Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A kutatás-fejlesztési megállapodásokkal kapcsolatos mentességek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

A kutatás-fejlesztési megállapodásokkal kapcsolatos mentességek

A rendelet csoportmentességről rendelkezik a kutatás-fejlesztési (K+F) megállapodások terén azért, hogy biztosítsa a verseny hatékony védelmét, és megfelelő jogbiztonságot nyújtson a kutatás-fejlesztési megállapodások részes felei számára.

JOGI AKTUS

A Bizottság 1217/2010/EU rendelete (2010. december 14.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a kutatás-fejlesztési megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 101. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazható a kutatás-fejlesztési (K+F) megállapodásokra *. Mindamellett a 2821/71/EGK rendelet értelmében ez a rendelet mentességet biztosít azon kutatás-fejlesztési megállapodások számára, amelyek rendelkezéseket tartalmaznak a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok közös kutatás-fejlesztés, fizetett kutatás-fejlesztés vagy közös hasznosítás céljából való átruházásáról vagy e jogok hasznosításának engedélyezéséről, feltéve, hogy e rendelkezések nem képezik az érintett megállapodások elsődleges tárgyát, de a végrehajtásukhoz közvetlenül kapcsolódnak és szükségesek. A rendelet szintén csoportmentességet biztosít a felek által a rendelet értelmében végzett kutatás-fejlesztés eredményeinek közös hasznosítása tekintetében. A rendelet a 2010. december 31-én hatályát vesztett 2659/2000/EK rendelet helyébe lép.

A mentesség feltételei

A mentesség feltételeként a megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy valamennyi fél teljes mértékben hozzáfér a kutatás-fejlesztés végeredményeihez, beleértve az esetlegesen keletkező szellemitulajdon-jogokat és know-how-t, és azokat további kutatás-fejlesztés vagy hasznosítás céljából felhasználhatják. Ha a felek korlátozzák a hasznosításhoz fűződő jogaikat, az eredményekhez hasznosítás céljából történő hozzáférés ennek megfelelően korlátozható.

Amennyiben a megállapodás kizárólag közös kutatás-fejlesztési tevékenységre vagy fizetett kutatás-fejlesztési tevékenységre vonatkozik, valamennyi félnek hozzáférést kell biztosítani a többi fél már meglévő saját know-how-jához, ha e know-how elengedhetetlen az eredmények hasznosításához. A már meglévő saját know-how cseréjéért a felek ellentételezést nyújthatnak egymásnak, ám az ellentételezés mértéke nem lehet olyan magas, hogy az ténylegesen megakadályozza a hozzáférést.

A közös hasznosításnak olyan, szellemi tulajdonhoz fűződő jogok által védett vagy know-how-t képező eredményekre kell vonatkoznia, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés szerinti termékek gyártásához vagy a szerződés szerinti technológiák alkalmazásához.

Piaci részesedési küszöb és a mentesség időtartama

Amennyiben a kutatás-fejlesztési megállapodásban részes felek nem versenytárs-vállalkozások, a rendelettel előírt mentesség a kutatás-fejlesztés időtartamára szól. Amennyiben az eredmények hasznosítása közösen történik, a mentességet a szerződés szerinti termék vagy technológia uniós piacon történő első forgalomba hozatalától számított hét évig továbbra is alkalmazni kell.

Amennyiben a felek versenytárs-vállalkozások, a mentesség csak akkor alkalmazandó, ha a kutatás-fejlesztési megállapodás megkötésének időpontjában:

 • közös kutatás-fejlesztési megállapodások esetében a felek együttes piaci részesedése nem haladja meg a 25%-ot az érintett termék- és technológiapiacokon; vagy
 • fizetett kutatás-fejlesztési megállapodások esetében a finanszírozó fél és mindazon felek együttes piaci részesedése, amelyekkel a finanszírozó fél azonos szerződés szerinti termékek vagy technológiák vonatkozásában kutatás-fejlesztési megállapodást kötött, nem haladja meg a 25%-ot az érintett termék- és technológiapiacokon.

A hétéves időszakot követően a mentességet addig kell továbbra is alkalmazni, amíg a részt vevő vállalkozások együttes piaci részesedése az érintett piacokon nem haladja meg a 25%-ot.

Különösen súlyos korlátozások

A mentesség nem alkalmazható azokra a kutatás-fejlesztési megállapodásokra, amelyek célja közvetve vagy közvetlenül, önmagukban vagy a felek ellenőrzése alá tartozó egyéb tényezőkkel együttesen, a következők bármelyike:

 • a felek szabadságának korlátozása abban, hogy kutatás-fejlesztést végezzenek valamely független területen;
 • a felek szabadságának korlátozása abban, hogy a szóban forgó kutatás-fejlesztési megállapodás befejeztével valamely kapcsolódó területen kutatás-fejlesztést végezzenek;
 • a termelés vagy értékesítés korlátozása, bizonyos kivételekkel.

Nem mentesülő korlátozások

A mentesség nem alkalmazható a kutatás-fejlesztési megállapodások részét képező következő kötelezettségekre:

 • arra a kötelezettségre, hogy a kutatás-fejlesztés befejeztével nem támadhatják meg a kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényességét;
 • arra a kötelezettségre, hogy a szerződés szerinti termékek gyártására, illetve a szerződés szerinti technológiák alkalmazására vonatkozóan harmadik feleknek nem adható licencia, kivéve, ha a megállapodás az eredményeknek a felek legalább egyike által történő hasznosításáról rendelkezik, és ilyen hasznosításra a belső piacon harmadik felek tekintetében sor kerül.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Kutatás-fejlesztési megállapodás: két vagy több fél között létrejött olyan megállapodás, amelynek részes felei a következők feltételeiről állapodnak meg:
  • a szerződés szerinti termékre vagy technológiára vonatkozó közös kutatás-fejlesztés, valamint az ilyen kutatás-fejlesztés eredményeinek közös hasznosítása;
  • ugyanazon felek közötti korábbi megállapodás alapján végzett, szerződés szerinti termékre vagy technológiára vonatkozó közös kutatás-fejlesztés eredményeinek közös hasznosítása;
  • szerződés szerinti termékre vagy technológiára vonatkozó közös kutatás-fejlesztés az ebből származó eredmény közös hasznosítása nélkül;
  • a szerződés szerinti termékre vagy technológiára vonatkozó fizetett kutatás-fejlesztés, valamint az ilyen kutatás-fejlesztés eredményeinek közös hasznosítása;
  • ugyanazon felek közötti korábbi megállapodás alapján végzett, szerződés szerinti termékre vagy technológiára vonatkozó fizetett kutatás-fejlesztés eredményeinek közös hasznosítása;
  • szerződés szerinti termékre vagy technológiára vonatkozó fizetett kutatás-fejlesztés az ebből származó eredmény közös hasznosítása nélkül.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1217/2010/EU rendelet

2011.1.1.–2022.12.31.

HL L 335., 2010.12.18.

Utolsó frissítés: 25.05.2011

Top