Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

851/2004/EK rendelet: az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet létrehozza az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központot (ECDC-t).
 • Meghatározza az ECDC feladatait, amelyek a következők:
  • azonosítani és
  • értékelni az aktuális és kialakulóban lévő, az emberi egészséget veszélyeztető fertőző betegségeket, továbbá
  • tájékoztatást nyújtani róluk.
 • Megállapítja a Központ szervezeti felépítését, szerveit és a munkafeltételeket.

FŐBB PONTOK

Hatáskör

Az ECDC feladata, hogy azonosítsa és értékelje az aktuális és kialakulóban lévő, az emberi egészséget veszélyeztető fertőző betegségeket, továbbá tájékoztatást nyújtson róluk.

E célkitűzések elérése érdekében:

 • kutatja, összegyűjti, egybeveti, értékeli és terjeszti a vonatkozó tudományos és technikai adatokat;
 • független tudományos véleményeket alkot, valamint tudományos és technikai segítségnyújtást biztosít, a képzést is beleértve;
 • tájékoztatást nyújt az Európai Bizottság, az uniós országok, az uniós szervek (például az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és az Európai Gyógyszerügynökség), valamint a közegészségüggyel foglalkozó nemzetközi szervezetek (például az Egészségügyi Világszervezet) részére;
 • összehangolja a Központ hatáskörébe tartozó területeken működő szervek hálózatát és működteti a kijelölt felügyeleti hálózatokat;
 • felel az információ, szakértelem és helyes gyakorlatok cseréjéért, valamint elősegíti az együttes fellépések kialakítását és végrehajtását.

Feladatok

Az ECDC legfontosabb feladatai a következők:

Szervezeti felépítés

Az ECDC-t a következők alkotják:

 • Az igazgatótanács, amelynek tagjai:
  • mind a 28 uniós ország, továbbá Izland, Liechtenstein és Norvégia képviseletében egy-egy tag,
  • az Európai Parlament által kijelölt két tag, és
  • a Bizottságot képviselő és általa kijelölt három tag.

Az igazgatótanács az ECDC munkaprogramjának és pénzügyi szabályzatának elfogadásával biztosítja, hogy az ECDC elvégezze feladatait.

 • Az igazgató, akit egy kis létszámú csoport segít a munkájában. Az igazgató felel az ECDC mindennapos irányításáért, a munkaprogram kidolgozásáért és végrehajtásáért.
 • Az illetékes nemzeti hatóságok képviselőiből álló tanácsadó fórum. A fórum működteti az egészségügyi veszélyekre vonatkozó információcsere rendszerét és a tudásbázis közkinccsé tételét.

Betegségekkel kapcsolatos programok

Az ECDC betegségspecifikus tevékenységei hét horizontális program köré épülnek:

Közegészségügyi mikrobiológiai program

Az ECDC keretein belül a betegségspecifikus programokon kívül létezik egy közegészségügyi mikrobiológiai program is. Ennek célja az európai szak- és referencialaboratóriumok kapacitásának erősítése és az azok közötti együttműködés ösztönzése.

Közlemény

Az ECDC a honlapján található médiaközponton keresztül biztosítja, hogy a nyilvánosság gyorsan és könnyűszerrel hozzáférhessen a tevékenységével és annak eredményeivel kapcsolatos objektív és megbízható információkhoz.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2004. május 20-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

A fertőző betegségek súlyos veszélyt jelenthetnek az emberek egészségére nézve, mivel igencsak rövid időn belül elterjedhetnek az egész világon. Az EU létrehozta az ECDC-t, hogy járványok (például a súlyos akut respiratorikus szindróma [SARS]) esetén hatékonyan és azonnal reagáljon.

Az ECDC 2005 májusa óta működik, székhelye Stockholm (Svédország).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 851/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról (Hivatalos Lap L 142., 2004.4.30., 1–11. o.)

utolsó frissítés 11.01.2016

Top