Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohányzásmegelőzés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dohányzásmegelőzés

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács ajánlása a dohányzás megelőzéséről és a dohányzás elleni küzdelem javítására irányuló kezdeményezésekről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

Az ajánlás számos jogalkotási és/vagy egyéb intézkedés alkalmazására ösztönzi az uniós országokat annak érdekében, hogy visszaszorítsák a dohányzás mértékét, különösen a fiatalok körében. Idetartoznak a dohánytermékek árusítását, valamint azok reklámozását és vásárlásösztönzését érintő ellenőrzések is.

FŐBB PONTOK

 • Az uniós országokat a következőkre ösztönzik a dohánytermékek gyermekek és fiatalkorúak részére történő árusításának megelőzése céljából:
  • kötelezzék a dohánytermékeket árusító személyeket annak igazoltatására, hogy vásárlóik nem kiskorúak;
  • biztosítsák a dohánytermékeknek az önkiszolgáló pultokból történő eltávolítását;
  • korlátozzák a kiskorúak árusító automatákhoz való hozzáférését;
  • korlátozzák a távértékesítéshez, többek között az internetes vásárlási lehetőségekhez való hozzáférést a felnőttekre;
  • tiltsák be az olyan, gyermekeknek szánt édességek és játékok árusítását, amelyek hasonlítanak a dohánytermékekre;
  • tiltsák meg a cigaretta szálanként vagy 19 szálnál kevesebbet tartalmazó csomagban történő értékesítését.
 • Az ajánlás a dohánytermékek reklámozásának és népszerűsítésének visszaszorítása érdekében a következők betiltására ösztönzi az uniós országokat:
  • dohánytermék márkajelzésének használata nem dohányzással kapcsolatos termék vagy szolgáltatás esetén;
  • például a hamutálhoz, öngyújtóhoz, napernyőhöz hasonló reklámtárgyak és dohánytermékminták használata;
  • akciók, ajándékok, jóváírások, illetve dohánytermékekhez kapcsolódó promóciós versenyekben vagy játékokban való részvétel;
  • hirdetőtáblák, plakátok és más beltéri vagy kültéri hirdetési módszerek alkalmazása dohánytermékek vagy kapcsolódó termékek esetében;
  • a dohánytermékek és kapcsolódó termékek filmszínházakban történő reklámozása;
  • a dohánytermékek reklámozásának vagy szponzorálásának egyéb közvetlen vagy közvetett formája.
 • Az uniós országokat ezen túlmenően a következőkre szólítja fel az ajánlás:
  • előírásokkal kötelezzék a gyártókat, az importőröket és a nagykereskedőket arra, hogy tájékoztassák őket a reklámozásra, a marketingre, a szponzorálásra és a promócióra fordított kiadásaikról;
  • lépjenek fel a passzív dohányzás elleni védelem érdekében a munkahelyeken, a középületekben és a tömegközlekedési eszközökön. Kiemelt figyelmet kell fordítani az oktatási intézményekre, az egészségügyi ellátó intézményekre és a gyermekek részére szolgáltatást nyújtó intézményekre;
  • dolgozzanak ki továbbra is dohányzásellenes stratégiákat, különösen az egészségügyi oktatáson keresztül;
  • vonják be a fiatalokat a dohányzásellenes tevékenységekbe;
  • az árképzési politikával járuljanak hozzá a dohányzás visszaszorításához;
  • ellenőrizzék az életbe léptetett intézkedések végrehajtását;
  • kétévente tájékoztassák az Európai Bizottságot az életbe léptetett intézkedéseikről.
 • Az ajánlás a következőkre ösztönzi a Bizottságot:
  • a meghozott intézkedések nyomon követése és értékelése;
  • a nemzeti információk kézhezvételétől számított egy éven belül jelentés készítése;
  • bármely további fellépés szükségességének mérlegelése.
 • A Bizottság számos kezdeményezést indított a dohányzásmegelőzés céljából. E kezdeményezések között szerepelnek különféle kampányok, például „A leszokott dohányosok megállíthatatlanok” elnevezésű kampány, illetve a dohánytermelőknek járó támogatások fokozatos megszüntetése.
 • A 2003-ban elfogadott (2003/33/EK irányelv) és 2014-ben a 2014/40/EU irányelvvel felváltott kötelező erejű jogszabály uniós szintű követelményeket határoz meg a dohánytermékek és a hasonló termékek – például az elektronikus cigaretta – gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozóan.
 • 2009-ben egy további ajánlás szólította fel az uniós országokat arra, hogy fokozzák a munkahelyeken, a középületekben és a tömegközlekedési eszközökön fellépő passzív dohányzás elleni védelemre irányuló intézkedéseket.

HÁTTÉR

Az európaiak egynegyede (26%-a) dohányzik. Az EU-ban a dohányzás az első a megelőzhető elhalálozást és megbetegedést okozó tényezők sorában; évente mintegy 700 000 dohányzással összefüggő halálesetet tartanak számon.

További információkért lásd a dohányzáspolitikáról szóló oldalt az Európai Bizottság honlapján.

JOGI AKTUS

A Tanács ajánlása (2002. december 2.) a dohányzás megelőzéséről és a dohányzás elleni küzdelem javítására irányuló kezdeményezésekről (HL L 22., 2003.1.25., 31–34. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve (2003. május 26.) a tagállamok dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről (HL L 152., 2003.6.20., 16–19. o.).

A 2003/33/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/40/EU irányelve (2014. április 3.) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 1–38. o). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács ajánlása (2009. november 30.) a dohányfüstmentes környezetről (HL C 296., 2009.12.5., 4–14. o.)

utolsó frissítés 03.05.2016

Top