.

* KULCSFOGALMAK

Méltányos kereskedelem: az a kereskedelmi kapcsolat, amely párbeszéden, átláthatóságon és tiszteleten alapul, és nagyobb egyenlőségre törekszik a nemzetközi kereskedelemben. Hozzájárul a fenntartható fejlődéshez azzal, hogy a hátrányos helyzetű termelők és munkavállalók számára jobb kereskedelmi feltételeket kínál, és biztosítja alapvető jogaikat, különösen a fejlődő országokban. A fogyasztók által támogatott méltányos kereskedelmi szervezetek tevékenyen részt vesznek a termelők támogatásában, a tudatosság növelésében és a hagyományos nemzetközi kereskedelem szabályai és gyakorlata megváltoztatásáért folyó kampányban.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – Hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez: a méltányos kereskedelem és a fenntarthatóságot garantáló nem kormányzati kereskedelmi rendszerek szerepe (COM(2009) 215 végleges, 2009.5.5.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak a méltányos kereskedelemről (COM(99) 619 végleges, 1999.11.29.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Kereskedelem, növekedés és globális ügyek: A kereskedelempolitika mint az Európa 2020 stratégia kulcseleme (COM(2010) 612 végleges, 2010.11.9.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak: Kereskedelem, növekedés és fejlődés – A leginkább rászoruló országokra szabott kereskedelmi és beruházási politika kialakítása (COM(2012) 22 végleges, 2012.1.27.)

utolsó frissítés 07.12.2016

Top