Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kettős felhasználású termékek exportellenőrzése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kettős felhasználású termékek exportellenőrzése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

428/2009/EK rendelet – a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet egységes európai uniós rendszert hoz létre a kettős felhasználású termékek* kivitelének, transzferjének, brókertevékenységének (azaz a más nevében értékesítő és vásárló közvetítők tevékenységének) és tranzitjának ellenőrzésére. Ez a rendszer azt igyekszik garantálni, hogy az EU megfeleljen nemzetközi kötelezettségvállalásainak és kötelezettségeinek különösen a nonproliferáció (azaz a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása) terén.
 • Közös uniós ellenőrzési listát hoz létre, és megállapítja annak végrehajtási szabályait. A kettős felhasználású termékek uniós országból bármely harmadik országba történő kivitele exportengedélyhez kötött.

FŐBB PONTOK

 • A kettős felhasználású termékek mindazon termékek és technológiák, amelyek egyaránt felhasználhatók polgári és katonai célokra, ide tartoznak a nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanószerkezetek előállításának bármilyen módon történő elősegítésére szolgáló termékek.
 • A kettős felhasználású termékek az uniós külkereskedelem jókora hányadát teszik ki, a legutóbbi adatok szerint a kettős felhasználású termékek exportvolumene elérte a 85 milliárd EUR-t.

Kettős felhasználású termékek uniós jegyzéke

 • A rendelet I. melléklete felsorolja azokat a kettős felhasználású termékeket, amelyek esetében engedélyre van szükség. Az I. mellékletet minden évben aktualizálják a nemzetközi szabályokkal és a következők által vállalt kötelezettségekkel összhangban:
 • A jegyzékben nem szereplő kettős felhasználású termékek: az I. mellékletben fel nem sorolt bizonyos kettős felhasználású termékek kivitele szintén engedélyhez köthető, ha ésszerűen feltételezhető, hogy azokat biológiai, vegyi, nukleáris fegyverekkel vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programmal összefüggésben vagy a fegyverembargó hatálya alatt álló országban katonai célra használhatják.
 • Kivételes esetekben az uniós országok további ellenőrzéseket is bevezethetnek a jegyzékben nem szereplő termékekre közbiztonsági vagy emberi jogi okokból.
 • Az uniós országok korlátozásokat alkalmaznak a kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos brókertevékenységekre, valamint e termékek uniós tranzitjára.
 • A kettős felhasználású termékek szabad mozgása az EU-ban: a rendelet IV. mellékletében felsorolt egyes érzékeny termékek (pl. elektromosan vezérelt robbanóanyag-detonátorok) kivételével a kettős felhasználású termékekkel szabadon lehet kereskedni az EU-n belül.

Exportengedélyek

Az exportengedélyek az alábbi négy típusba sorolhatók:

 • 1.

  Uniós általános exportengedélyek, amelyek lehetővé teszik egyes kettős felhasználású termékek bizonyos feltételek melletti kivitelét meghatározott országokba (lásd a rendelet II. mellékletét). Ezek például a következőkre terjednek ki:

  • egyes kettős felhasználású termékek olyan országokba irányuló kivitele, mint Ausztrália, Kanada, Japán, Új-Zéland, Norvégia, Svájc és az Egyesült Államok;
  • egyes kettős felhasználású termékek javítást/cserét követő kivitele;
  • egyes kettős felhasználású termékek ideiglenes kivitele kiállításokra/vásárokra;
  • bizonyos távközlési termékek és vegyi anyagok egyes célországokba történő kivitele.
 • 2.

  Nemzeti általános exportengedélyek, amelyeket az uniós országok adhatnak ki, amennyiben ezek az engedélyek összhangban állnak a meglévő uniós általános engedélyekkel, és nem a rendelet II. mellékletében felsorolt termékekre (pl. uránra, humán és állati patogénekre, azaz egyes vírusokra, köztük az Ebolára) vonatkoznak.

 • 3.

  Globális engedélyek, amelyeket a nemzeti hatóságok egy exportőrnek adnak ki, és amelyek vonatkozhatnak többféle árura, több országra és végfelhasználóra.

 • 4.

  Egyedi engedélyek, amelyeket a nemzeti hatóságok egy exportőrnek adhatnak ki egy vagy több kettős felhasználású termék valamely EU-n kívüli országban lévő egyetlen végfelhasználónak vagy címzettnek történő kiviteléhez.

Az exportellenőrzési hatóságok hálózata

A rendelet információcsere céljából létrehozza az illetékes exportellenőrzési hatóságok hálózatát, amelynek irányításáért a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoport felel; e csoport végzi az exportellenőrzésekkel kapcsolatos információcserét, valamint azok végrehajtásának támogatására szolgáló eszközök fejlesztését.

Az exportellenőrzési politika felülvizsgálata

 • A rendelet előírja az Európai Bizottság számára, hogy vizsgálja felül az uniós exportellenőrzési politikát. 2013 októberében a Bizottság végrehajtási és hatásvizsgálati jelentést terjesztett a Tanács és az Európai Parlament elé. A jelentésben megállapította, hogy a jelenlegi exportellenőrzési rendszert, noha az szilárd jogi és intézményi alapokat biztosít, fejleszteni kell, hogy kialakulhasson az a korszerű ellenőrzési kapacitás, amelyre az EU-nak a jövőben szüksége lesz.
 • 2014 áprilisában a Bizottság elfogadta az uniós stratégiai exportellenőrzéssel kapcsolatos hosszú távú elképzelést vázoló közleményt, amely azonosította az exportellenőrzési rendszer korszerűsítésével kapcsolatos konkrét szakpolitikai lehetőségeket. A Bizottság 2015-ben hatásvizsgálatot folytatott, 2016 szeptemberében pedig az uniós exportellenőrzés korszerűsítésére vonatkozó jogalkotási javaslatot terjesztett elő.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2009. augusztus 27 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Kettős felhasználású termékek: azok a termékek, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók, például az urán, amely villamosenergia-termelésre és nukleáris fegyverekhez is alkalmazható.

JOGI AKTUS

A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1–269. o.)

A 428/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – Az exportellenőrzési politikák felülvizsgálata: a biztonság és versenyképesség biztosítása változó világunkban (COM(2014) 244 final, 2014.4.24.)

utolsó frissítés 13.02.2017

Top