Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fogyasztói tanácsadó csoport az uniós fogyasztók érdekében

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fogyasztói tanácsadó csoport az uniós fogyasztók érdekében

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Bizottság 2009/705/EK határozata az európai fogyasztói tanácsadó csoport létrehozásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

 • A határozat létrehozza az európai fogyasztói tanácsadó csoportot, amely a fogyasztói érdekek uniós szintű védelmével összefüggő kérdéskörökkel foglalkozik.
 • A határozat hatályon kívül helyezi és pontosítja a 2003/709/EK határozatot. A határozat célja a csoport munkája során szerzett tapasztalat felhasználása révén a csoport hatékonyságának, reprezentativitásának és nyíltságának növelése.

FŐBB PONTOK

A csoporttal a fogyasztói érdekek uniós szintű védelmével összefüggő valamennyi kérdéskörrel kapcsolatban lehet konzultálni. A csoport véleményt nyilvánít és tanácsokat ad az Európai Bizottságnak. Egyúttal információcserét lehetővé tevő platformként is működik a képviselt szervezetek között, valamint tájékoztatja a nemzeti szervezeteket az EU tevékenységeiről.

Tagság

A csoport tagjai:

 • minden egyes uniós ország nemzeti fogyasztói szervezeteinek képviseletében egy-egy tag;
 • minden egyes európai fogyasztói szervezet képviseletében egy-egy tag (BEUC és ANEC).

Ezenkívül a csoportban két társult tag (Eurocoop és Coface), valamint két megfigyelő (Izland és Norvégia) is ül.

Az európai szintű fogyasztóvédelmi szervezeteknek számos feltételnek kell megfelelniük. Nem kormányzati és nonprofit szervezeteknek, valamint függetlennek kell lenniük bárminemű ipari, kereskedelmi és üzleti érdektől.

Továbbá:

 • elsődleges tevékenységük a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelme;
 • a fogyasztókat az uniós országoknak legalább a felében képviselik;
 • a Bizottság számára beszámolót adnak tagjaikról, belső szabályzatukról és finanszírozási forrásaikról.

Vagy:

 • aktívan részt vesznek az európai szabványosítási folyamatban;
 • az uniós országok legalább kétharmadában megbízást kaptak a fogyasztói érdekek uniós szintű képviseletére.

A tagok kinevezése és hivatali ideje

 • A csoport harminc tagból áll, akiket három évre neveznek ki. Hivatali idejük megújítható.
 • A nemzeti fogyasztói szervezeteket képviselő tagokat a nemzeti közigazgatási szervek által javasolt jelöltlista alapján nevezik ki. A Bizottság a következő kritériumok alapján uniós országonként egy tagot és egy póttagot nevez ki:
  • a jelöltek az uniós fogyasztói ügyek területén széles körű szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek;
  • előnyt élveznek azok a jelöltek, akik korábban nem voltak e csoport tagjai;
  • a csoport egészének szintjén garantálni kell a nemek közötti egyensúlyt.
 • Az európai fogyasztói szervezeteket képviselő tagokat és az őket helyettesítő póttagokat az európai fogyasztói szervezetek javaslata alapján a Bizottság nevezi ki.
 • A vita előmozdítása érdekében a Bizottság meghívhat olyan társult tagokat vagy szakértőket, akik a csoportban nem képviselt szervezetek tagjai.

Működése

 • A Bizottság határozza meg a csoport üléseinek gyakoriságát, elnököl a csoport ülésein, valamint gondoskodik a titkársági feladatok ellátásáról.
 • A csoport a Bizottság által tett javaslat alapján fogadja el saját eljárási szabályzatát.
 • Konkrét kérdések megvizsgálására a csoport alcsoportokat hozhat létre. Jelenleg két alcsoport létezik:
  • energiaágazat és
  • digitális egységes piac.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2009. szeptember 14 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az Európai Unió a fogyasztók magas szintű védelmét biztosítja, amelyet figyelembe vesz a szakpolitikák és az intézkedések előkészítése során. Mielőtt a Bizottság olyan terveket készítene, amelyek hatással volnának a fogyasztókra, konzultációt folytat a fogyasztói szervezeteket képviselő fogyasztói tanácsadó csoporttal. A Bizottság munkáját 1973 óta segíti egy tanácsadói csoport, amelyet egymást követő határozatokkal e célra hoztak létre, ezek közül a legutóbbi a 2009/705/EK bizottsági határozat.

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 2009/705/EK határozata (2009. szeptember 14.) egy európai fogyasztói tanácsadó csoport létrehozásáról (HL L 244., 2009.9.16., 21–24. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság határozata (2016. augusztus 18.) az Európai Fogyasztói Tanácsadó Csoport tagjainak és póttagjainak kinevezéséről (C/2016/5417) (HL C 306., 2016.8.23., 4–5. o.)

utolsó frissítés 04.11.2016

Top