Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013)

Az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program az előző program eredményeire épít. A programnak eszerint hozzá kell járulnia az európai polgárok egészsége és biztonsága magas szintű védelmének megvalósításához. Célja a polgárok egészségügyi biztonságának javítása, az egészség elősegítése, valamint az egészséggel kapcsolatos információk és ismeretek összegyűjtése és terjesztése. A program az előző program helyébe lép.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1350/2007/EK határozata (2007. október 23.) az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013) létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008), az e területen létrejött első átfogó program jelentős javulást eredményezett az egészségügy terén.

Az Európai Uniónak (EU) mindemellett további erőfeszítéseket kell tennie a polgárok egészségének és biztonságának javítása érdekében. Ez a határozat létrehozza az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési programot a 2008. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszakra. A program az előző program eredményeire épít, annak helyébe lép, továbbá kiegészíti és támogatja a tagállamok szakpolitikáit.

Ez a második program három kiemelt célkitűzést követ:

  • a polgárok egészségügyi biztonságának javítása;
  • az egészség elősegítése, beleértve az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentését;
  • az egészséggel kapcsolatos információk és ismeretek összegyűjtése és terjesztése.

A program mindezen célok elérése érdekében fellépéseket irányoz elő. Ezek a fellépések hozzájárulnak a főbb betegségek megelőzéséhez, valamint azok hatásának csökkentéséhez. A fellépéseket a határozat melléklete közli.

Finanszírozás

A programhoz biztosított pénzügyi keret 321 500 000 EUR a 2008–2013 közötti időszakra.

A program végrehajtása

A Bizottság a tagállamokkal szorosan együttműködve biztosítja a program végrehajtását.

A Bizottság és a tagállamok ugyanis – saját hatáskörükön belül – biztosítják a program hatékony végrehajtását, és a program céljainak megvalósítására irányuló mechanizmusokat alakítanak ki.

A Bizottság és a tagállamok biztosítják az egészségügyi információk cseréjére szolgáló rendszerek kompatibilitását. Együttműködnek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal és más érintett uniós ügynökségekkel is.

Végezetül a Bizottság és a tagállamok a program végrehajtása során biztosítják a személyes adatok védelmét, titkosságát és biztonságát.

A program végrehajtásáról szóló éves munkatervet dolgoznak ki. Ez a terv meghatározza többek között a betartandó prioritásokat és a végrehajtandó fellépéseket.

Együttes stratégiák és fellépések

Az egészség egyéb közösségi szakpolitikákba való beépítésének, valamint a magas szintű egészségvédelem biztosításának előmozdítása érdekében létrehozhatók más közösségi programokkal és fellépésekkel kialakított együttes stratégiák.

Harmadik országok részvétele

A program nyitva áll az alábbiak részvétele előtt:

  • az EFTA/EGT-országok (az Európai Szabadkereskedelmi Társulás/az Európai Gazdasági Térség országai), összhangban az EGT-megállapodásban megállapított feltételekkel;
  • harmadik országok: az európai szomszédsági politika alá tartozó országok, az európai uniós tagságot kérelmező, tagjelölt vagy csatlakozó országok, valamint a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő nyugat-balkáni országok, a különböző két- vagy többoldalú megállapodásokban megállapított feltételeknek megfelelően.

Nemzetközi együttműködés

A program ösztönzi a programban részt nem vevő harmadik országokkal és a közegészségügy területén érintett nemzetközi szervezetekkel, például az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) való együttműködést is.

Komitológia

A Bizottság program-végrehajtási munkáját egy bizottság segíti.

Értékelés

A Bizottság legkésőbb 2010. december 31-ig az elért eredményekről, a program végrehajtásának minőségi és mennyiségi szempontjairól, valamint az egyéb közösségi programokkal és fellépésekkel való összhangjáról és az azokhoz viszonyított kiegészítő jellegéről szóló külső és független értékelő jelentést nyújt be. A jelentés célja a meghozott intézkedések hatásának értékelése. A Bizottság ezenkívül legkésőbb 2011. december 31-ig a program folytatásáról szóló közleményt, továbbá legkésőbb 2015. december 31-ig a program végrehajtásáról és eredményeiről szóló külső és független utólagos értékelő jelentést nyújt be.

Hatályon kívül helyezés

Ez a határozat hatályon kívül helyezi az 1786/2002/EK határozatot.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1350/2007/EK határozat[elfogadás: COD/2005/0042 együttdöntési eljárás]

2007.11.21.–2013.12.31.

HL L 301., 2007.11.20.

See also

  • További információkért tanulmányozza az Európai Bizottság Közegészségügy témájú honlapját!

Utolsó frissítés: 08.04.2008

Top