Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gépjárművek – az uniós versenyjog alóli csoportmentesség

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gépjárművek – az uniós versenyjog alóli csoportmentesség

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

461/2010/EU rendelet – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 101. cikkének (3) bekezdése mentességet biztosít azon vertikális megállapodások* számára, amelyek megfelelő mértékű, a versenyellenes hatásokat ellensúlyozó előnyökkel járnak. Az 461/2010/EU rendelet a gépjárműágazat számára egyedi csoportmentességet biztosít az új gépjárművek vételére, eladására vagy viszonteladására, a javítási és karbantartási szolgáltatások nyújtására, valamint a pótalkatrészek forgalmazására vonatkozó vertikális megállapodások esetében.

Az új gépjárművek vételére, eladására vagy viszonteladására vonatkozó vertikális megállapodások

A 461/2010/EU rendelet az új gépjárművek vételére, eladására vagy viszonteladására vonatkozó vertikális megállapodásokra alkalmazza a 330/2010/EU rendeletet.

A gépjárműágazat utópiacaira vonatkozó vertikális megállapodások

A 461/2010/EU rendelet ezenfelül a gépjárművek pótalkatrészeinek vételére, eladására és viszonteladására, valamint a gépjárművekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások nyújtására vonatkozó vertikális megállapodásokra is alkalmazza a 330/2010/EU rendeletet, amennyiben ezek a megállapodások teljesítik a 330/2010/EU rendeletben megállapított mentességi követelményeket, és nem tartalmazzák a 461/2010/EU rendeletben leírt alábbi különösen súlyos korlátozások egyikét sem:

  • a szelektív forgalmazási rendszer tagjainak korlátozása abban, hogy a gépjárművek pótalkatrészeit értékesítsék;
  • a pótalkatrészek vagy javítóeszközök szállítói és a gépjárműgyártó között létrejött megállapodás révén a szállító korlátozása abban, hogy ezeket az árukat szerződéses vagy független forgalmazóknak, javítóműhelyeknek vagy végfelhasználóknak értékesítse;
  • az alkatrészeket a gépjármű első összeszereléséhez felhasználó gépjárműgyártó és ezen alkatrészek szállítója között létrejött megállapodás révén a szállító korlátozása abban, hogy védjegyét vagy logóját látható helyen elhelyezhesse a szállított alkatrészeken.

Amennyiben a hasonló vertikális korlátozások párhuzamos hálózatai az érintett piac több mint 50%-ára kiterjednek, a 19/65/EGK rendelet értelmében a Bizottság úgy dönthet, hogy e rendeletet nem lehet alkalmazni azokra a vertikális megállapodásokra, amelyek arra a piacra vonatkozóan tartalmaznak konkrét korlátozásokat.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2010. június 1-jén lépett hatályba és 2023. május 31-ig hatályos.

HÁTTÉR

Verseny: Gépjárművek – jogszabályok

KULCSFOGALMAK

*Vertikális megállapodás : olyan megállapodás vagy összehangolt magatartás, amely a termelési vagy értékesítési lánc különböző szintjein tevékenykedő két vagy több vállalkozás között jön létre, és amely azokra a feltételekre vonatkozik, amelyek mellett egyes áruknak vagy szolgáltatásoknak a felek által történő vásárlása, értékesítése vagy viszonteladása történik.

JOGI AKTUS

A Bizottság 461/2010/EU rendelete (2010. május 27.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 129., 2010.5.28., 52–57. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 19/65/EGK rendelete (1965. március 2.) a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról (HL 36., 1965.3.6., 533–535. o.). A 19/65/EGK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság 330/2010/EU rendelete (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 102., 2010.4.23., 1–7. o.)

utolsó frissítés 04.01.2016

Top