Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Örökség cím

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai Örökség cím

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1194/2011/EU határozat az Európai Örökség cím létrehozásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

 • Létrehozza az Európai Örökség címet, amelyet az EU-ban található, az európai történelemben, kultúrában és integrációban fontos szerepet betöltő helyszíneknek ítélnek oda.

FŐBB PONTOK

Az Európai Örökség cím célja, hogy

 • előtérbe helyezze a közös európai örökséget, és ezáltal megerősítse a polgárokban az EU-hoz tartozás érzését; valamint
 • megszilárdítsa a kultúrák közötti párbeszédet.

Ezenfelül a kulturális örökség – elsősorban a kulturális turizmus révén – hozzájárul az európai régiók gazdasági fejlődéséhez, amelyek előnyt kovácsolhatnak az ilyen örökség értékének népszerűsítéséből.

Az Európai Örökség cím az egyes helyszínek szimbolikus európai értékére és oktatási vonatkozására helyezi a hangsúlyt, ami megkülönbözteti az UNESCO és az Európa Tanács által a kulturális örökség terén végrehajtott más kezdeményezésektől (például az UNESCO Világörökségi Listájától vagy az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív UNESCO-listájától).

Az odaítélés kritériumai

A címre a következők pályázhatnak:

 • műemlékek;
 • természeti, víz alatti, régészeti, ipari vagy városi helyszínek;
 • kultúrtájak;
 • emlékhelyek;
 • kulturális javak és tárgyak (melyek például egy adott ország számára művészeti, történelmi vagy archeológiai értéket képviselnek); valamint
 • adott helyhez kötődő szellemi örökség (például szóbeli hagyományok, rituálék, előadóművészetek), beleértve a kortárs örökséget is.

Közös pályázatot nyújthatnak be

 • a több uniós országot érintő és egy adott témára összpontosító transznacionális helyszínek; valamint
 • az ugyanazon uniós országban található több helyszínt valamely közös téma köré összefogó nemzeti tematikus helyszínek.

A címre pályázó helyszíneknek igazolniuk kell, hogy az alábbi kritériumok közül legalább egynek eleget tesznek:

 • transznacionális vagy páneurópai jellegűek, igazolva, hogy befolyásuk és vonzerejük milyen szempontból tekinthető a nemzeti határokon átnyúlónak;
 • helyük és szerepük az európai történelemben és integrációban, valamint a meghatározó európai eseményekhez, személyiségekhez vagy mozgalmakhoz fűződő kapcsolatuk;
 • helyük és szerepük az Unió alapját képező közös érték megteremtése és népszerűsítése terén (mint például a hágai Béke-palota Hollandiában).

Ezenfelül a pályázó helyszíneknek benyújtott projektjükben vállalniuk kell, hogy

 • megismertetik a polgárokkal a helyszín európai vonatkozásait;
 • ismeretterjesztő tevékenységeket szerveznek;
 • ösztönzik a többnyelvűséget;
 • részt vesznek a címet elnyerő helyszínek hálózatának tevékenységeiben; valamint
 • európai szinten népszerűsítik az adott helyszínt.

Emellett a pályázóknak munkatervet kell készíteniük, amelyben ismertetik, hogyan teljesítenek majd bizonyos kritériumokat, úgymint a helyszín ésszerű irányítása, megóvásának biztosítása és a lehető legnagyobb célközönség elérése.

Kiválasztási eljárás

A helyszínek előzetes kiválasztását az uniós országok végzik, amelyek kétévente legfeljebb két helyszínt választhatnak ki. Ezt követően a helyszínek listáját egy független európai szakértői testület vizsgálja meg, amely tagállamonként legfeljebb egy helyszínt választ ki. A testület ajánlása alapján az Európai Bizottság jelöli ki a címet elnyerő helyszíneket.

A kiválasztott helyszíneket rendszeresen ellenőrzik, hogy meggyőződjenek arról, ezek továbbra is megfelelnek a kritériumoknak, és megvalósítják a projektben és munkatervben foglaltakat. Ha a kritériumok nem teljesülnek, a testület az érintett uniós országgal egyeztetve kiigazításokat javasol. A szükséges intézkedések végrehajtásának elmulasztása esetén a Bizottság visszavonhatja a címet.

Az első címeket 2013-ban ítélték oda.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

2011. november 23 -dika óta van hatályban.

HÁTTÉR

A ma már hivatalos uniós kezdeményezés formáját öltő, és a Kreatív Európa program (2014–2020) részét képező Európai Örökség címet egy tizennyolc uniós országot tömörítő kormányközi kezdeményezésként hozták létre 2006-ban.

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1194/2011/EU határozata (2011. november 16.) az Európai Örökség címre vonatkozó európai uniós fellépés létrehozásáról (HL L 303., 2011.11.22., 1–9. o.)

utolsó frissítés 04.07.2016

Top