Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1920/2006/EK rendelet a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

Ez a rendelet átdolgozza a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának (EMCDDA) létrehozásáról szóló 302/93/EGK tanácsi rendeletet azzal a céllal, hogy a Megfigyelőközpont hatáskörét kiterjessze a kábítószer-fogyasztás legújabb formáira, különösen a politoxikomán kábítószer-használatra (amelynek során a tiltott kábítószereket megengedett kábítószerekkel vagy gyógyszerekkel együttesen használják).

FŐBB PONTOK

A Megfigyelőközpont feladata, hogy az uniós intézmények és az uniós országok számára tárgyilagos, megbízható és összehasonlítható információkat szolgáltasson a kábítószerekkel és a kábítószer-függőséggel kapcsolatban.

Az EMCDDA olyan adatokat nyújt a döntéshozók számára, amelyek alapján a kábítószerekre vonatkozóan megalapozott jogszabályokat és stratégiákat dolgozhatnak ki. Ezen túlmenően az elméleti és gyakorlati szakemberek számára egyaránt jó példákkal szolgál a legjobb gyakorlatokra, a kábítószerrel kapcsolatos kutatások új területeire és a kábítószer-függőség következményeire vonatkozóan.

Fő feladatai

Az EMCDDA fő célkitűzései a következők:

 • az EU-n belül, valamint az EU-n kívüli országokkal együttműködésben a kábítószerrel és a kábítószer-függőséggel kapcsolatos meglévő adatok gyűjtése és elemzése;
 • a nemzeti és az uniós kábítószer-politika értékeléséhez szükséges adatok összehasonlítása;
 • a kábítószerrel kapcsolatos helyzetre – többek között a legújabb trendekre – vonatkozó adatok és információk terjesztése;
 • az Europolhoz és az Eurojusthoz hasonló uniós ügynökségekkel, valamint az ENSZ szakosított ügynökségeivel – például az UNODC-vel (az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalával) való együttműködés.

Kiemelt területek

A Megfigyelőközpont tevékenységeit a következő területekre összpontosítja:

 • a kábítószer-probléma helyzetének és az új tendenciáknak – különösen a politoxikomán kábítószer-használatnak – a nyomon követése;
 • a kábítószerekkel kapcsolatos problémákra alkalmazott megoldások nyomon követése és a meglévő legjobb gyakorlatok uniós országok közti cseréjének elősegítése;
 • korai előrejelző rendszer fenntartása, valamint az új pszichoaktív anyagok* kockázatainak értékelése;
 • olyan eszközök fejlesztése, amelyek segítik az Európai Bizottságot és az uniós országokat a saját kábítószer-politikáik nyomon követésében és értékelésében.

Reitox-hálózat

Az EMCDDA a kábítószerekkel kapcsolatos megbízható és összehasonlítható információk biztosításával kapcsolatos egyik legfőbb feladatának ellátása céljából az országok adatainak összehangolt módon – a Reitox hálózat révén – történő gyűjtését szolgáló, egyedi eszközt alakított ki.

A Reitox összeköti a nemzeti kábítószer-információs rendszereket, emellett pedig az EMCDDA egyik legfőbb eszköze a kábítószerrel és a kábítószer-függőséggel kapcsolatos adatok és módszertani információk EU-n belüli megosztására.

A Reitox hálózaton keresztül gyűjtött adatokat továbbá a következőkhöz használják fel:

 • az EU kábítószer elleni cselekvési tervének nyomon követése és végrehajtása;
 • a kezelési, megelőzési és az ártalomcsökkentő tevékenységek megszervezésével kapcsolatos nemzeti reakciókra irányuló ajánlások kidolgozásának támogatása.

A hálózatban az EMCDDA-ban részt vevő valamennyi uniós ország egy-egy kapcsolattartó ponttal rendelkezik, továbbá a Bizottságnak is van egy kapcsolattartó pontja.

Szervezet és működés

A központ székhelye Lisszabonban (Portugália) található. A Megfigyelőközpontot az igazgatóság, valamint az azt segítő költségvetési bizottság, végrehajtó bizottság és a tevékenysége tudományos aspektusainak véleményezéséért felelős tudományos bizottság alkotja.

Az EMCDDA szoros kapcsolatot tart fenn a Reitox nemzeti kapcsolattartó pontjaival és egyéb partnerszervezetekkel.

Az EMCDDA feladatait az erre az időszakra szóló tevékenységeinek fő célkitűzéseit meghatározó hároméves stratégiával összhangban végzi. A 2016–2018 közötti időszakra szóló stratégiájának és munkaprogramjának célja, hogy hozzájáruljon egy biztonságosabb és egészségesebb Európához. A stratégia és a munkaprogram három kulcsintézkedésre összpontosít:

 • a bizonyítékok és az ismeretek cseréjére irányuló kommunikáció: ide tartoznak azok a termékek (pl. útmutatók, tanulmányok stb.) és szolgáltatások (például tanácsadás), amelyeket az EMCDDA biztosít a 2016–2018 közötti időszak során, továbbá az érdekelt felek és partnerek (tudósok) számára nyújtott képzési tevékenységek;
 • az EMCDDA nyomonkövetési komponensén alapuló korai előrejelzés és kockázatértékelés: az uniós korai előrejelző rendszer és az új kábítószerek, valamint a legújabb tendenciák és veszélyek kockázatértékelése;
 • helyzet-, reakció- és tendenciaelemzés: célja, hogy aktuális éves jelentést nyújtson a kábítószer-keresletről és -kínálatról, továbbá informáljon a fogyasztás megelőzésére, illetve az ártalmak és veszélyek csökkentésére irányuló reakciókról, valamint segítse a problémákkal küzdő kábítószer-fogyasztók felépülését és társadalmi integrációját.

A kulcsintézkedés által felölelt területeket a következő általános intézkedések egészítik ki:

 • információgyűjtés és -kezelés;
 • valamennyi tevékenység (például tudományos tevékenység) minőségbiztosítása; valamint
 • a partnerekkel való uniós és nem uniós szintű (nemzetközi szervezetekkel és EU-n kívüli országokkal történő) együttműködés.

A Megfigyelőközpont hároméves stratégiájának keretében egyedi éves munkaprogramok is kidolgozásra kerülnek.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2007. január 16 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az EMCDDA-t 1993-ban hozták létre. Az 1995-ben Lisszabonban felavatott Megfigyelőközpont az EU egyik decentralizált szerve. Az EMCDDA 2015-ben emlékezett meg a kábítószerhelyzet figyelemmel kísérésének 20. évfordulójáról.

KULCSFOGALMAK

* Pszichoaktív anyagok: olyan anyagok, amelyek lenyelve befolyásolják valamely személy mentális folyamatait.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1920/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjáról (átdolgozott változat) (HL L 376., 2006.12.27., 1–13. o.)

utolsó frissítés 03.02.2016

Top