Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Közösségi Dohányalap: tájékoztató programok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Közösségi Dohányalap: tájékoztató programok

A dohányzás elleni küzdelem támogatása céljából az Európai Unió (EU) finanszírozza a termelők képzését és a termelésváltást elősegítő intézkedéseket.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2182/2002/EK rendelete (2002. december 6.) a Közösségi Dohányalap tekintetében a 2075/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Közösségi Dohányalapot a nyersdohány piacának közös szervezéséről szóló rendelet hozta létre 1992-ben. Az Alap a következőkre irányuló intézkedéseket finanszíroz:

  • a dohányzás káros hatásaira, valamint a megfelelő megelőző és gyógyító intézkedésekre vonatkozó ismeretek javítása;
  • a közösségi termelés egyéb termények termesztése vagy más munkahelyteremtő gazdasági tevékenységek felé irányítása.

Tájékoztató programok

Az Alap olyan tájékoztató programokat finanszíroz, amelyek célja, hogy javítsák a közvélemény dohányfogyasztásra vonatkozó ismereteit. Ezek a dohányfogyasztás káros hatásainak a köztudatba való bevezetésére, a dohányzás megelőzésére és leállítására, valamint a szóban forgó intézkedéseknek köszönhetően elért eredmények terjesztésére vonatkozó projekteket foglalnak magukban. Az ilyen projektet benyújtó természetes vagy jogi személy elfogadja az e rendeletben foglalt feltételeket, ideértve azt a kötelezettségvállalást is, hogy saját erőforrásaiból hozzájárul a projekt teljes finanszírozásának legalább 25%-ához

Ami a tájékoztató programokat illeti, a Bizottság egy tudományos és műszaki bizottság segítségével kezeli az Alapot.

A benyújtott projekteket értékelő független szakértők ellenőrzik, hogy azok megfelelnek-e bizonyos számú feltételnek. A projekteknek többek között elő kell irányozniuk több tagállamban letelepedett természetes vagy jogi személyek közötti partnerséget, a kulturális és nyelvi változók kiigazítása mellett.

Egy-egy projekt finanszírozásának eldöntését követően a Bizottság és a kiválasztott projektet benyújtó személy közötti kapcsolatot szerződés szabályozza. Ez a rendelet részletesen ismerteti az említett szerződésben foglalt információkat.

Termelésváltást elősegítő intézkedések

Az Alap a következőket finanszírozta:

  • azok az egyéni intézkedések, amelyek célja a dohánytermesztő gazdaságokban folytatott tevékenységek diverzifikálása, a dohánytól eltérő minőségi termékek forgalomba hozatalához szükséges infrastruktúra létrehozásával;
  • azok a közérdekű intézkedések, amelyek között szerepelnek az egyéb termények termesztésére vagy gazdasági tevékenységekre történő váltásra adódó lehetőségek tanulmányozása, útmutatás a dohánytermesztésről lemondó termelők részére, valamint demonstrációs célokat szolgáló innovatív kísérletek.

A szóban forgó finanszírozásból részesülő, termelésváltást elősegítő legutóbbi intézkedéseket 2006-ban terjesztették elő.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2182/2002/EK bizottsági rendelet

2002.12.10.

HL L 331., 2002.12.7.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

480/2004/EK bizottsági rendelet

2004.3.19.

HL L 78., 2004.3.16.

1881/2005/EK bizottsági rendelet

2005.11.25.

HL L 301., 2005.11.18.

A 2182/2002/EK bizottsági rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/37EK irányelve (2001. június 5.) a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről [Hivatalos Lap L 194., 2001.7.18.]. A magas szintű közegészség biztosítása érdekében ez az irányelv a cigaretták kátránytartalmára, a szájon át fogyasztott dohányra és a dohánytermékek címkézésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

A Bizottság 2003/641/EK határozata (2003. szeptember 5.) a színes fényképek és egyéb illusztrációk dohánytermékek csomagolásán egészségügyi figyelmeztetésként történő használatáról [Hivatalos Lap L 226., 2003.9.10.]. Ez a határozat szabályokat állapít meg a dohányzás egészségügyi következményeit ábrázoló színes fényképeknek és egyéb illusztrációknak a cigaretták csomagolásán történő alkalmazására. A határozat a dohánytermékekről szóló 2001/37/EK irányelvet követi, amely már előírja, hogy növelni kell az egészségre gyakorolt hatással kapcsolatos figyelmeztetések méretét a csomagolásokon. Mindazonáltal a figyelmeztető feliratok mellett nem kötelező elrettentő képek alkalmazása.

Utolsó frissítés: 12.10.2007

Top