Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kulturális munkaterv, 2011–2014

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kulturális munkaterv, 2011–2014

Ez a második munkaterv, amelyet az európai kulturális menetrend keretében fogadtak el, meghatározza a 2011–2014 közötti időszakban a kultúra területén elvégzendő nemzeti és uniós szintű tevékenységeket. Ezek a tevékenységek hat prioritásra koncentrálnak: a kulturális sokszínűségre és a kultúrák közötti párbeszédre, a kulturális és a kreatív ágazatokra, a kompetenciákra és a mobilitásra, a kulturális örökségre, a kultúrára a külkapcsolatokban, valamint a kulturális statisztikára.

JOGI AKTUS

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések a 2011–2014-es időszakra szóló kulturális munkatervről [Hivatalos Lap C 325., 2010.12.2.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai kulturális menetrend alapján és a 2008–2010. évi kulturális munkaterv eredményeire építve ez a munkaterv hat prioritást határoz meg a kultúra területén, amelyek keretében konkrét tevékenységeket valósítanak meg.

A. prioritás: Kulturális sokszínűség, kultúrák közötti párbeszéd, valamint elérhető és befogadó kultúra

Az EU-tagállamok szakértőiből álló munkacsoport olyan elveket és bevált gyakorlatokat határoz meg a művészeti és kulturális közintézmények számára, amelyek által támogatni tudják:

  • a kultúrához való hozzáférést, valamint a kultúrában való részvételt, különösen a hátrányos helyzetben lévő csoportok számára;
  • a kulturális sokszínűséget és a kultúrák közötti párbeszédet azáltal, hogy kiemelik a kulturális örökség kultúraközi aspektusát, továbbá ösztönzik a művészeti és kulturális oktatást, valamint a kultúraközi kompetenciák fejlesztését.

A munkacsoport kidolgoz ezenkívül egy bevált gyakorlatokat bemutató kézikönyvet a nemzeti és európai szintű kulturális és oktatási hatóságok számára a „kulturális tudatosság és kifejezőkészség” kulcskompetencia fejlesztéséről.

A Bizottság a bevált gyakorlatok azonosítása révén támogatja a kulturálisan befogadó városokat, illetve a többnyelvűséget azáltal, hogy tanulmányozza a feliratozás idegen nyelvek tanulásában játszott szerepét.

B. prioritás: A kulturális és a kreatív ágazatok

Egy munkacsoport szakpolitikai kézikönyvet, valamint bevált gyakorlatokat bemutató kézikönyveket dolgoz ki:

  • az uniós támogatási mechanizmusok alkalmazásáról a kultúra által a helyi és regionális fejlődésre gyakorolt hatás előmozdítása érdekében;
  • a kulturális és kreatív ágazatok exportját és nemzetközivé válását támogató stratégiákról;
  • a kis- és középvállalkozások számára e területen elérhető pénzügyi mechanizmusokról.

A Bizottság értékelni fogja a kulturális és kreatív iparágak potenciáljáról szóló zöld könyv eredményeit, és megfelelő folytatást javasol ahhoz, valamint létrehozza a kreatív ágazatok európai szövetségét. Előmozdítja továbbá a kulturális turizmust és annak fenntartható irányítását Európa társadalmi és gazdasági fejlődésének érdekében.

C. prioritás: Készségek és mobilitás

A mobilitást támogató programok akadályainak azonosítása céljából egy munkacsoport megvizsgálja és értékeli ezeket a programokat, majd arra törekszik, hogy az akadályok megszüntetésére alkalmas bevált gyakorlatokat hozzon létre. Azonosítja továbbá a sikeres kreatív partnerségek típusait, ami alapját képezi majd a partnerségeket támogató szakpolitikai kézikönyvnek. Emellett a munkacsoport kidolgoz egy bevált gyakorlatokról szóló kézikönyvet, amely a művészotthonok létrehozásának és fenntartásának összes szakaszára kiterjed.

A Bizottság megvizsgálja a kultúra ágazatához kötődő uniós szintű tanácsok létrehozásának lehetőségét annak érdekében, hogy támogassa az ágazatban szükséges készségek azonosítását és fejlesztését. A médiatudatosság előmozdítása érdekében a Bizottság egy tanulmány keretében felméri az EU-tagállamok polgárainak médiatudatossági szintjét. A Bizottság javaslatokat tesz továbbá az információs és tanácsadási szolgáltatások mobilitással kapcsolatos tartalmára és előírásaira vonatkozóan. Ezenkívül kidolgoz egy bevált gyakorlatokat bemutató kézikönyvet a nemzeti hatóságok számára a művészek mobilitásával kapcsolatos közigazgatási eljárásokról.

D. prioritás: Kulturális örökség, ideértve a gyűjtemények mobilitását is

A gyűjtemények mobilitásához kötődő eljárások egyszerűsítése érdekében egy munkacsoport azonosítja a bevált gyakorlatokat egy eszköztár létrehozásának céljából.

A Bizottság az EU-tagállamokkal együtt folytatja a kulturális örökség digitalizálását. Ez magába foglalja a mozgóképörökséggel és az Europeanával kapcsolatos munkát. Végrehajtják továbbá az „Európai Örökség” címről hozott határozatot a jelentkezési formanyomtatványok, valamint a kiválasztási és ellenőrzési eljárások megkönnyítését szolgáló iránymutatások elkészítésével.

Végezetül a Bizottság létrehoz egy eszköztárat a kulturális javak kereskedelme ellen folytatott küzdelemre vonatkozóan, és elemezni fogja a műalkotások felbecslését szolgáló rendszereket.

E. prioritás: A kultúra és a külkapcsolatok

Az EU-tagállamok és a Bizottság kialakít egy kultúrára vonatkozó stratégiai megközelítést a külkapcsolatok keretében. Továbbá fejlesztik az e területen történő együttműködést, különösen azon a közös eszközön keresztül, amelyet a Bizottság az információ megosztására biztosít. Ezenkívül továbbra is szorgalmazzák a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezmény partnerországok általi megerősítését, valamint az egyezmény célkitűzéseinek nemzeti és uniós szintű politikákba való belefoglalása által maguk is végrehajtják azt. Ha szükséges, a Bizottság létrehoz olyan szakértői csoportokat is, amelyek célja az EU-n kívüli országokkal fenntartott kulturális kapcsolatok fejlesztése.

F. prioritás: Kulturális statisztikák

A Bizottság az EU-tagállamokkal együtt azon munkálkodik, hogy javítsa a kulturális statisztika módszertanát és a statisztikára vonatkozó tájékoztatást, többek között:

  • egy módszertani keret kidolgozásával;
  • az Eurostat kézikönyvének új kiadásával.

Ezenkívül a Bizottság létrehoz egy szakértői csoportot, amelynek feladata a művészek és a kultúrával foglalkozó szakemberek mobilitásával kapcsolatos adatok gyűjtésére vonatkozó eszköztár létrehozása az ehhez a területhez kapcsolódó statisztikák javítása céljából.

Utolsó frissítés: 17.02.2011

Top