Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kultúra és az EU nemzetközi kapcsolatai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kultúra és az EU nemzetközi kapcsolatai

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Következtetések a kulturális sokféleségnek és a kultúrák közötti párbeszédnek az Unió és az uniós országok külkapcsolataiban való előmozdításáról

MI A KÖVETKEZTETÉSEK CÉLJA?

 • A következtetések támogatják az Európai Bizottságot és az Európai Unió (EU) országait a nem uniós országokkal való kulturális kapcsolatok építése megközelítési módjainak meghatározásában.
 • Hozzájárultak egy folyamat elindulásához, amelynek során:
  • az uniós országok kultúrával kapcsolatos következtetéseket fogadtak el az EU külkapcsolatai terén, különös tekintettel az EU fejlesztési együttműködésben betöltött szerepére, illetve
  • a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat közös közleményt adott ki, amely felvázolta a nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó jövőbeli uniós stratégiát.

FŐBB PONTOK

 • A következtetések hangsúlyozzák, hogy a globális szintű kulturális cserék és a kultúrák közötti párbeszéd jelentősen hozzájárulnak a népek egymáshoz közelebb hozásához, valamint a társadalom és a gazdaság megerősítéséhez. Minderre tekintettel az EU-nak be kell építenie a kultúrát a külkapcsolati szakpolitikáiba és programjaiba, valamint a nem uniós országokkal és a nemzetközi szervezetekkel történő együttműködésébe.
 • A következtetések többek között a következőkre kérik fel az uniós országokat és az Európai Bizottságot:
  • a kultúrák közötti párbeszéd támogatása a kulturális szakértők és fiatalok számára szervezett projektek, figyelemfelkeltő tevékenységek és bevált gyakorlatok cseréjével az EU-n belül és kívül;
  • a többnyelvűség és az interkulturális készségek fejlesztésének támogatása;
  • az EU által is aláírt, a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló 2005-ös UNESCO-egyezmény előmozdítása;
  • a kultúrának az Unió külkapcsolataiba való koherens és rendszerszerű beépítését szolgáló, valamint az Unió fellépései és az uniós országok tevékenységei egymást kiegészítő jellegét előmozdító európai stratégia kidolgozása;
  • az európai kulturális tevékenységek, áruk és szolgáltatások EU-n kívüli előmozdítása, valamint az európai kulturális szakértők nemzetközi mobilitásának támogatása;
  • nemzetközi szinten történő küzdelem a kulturális javak hamisítása, a kalózkodás, a lopás, valamint e javak kereskedelme ellen;
  • a kulturális örökség védelme, megőrzése és népszerűsítése.
 • Az EU ezen a területen alkalmazandó stratégiáinak és tevékenységeinek pontosabb meghatározása érdekében a következtetések kiemelik a partnerországok kulturális ágazatai alapos elemzésének fontosságát. Hangsúlyozzák egyúttal a következők szükségességét:
  • finanszírozási programok keretén belül gondoskodni kell a kulturális ágazat, különösen a kis gyártó és terjesztő struktúrák jellegzetességeihez és helyi sajátosságaihoz igazított programok kidolgozásáról;
  • megfelelőbb tájékoztatás a támogatási programokról és tevékenységekről a potenciális résztvevők számára;
  • a művészek, a kulturális szakértők és a civil társadalom fokozottabb bevonása az EU-ban és a partnerországokban a külső kulturális szakpolitikák kialakítása és végrehajtása tekintetében;
  • fokozottabb együttműködés az uniós országok partnerországokban működő kulturális intézményei között, illetve hálózatfejlesztés.

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések (2008. december 16.) a kulturális sokféleségnek és a kultúrák közötti párbeszédnek az Unió és a tagállamok külkapcsolataiban való előmozdításáról (HL C 320., 2008.12.16., 10–12. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Közös közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó európai uniós stratégia felé (JOIN(2016) 29 final, 2016.6.8.)

A Tanács következtetései a kultúráról az Európai Unió külkapcsolataiban, különös tekintettel a fejlesztési együttműködésre (HL C 417., 2015.12.15., 41–43. o.)

utolsó frissítés 08.11.2016

Top