Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fogyasztói jogok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fogyasztói jogok

A Bizottság a fogyasztói szerződésekhez kapcsolódó fogyasztóvédelem terén eddig született összes határozat összehangolását javasolja. Így a versenyképes ajánlatok létrejöttét igyekszik elősegíteni a belső piacon, egyúttal a fogyasztóvédelem egy magasabb szintjét is biztosítja.

JOGI AKTUS

A fogyasztók jogairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (2008. október 8.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ennek a javaslatnak a célja összehangolni az árueladási szerződésekhez kapcsolódó fogyasztóvédelem terén született határozatokat, valamint a fogyasztók * és kereskedők * közötti szolgáltatásokra vonatkozó határozatot. Ezeknek a határozatoknak a teljes mértékű összehangolása lehetővé teszi a belső piac jobb működését, és a nagyobb fokú fogyasztóvédelmet is biztosítja.

Kötelező tájékoztatás és a visszavonás joga

A kereskedőnek a szerződés megkötése előtt bizonyos tényekről tájékoztatnia kell a fogyasztót. Ezek a megadott információk szerves részét képezik később a szerződésnek is. Az információknak az alábbiakra kell vonatkozniuk:

 • a termék fő jellemzői;
 • a kereskedő címe és személyazonossága, illetve céges címe;
 • a teljes ár, beleértve minden adót és egyéb, szállítási, kézbesítési és postai díjat. A fogyasztót nem terhelik azok a díjak, amelyekről előzőleg a kereskedő nem tájékoztatta;
 • fizetési, kézbesítési és működési részletek;
 • a vásárlást követően igénybe vehető szolgáltatások és kereskedelmi garanciák;
 • a visszavonás joga;
 • a szerződés időtartama, illetve határozatlan idejű szerződés esetén a szerződés felbontásának feltételei;
 • a fogyasztóra vonatkozó kötelező szerződéses viszony időtartama;
 • bármely olyan kötelezettség, amely alapján a fogyasztónak foglalót kell fizetnie vagy pénzügyi garanciát kell vállalnia.

Az irányelv nem vonatkozik azokra a szerződésekre, amelyeket a fogyasztók/beszállítók nevében közreműködő közvetítők * útján kötnek meg (például használt cikkeket árusító bolt). Ezek a szerződések két fogyasztó között kötött szerződésnek számítanak, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a közvetítők nem jelölik, hogy a fogyasztó/beszállító nevében járnak el.

A távértékesítési szerződések *, vagyis az interneten vagy székhelyen kívül (például a fogyasztó otthonában) kötött szerződések * esetében külön szabályok érvényesek a szerződés megkötése előtti szakaszra és a tájékoztatásra. Emellett, a szerződések e két fajtája esetén a fogyasztónak 14 napig joga van indoklás nélkül visszavonni a vásárlást.

A kereskedők kötelezettségei árucikkek eladására kötött szerződésekkor

A kereskedőknek a szerződés megkötésétől számított harminc napon belül ki kell szállítaniuk a megrendelt árut. Amennyiben a kereskedő nem tesz eleget ezen kötelességének, a fogyasztó visszaigényelheti a teljes összeget az előirányozott szállítást követő hét napon belül.

Az áruk birtokba vételekor vagy átvételekor annak a kockázata, hogy az áru sérül vagy elveszik, a kereskedő helyett a fogyasztóra száll, vagy pedig a szállítón kívüli egyéb személyre.

A kereskedőnek a szerződésben foglaltak szerint kell kiszállítania az árut. Ennek alapján az árunak meg kell felelnie a kereskedő által adott leírásnak, a fogyasztó által meghatározott speciális funkciónak (amennyiben ez szerepel egyezményként a szerződésben), az áru szokványos használati céljának, és az adott árutípusnál szokásos minőségnek és elvárt működési szintnek. Amennyiben nagy eltérés tapasztalható a fentiektől, a fogyasztónak először javításhoz vagy cseréhez, másodsorban pedig árkedvezményhez, illetve a szerződés felbontásához van joga. A kereskedő felelős az áruk megfelelőségéért, a felelősség fogyasztóra való átruházásától számított két évig.

Szerződési feltételek

Az irányelvre vonatkozó javaslat különleges előírásokat tartalmaz az előre meghatározott szerződési feltételekkel kapcsolatban, amelyekről a fogyasztónak nem volt módja tárgyalni a kereskedővel. Ilyenek például az általános szerződési feltételek standard elemei.

A fogyasztókkal ezeket a feltételeket is meg kell ismertetni, a fogyasztóknak pedig egyértelműen bele kell egyezniük minden hozzáadott díjhoz (a fogyasztó számára előre kitöltött választási lista például tilos).

A II. melléklet határozza meg azokat a tisztességtelen szerződési feltételeket, amelyek alkalmazása minden körülmények között tilos, a III. melléklet pedig azokat a szerződési feltételeket sorolja fel, amelyek céljuktól és hatásuktól függően lehetnek tisztességtelenek. Amennyiben kétséges az adott feltételek jelentése, a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezés érvényes.

Szankciók

Ha ezeket a kötelezettségeket nem tartják be, a tagállamok által lefektetett, saját jogrendszerüknek megfelelő büntetések érvényesek. A közintézményeknek, a fogyasztói szervezeteknek és a jogosan érdekelt kereskedőszervezeteknek joguk van bírósághoz vagy egyéb, joghatósággal rendelkező hivatalos szervhez fordulni segítségért.

Háttér

Ez a javaslat a közösségi vívmányok fogyasztóvédelemre vonatkozó felülvizsgálatának eredménye, amelyet 2004-ben adtak ki a jogszabályok egyszerűsítésének és a fogyasztók számára hatékonyabb belső piac kiépítésének szándékával.

Ez a javaslat a következő irányelvek helyébe lép: az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló irányelv, a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv, a távértékesítési irányelv és a a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló irányelv.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Kereskedő: bármely olyan természetes vagy jogi személy vagy a nevében eljáró más személy, aki ez az irányelv által tárgyalt szerződések útján kereskedelmi, üzleti, mesterségbeli vagy szakmai célokkal végzi tevékenységét.
 • Fogyasztó: minden olyan természetes személy, aki az ezen irányelv által tárgyalt szerződések útján kereskedelmi, üzleti, mesterségbeli vagy szakmai célokat nem érintő tevékenységet végez.
 • Közvetítő: olyan kereskedő, aki a fogyasztó nevében köti meg a szerződést.
 • Távértékesítési szerződés: minden olyan, értékesítési vagy szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, amely esetében a kereskedő kizárólag a távolsági kommunikáció egy vagy több fajtája révén van kapcsolatban a fogyasztóval. Ide értendő minden olyan kommunikációs módszer, amely nem igényli a kereskedő és a fogyasztó egy időben való jelenlétét.
 • Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés:
  • minden olyan, értékesítési vagy szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, amelyet a kereskedő és a fogyasztó egyidejű jelenlétében, de az üzlethelyiségen kívül kötnek, vagy minden olyan, értékesítési vagy szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, amelyre a fogyasztó ilyen körülmények között tett ajánlatot, vagy
  • minden olyan, értékesítési vagy szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, amelyet az üzlethelyiségben kötöttek ugyan, de a tárgyalások az üzlethelyiségen kívül zajlottak, a kereskedő és a fogyasztó egyidejű jelenlétében.

Hivatkozások és eljárás

Javaslat

Hivatalos Lap

Eljárás

COM(2008) 614

COD/2008/0196 együttdöntési eljárás

Utolsó frissítés: 26.01.2009

Top