Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nemzetközi Büntetőbíróság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nemzetközi Büntetőbíróság

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2011/168/KKBP határozat a Nemzetközi Büntetőbíróságnak nyújtott uniós támogatásról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

  • A határozat célja a Nemzetközi Büntetőbíróság működését szabályozó szerződés, a Római Statútum egyetemes támogatottságának növelése – a Római Statútum sérthetetlenségének, valamint a Büntetőbíróság függetlenségének és eredményes működésének megőrzése mellett.
  • Lehetővé teszi továbbá az EU számára, hogy a kiegészítő jelleg elvének* figyelembevételével támogassa a Büntetőbírósággal folytatott együttműködést.

FŐBB PONTOK

Az egyetemes támogatottság növelése

  • Az EU és 28 országa a Római Statútum egyetemes támogatottságát EU-n kívüli országokkal és regionális szervezetekkel folytatott tárgyalások és politikai párbeszédek, illetve a Római Statútumban megfogalmazott értékek, elvek és rendelkezések terjesztését célzó kezdeményezések elfogadása révén igyekeznek növelni.
  • Az egyetemes támogatottság növelése érdekében az EU és országai együttműködnek EU-n kívüli országokkal, nemzetközi intézményekkel és nem kormányzati szervezetekkel.
  • Az uniós országok megosztják az EU-n kívüli országokkal a Római Statútum végrehajtásával kapcsolatban szerzett tapasztalataikat. Ezen túlmenően az EU és országai technikai és pénzügyi támogatást is biztosíthatnak az említett EU-n kívüli országok részére.

A Nemzetközi Büntetőbíróság függetlenségének garantálása

A Büntetőbíróság függetlenségének biztosítása érdekében az EU és országai:

A hatékony működés támogatása

  • A Büntetőbíróság hatékony működésének támogatása céljából az EU és országai egyedi megállapodásokat és egyezségeket is köthetnek.
  • A Büntetőbírósággal való teljes körű együttműködés a hatékony működés egyik előfeltétele. Ezért az EU és országai lépéseket tesznek annak érdekében, hogy biztosítsák az EU-n kívüli országok és a Büntetőbíróság közötti teljes körű együttműködés megvalósulását, ideértve az elfogatóparancsok gyors végrehajtását.
  • Az EU-n kívüli országok Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködésének hiányára adott uniós válasz arra összpontosít, hogyan kezeljék az EU és országai az együttműködés elmulasztását.

Cselekvési terv

A jelen határozat nyomán készült cselekvési terv középpontjában többek között a határozat célkitűzéseinek végrehajtására irányuló uniós tevékenységek összehangolása és a kiegészítő jelleg elvének alkalmazása áll.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2011. március 21-én lépett hatályba.

HÁTTÉR

A hollandiai Hágában székelő Nemzetközi Büntetőbíróság független nemzetközi szervezet. Feladata a népirtást*, az emberiesség elleni bűncselekményt* és a háborús bűncselekményt* elkövető személyek bíróság elé állítása. A Büntetőbíróság működését a 2002. július 1-jén hatályba lépett Római Statútum szabályozza, amelyet azóta valamennyi uniós ország ratifikált.

KULCSFOGALMAK

* Kiegészítő jelleg: ebben a szövegkörnyezetben azt az elvet jelenti, amelynek értelmében a Nemzetközi Büntetőbírósághoz csak végső esetben lehet fordulni, vagyis a Büntetőbíróság kizárólag a nemzeti bíróságok sikertelensége esetén folytathat nyomozást és eljárást.

* Népirtás: valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport részének vagy egészének elpusztítása szándékával elkövetett cselekedetek.

* Emberiesség elleni bűncselekmény: a polgári lakossággal szembeni széles körű és szisztematikus támadás részeként elkövetett cselekedetek.

* Háborús bűncselekmény: a hadijogot (például a genfi egyezményeket) megsértő cselekedetek. Ezek közé tartozik például a hadifoglyokkal szembeni rossz bánásmód, a túszok kivégzése, illetve városok vagy falvak szándékos lerombolása.

JOGI AKTUS

A Tanács 2011/168/KKBP határozata (2011. március 21.) a Nemzetközi Büntetőbíróságról és a 2003/444/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről (HL L 76., 2011.3.22., 56–58. o.)

utolsó frissítés 16.02.2016

Top