Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vámügyi együttműködés Japánnal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vámügyi együttműködés Japánnal

Az Európai Uniónak (EU) és Japánnak kiterjedt kereskedelmi kapcsolatai vannak. A vámhatóságok közötti együttműködés nemcsak a kereskedelem liberalizációjához járul hozzá, de az ellátási lánc biztonságához, a szellemi tulajdonjog alkalmazásához és a csalás elleni harc sikerességéhez is.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/202/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Közösség és a Japán Kormány közötti, együttműködésről és vámügyekben történő kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodás megkötéséről [Hivatalos Lap L 62., 2008.3.6.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Vámügyi együttműködés

Ez az egyezmény a vámügyi jogszabályok minden területét lefedő együttműködést fektet le.

Ezt az együttműködést a kommunikációs csatornák létrehozásával és a vámhatóságok * közötti összehangolt munka bevezetésével kell elérni.

A felek vállalják, hogy elősegítik a kereskedelmi ügyletek létrejöttét, és egyúttal növelik a biztonságot. Az egyezmény kiemelt célja a vámügyben alkalmazott technológiák és eljárások javítása. Ezzel az együttműködés kétoldali megerősítését és a nemzetközi intézményeken belüli javítását kívánják elérni.

Kölcsönös igazgatási segítségnyújtás

Ez az egyezmény a hatóságok közötti kétféle segítségnyújtást határoz meg a jogsértő vámügyi tevékenységek esetére:

  • segítségnyújtás kérésre: ez a forma az áruk importját és exportját érintő vámügyi eljárásokra és az import-export jogszerűségére, a gyanús személyekre, a tárolás helyére és az áruk szállítására vonatkozik;
  • spontán segítségnyújtás: ez a forma kifejezetten a gazdaságot, a közbiztonságot és közegészséget fenyegető eseményekre vonatkozik. Amennyiben a másik fél érdekelt, az erre felkért hatóság * minden információt megad az adott tevékenységre, forrásokra és módszerekre, árukra, személyekre és közlekedési eszközökre vonatkozóan.

Formai szempontok és a segítségnyújtási kötelezettségre vonatkozó kivételek

A kérelmek írásban nyújtandók be, egy mindkét hatóság által beszélt nyelven. Sürgős esetben a szóbeli kérelem megelőzheti az írott kérelmet.

A kérelem átfutásának elősegítésére a kérelmező hatóság * elegendő információt szolgáltat a kérelmezett intézkedésre, illetve a kérelem tárgyára és okára vonatkozóan. Információkat szolgáltat továbbá a gyanús személyekről, a vonatkozó jogszabályokról, a releváns tényekről és az addig folytatott kivizsgálásokról.

A segítségnyújtási kérelem teljesítése érdekében a felkért hatóság a már rendelkezésére álló információkat rendelkezésre bocsátja vagy további szükséges kivizsgálásokat végez. A megtett intézkedésekről egyeztetni kell a kérelmező hatósággal.

Ha nem lehetséges eleget tenni egy kérelemnek, haladéktalanul értesíteni kell a kérelmező hatóságot, és tájékoztatni kell az okokról is.

A kérelmet el lehet utasítani vagy el lehet halasztani. Amennyiben kérdésessé válik egy állam szuverenitása, biztonsága, közrendje vagy államérdeke, feltételekhez is lehetséges kötni a kérelmet. Ez különösen akkor igaz, ha a kiadott információ biztonsága nem garantálható.

A továbbított adatok bizalmasak, és a kérelmező hatóság országa szerinti jogszabályok szerinti védelem illeti meg őket. Az információk azonban felhasználhatók bizonyítékként egy vizsgálat keretein belül.

Az egyezmény megfelelő működéséért egy vám-együttműködési vegyes bizottság felel.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Vámhatóság: Japánban a pénzügyminisztérium, az Unióban pedig a Bizottság illetékes szervei, illetve a tagállamok vámhatóságai.
  • Kérelmező hatóság: a szerződő felek egyikének vámhatósága, amely az egyezmény alapján segítségnyújtásért folyamodik.
  • Felkért hatóság: a szerződő felek egyikének vámhatósága, amelyhez az egyezmény alapján segítségnyújtásért folyamodnak.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2008/202/EK tanácsi határozat

2008.1.28.

HL L 62., 2008.3.6.

See also

  • Az Adóügyi és Vámuniós (DE) (EN) (FR) Főigazgatóság és az Európai Bizottság weboldala

Utolsó frissítés: 18.05.2011

Top