Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antimikrobiális hatóanyagoknak a humán orvostudományban való körültekintő alkalmazása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Antimikrobiális hatóanyagoknak a humán orvostudományban való körültekintő alkalmazása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2002/77/EK ajánlás az antimikrobiális szerek orvostudományban való körültekintő alkalmazásáról

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

Az ajánlás felszólítja az Európai Unió (EU) országait arra, hogy konkrét stratégiákat dolgozzanak ki és hajtsanak végre az antimikrobiális szerek*, például az antibiotikumok humán orvoslásban történő körültekintő alkalmazásáról azok hatékonyságának megőrzése érdekében.

FŐBB PONTOK

Az antimikrobiális rezisztencia (AMR) elleni küzdelem tekintetében az ajánlás konkrét intézkedéseket tartalmaz:

 • az AMR és az antimikrobiális szerek felügyeleti rendszereinek megerősítése (pl. adatgyűjtés a receptre felírt és a kórházakban használt antibiotikumokkal kapcsolatban);
 • ellenőrző és megelőző intézkedések kidolgozása az antimikrobiális szerek körültekintő alkalmazására vonatkozóan az antibiotikumok használatára vonatkozó szabályok felállításával, illetve az intézményekben (kórházak, ápolási intézmények stb.) higiéniai és fertőzésmegelőzési intézkedések végrehajtásával;
 • a fogorvosok, gyógyszerészek, ápolók és egyéb egészségügyi dolgozók az AMR által okozott problémákkal kapcsolatos oktatásának és képzésének elősegítése, valamint az antibiotikumok szükségességének csökkentése;
 • a nyilvánosság tájékoztatása az antimikrobiális szerek körültekintő alkalmazásának fontosságáról az AMR által okozott problémákkal kapcsolatos tudatosság növelésével, illetve az antibiotikumok felírására vonatkozó realisztikus nyilvános elvárások támogatásával;
 • az AMR ellenőrzésére vonatkozó olyan kutatási kezdeményezések támogatása, amelyek a kialakulási mechanizmusokra és az AMR emberek között történő terjedésére fektetik a hangsúlyt.

Termékekre vonatkozó szabályok

Az ajánlás az antimikrobiális termékek felhasználására vonatkozó iránymutatásokat tartalmaz. Szükség van az antimikrobiális szerek forgalmazását érintő ellenőrzési rendszerekre annak biztosítása érdekében, hogy ezek megfeleljenek a fertőző betegségek helyes kezelésére vonatkozó alapelveknek.

Nyomon követési intézkedések

Jelentések

Az uniós országok rendszeres végrehajtási jelentéseket nyújtottak be a végrehajtott stratégiai intézkedésekről. A benyújtott információk alapján a Bizottság ötévente jelentéseket tett közzé:

 • 2005-ben az első jelentés a következőkre szólította fel az uniós országokat:
  • lépjenek fel az antibiotikumokkal történő öngyógyszerezés problémájával szemben, különösen a nyilvánosságnak a kapcsolódó kockázatokról szóló tájékoztatása által;
  • dolgozzanak ki iránymutatásokat a megfelelő antibiotikumos kezelésre vonatkozó ajánlásokkal.
 • 2010-ben a második jelentés többek között megfelelő ágazatközi mechanizmus létrehozására szólította fel az uniós országokat: a minden uniós országban felállítandó mechanizmus feladata az ajánlásban előirányzott stratégiák végrehajtásának koordinálása.
 • 2015-ben a harmadik jelentés a következőkre szólította fel az uniós országokat:
  • az ellenőrző és megelőző intézkedések végrehajtása;
  • olyan intézkedések meghozatala, amelyek növelik a döntéshozók elkötelezettségét az AMR jelentette probléma kezelésében; valamint
  • a kutatás elősegítése a kulcsfontosságú területeken az AMR kezelésével kapcsolatos jelenlegi hiányosságok áthidalása érdekében.

Cselekvési tervek

2011-ben a 2005-ös és a 2010-es jelentéseket, valamint a 2009-es tanácsi ajánlás a betegbiztonságról elfogadását követően a Bizottság ötéves cselekvési tervet fogadott el az AMR által jelentett veszélyek kezelésére vonatkozóan.

A második cselekvési tervet 2017-ben indítják el. Ez a következőkre összpontosít majd:

 • az uniós országok támogatása, különösen a nemzeti cselekvési terveik létrehozása, végrehajtása és nyomon követése tekintetében;
 • uniós források és eszközök összefogása az AMR-rel kapcsolatos innovációk és a kutatás elősegítése érdekében; valamint
 • vezető szerepének megerősítése a globális fórumokon, különösen a nemzetközi szervezeteken belül és a fő kereskedelmi partnerekkel.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Antimikrobiális szerek: a fertőző mikroorganizmusok elpusztítására vagy azok fejlődésének megakadályozására kifejlesztett kémiai vegyületek és fizikai tényezők széles skálája (pl. penicillin, antiszeptikumok vagy fertőtlenítőszerek).

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2002/77/EK ajánlása (2001. november 15.) az antimikrobiális hatóanyagoknak a humán orvostudományban való körültekintő alkalmazásáról (HL L 34., 2002.2.5., 13–16. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság a Tanácsnak az antimikrobás szereknek a humán orvostudományban való körültekintő alkalmazásáról szóló 2002/77/EK tanácsi ajánlás végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapján (COM(2005) 684 végleges, 2005.12.22.)

A Bizottság második jelentése a Tanácsnak az antimikrobás szereknek a humán orvostudományban való körültekintő alkalmazásáról szóló 2002/77/EK tanácsi ajánlás végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapján (COM(2010) 141 végleges, 2010.4.9.)

Az antimikrobás szereknek a humán orvostudományban való körültekintő alkalmazása: a tanácsi ajánlás végrehajtásáról szóló harmadik jelentés (2016)

utolsó frissítés 01.03.2017

Top