Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fogyasztói panaszok osztályozása és bejelentése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fogyasztói panaszok osztályozása és bejelentése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Közlemény (COM(2009) 346 végleges) a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és bejelentésére szolgáló harmonizált rendszerről

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

 • A közlemény azt mutatja be, milyen előnyökkel jár a fogyasztói* panaszok* osztályozásának és bejelentésének harmonizálása az egész Európai Unióban (EU). Ezek kulcsfontosságú mutatónak számítanak függetlenül attól, hogy az egységes piac működik-e vagy sem.
 • A közlemény egy harmonizált önkéntes rendszert javasol.

FŐBB PONTOK

 • A harmonizált rendszer a következő alapelveken nyugszik:
  • az adatoknak összehasonlíthatóaknak kell lenniük egyéb adatokkal, mint például a fogyasztói elégedettség, a fogyasztói piacok eredménytáblája alapján;
  • a rendszernek az ENSZ Az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása című dokumentumán kell alapulnia;
  • a rendszernek zökkenőmentes átmenetet kell biztosítania a meglévő osztályozások és az új, harmonizált modell között;
  • minimálisra kell csökkenteni a megvalósítási költségeket;
  • a rendszernek a piacok változásának megfelelően változtathatónak kell lennie.
 • A rendszer 3 részből áll:
  • általános információk a panaszról;
  • ágazati adatok a panaszról;
  • információk a panasz típusáról.

A közleményt 2010-ben egy ajánlás követte az Európai Bizottságtól a fogyasztói panaszok és kérdések* osztályozására és bejelentésére szolgáló harmonizált rendszer használatáról.

 • Az ajánlás a következőket határozza meg:
  • milyen adatokat gyűjtsenek és regisztráljanak a panaszkezelő szervek;
  • hogyan kell az adatokat feldolgozni és bejelenteni.
 • A Bizottság több módszert használ a piacok, illetve a fogyasztói körülmények és viselkedés nyomon követésére. Ezek a következők:
  • felmérések a fogyasztók és kiskereskedők viszonyulásáról a határokon átnyúló kereskedelemhez: a Bizottság ezeket a felméréseket használja annak nyomon követéséhez, hogy hogyan alakul az egységes piac integrációja a fogyasztók szemszögéből, illetve milyenek a fogyasztói körülmények az uniós országokban; ezeket a felméréseket használják a fogyasztói eredménytáblák létrehozásához;
  • fogyasztói piacfelügyelő felmérések, amelyek a kínált áruk és szolgáltatások, a kiskereskedőkbe és beszállítókba vetett fogyasztói bizalom, a fogyasztók által tapasztalt problémák és a fogyasztói elégedettség összehasonlításának megkönnyítésére összpontosítanak. Ezek szolgálnak a fogyasztói eredménytáblák összeállításának alapjául, amely több mint 40 fogyasztói áru és szolgáltatás piacának teljesítményét követi nyomon;
  • részletes tanulmányok konkrét fogyasztói kérdésekről (pl. tanulmány a közösségi médián, online játékokon és mobil alkalmazásokon keresztül végzett marketing gyermekek viselkedésére gyakorolt hatásáról);
  • pénzügyi támogatás olyan informatikai rendszerek kiépítésére és fejlesztésére, amelyeken keresztül elküldik a Bizottságnak a panaszokkal kapcsolatos harmonizált adatokat.
 • A fogyasztói panaszok szakértői csoportja egy olyan hálózat, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy segítse a Bizottság ajánlásának megvalósítását a harmonizált rendszer használatával kapcsolatban. A csoport tanácsot ad a rendszer bevezetésével kapcsolatos problémák, illetve egyéb, az ajánlással kapcsolatban felmerülő problémák terén.

HÁTTÉR

 • A panaszok osztályozásának uniós szintű harmonizálása számottevő előnyökkel jár mind az uniós és nemzeti szabályozók, mind a fogyasztói szervezetek, illetve maguk az uniós fogyasztók számára is.
 • Az adatok közvetlenül összehasonlíthatóak az egész unióban, ami bizonyítottan gyorsabb és célzottabb reagálást tesz lehetővé a hatóságok részéről fogyasztói problémák esetén, mind uniós, mind nemzeti szinten. Az összegyűjtött adatok lehetővé teszik, hogy a nemzeti hatóságok és szabályozók jobban reagáljanak az új trendekre, teljesebb képet szolgáltatnak a piacokról, és könnyebb összehasonlítást tesznek lehetővé más országokkal.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Fogyasztó: olyan személy, aki nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai céllal jár el.

Fogyasztói panasz: egy fogyasztó által egy adott kereskedővel való elégedetlenség kinyilvánítása egy panaszkezelő szerv felé.

Fogyasztói kérdés: egy fogyasztó nem panasz jellegű, információra vagy tanácsra vonatkozó kérdése egy panaszkezelő hatóság felé.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és bejelentésére szolgáló harmonizált módszerről (COM(2009) 346 végleges, 2009.7.7.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság ajánlása (2010.5.12.) a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és bejelentésére szolgáló harmonizált módszer alkalmazásáról (C(2010) 3021 végleges)

utolsó frissítés 25.08.2016

Top