Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Csekély összegű (de minimis) támogatások általános gazdasági érdekű szolgáltatások vonatkozásában

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Csekély összegű (de minimis) támogatások általános gazdasági érdekű szolgáltatások vonatkozásában

Ez a rendelet kiegészíti a csekély összegű (de minimis) állami támogatásokra vonatkozó általános szabályt, és az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások tekintetében magasabb felső határt állapít meg.

JOGI AKTUS

A Bizottság 360/2012/EU rendelete (2012. április 25.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése meghatározza, mely intézkedések minősülnek állami támogatásnak. Az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése általános szabályként előírja, hogy az állami támogatásokat be kell jelenteni az Európai Bizottságnak, hogy az megvizsgálhassa, vajon az állami támogatás összeegyeztethető-e a belső piaccal. A 994/98/EK tanácsi rendelet 2. cikke lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy rendeletben de minimis szabályt fogadjon el, amelynek értelmében a csekély összegű támogatások nem minősülnek állami támogatásnak, mivel nincsenek hatással a tagállamok közötti versenyre és/vagy kereskedelemre; ezért ezek nem tartoznak az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdésében említett bejelentési kötelezettség hatálya alá.

Ez a rendelet kiegészíti a de minimis támogatásokról szóló rendeletet (1998/2006/EK bizottsági rendelet), és az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak nyújtott támogatásra vonatkozik. Az ilyen támogatást nem kell bejelenteni, ha valamely általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak nyújtott csekély összegű támogatás bármely hároméves időszakon belül nem haladja meg az 500 000 EUR-t, és az kumulációra (összevonásra) vonatkozó rendelkezéseket figyelembe veszik. A de minimis támogatásról szóló általános rendeletben meghatározott felső határ ugyanakkor csak 200 000 EUR.

Ellenőrzés

Amennyiben valamely tagállam e rendelet alapján csekély összegű támogatást szándékozik nyújtani egy vállalkozásnak, írásban értesítenie kell az adott vállalkozást:

  • a támogatás előrelátható összegéről;
  • az általános gazdasági érdekű szolgáltatásról, amelyre tekintettel a támogatást nyújtja;
  • a támogatás csekély összegű jellegéről.

A támogatás nyújtását megelőzően a tagállam az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozástól írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot szerez be az érintett vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyó pénzügyi évben az e rendelet vagy más csekély összegű támogatásról szóló rendeletek alapján kapott valamennyi egyéb csekély összegű támogatásról. A tagállamnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy az új támogatás révén az érintett vállalkozásnak nyújtott csekély összegű támogatás összege nem haladja meg az 500 000 EUR felső határt.

A tagállamok választhatják azt a megoldást is, hogy központi nyilvántartást vezetnek a területükön nyújtott csekély összegű támogatásokról.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

360/2012/EU bizottsági rendelet

2012.4.29–2018.12.31.

HL L 114., 2012.4.26.

Utolsó frissítés: 14.01.2013

Top