Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kölcsönös tanulási program

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kölcsönös tanulási program

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 149. cikke – a foglalkoztatás előmozdítására irányuló fellépések

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A PROGRAM CÉLJA?

A kölcsönös tanulási program tapasztalataik és bevált gyakorlataik megosztására ösztönzi az uniós országokat a foglalkoztatás területén.

Célja, hogy javítsa és fejlessze az uniós országok közötti nemzeti, regionális és helyi szintű együttműködést. Az együttműködés az Európa 2020 stratégia szerves részét képező európai foglalkoztatási stratégia kulcsfontosságú területein zajlik.

FŐBB PONTOK

A program hozzájárul az Európa 2020 stratégia keretében megfogalmazott, a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás területén elérendő célkitűzésekhez. E célkitűzések a következők:

 • a 20–64 év közötti személyek foglalkoztatási arányának 75%-ra történő növelése;
 • a korai iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkentése;
 • a diplomával rendelkező fiatalok számának 40%-ra történő növelése;
 • a szegénység által veszélyeztetettek számának 20 millióval történő csökkentése.

A kölcsönös tanulási program ezen túlmenően a nemzeti foglalkoztatási szakpolitikák összehangolását célzó nyitott koordinációs módszer egyik eszköze.

Intézkedések

A program számos típusú intézkedést tartalmaz:

 • Tematikus események – egyedi foglalkoztatáspolitikai kérdésekkel kapcsolatos szemináriumok és workshopok, amelyek során a politikai döntéshozók, a nem kormányzati szervezetek és egyéb érdekelt partnerek megvitathatják az Európa 2020 stratégia végrehajtását.
 • Tanulmányi csereprogramok – az uniós országok képviselőiből álló kisebb csoportok találkozói az egyedi szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatos tapasztalatok megosztása céljából.
 • Szakértői értekezletek – az uniós országok képviselői és a független szakértők közös ülései az egyedi szakpolitikákat érintő kérdésekkel kapcsolatban, amelyek a bevált gyakorlatok megosztását teszik lehetővé.
 • Terjesztési szemináriumok – olyan szemináriumok, amelyeket minden év végén a kölcsönös tanulási program eredményeinek bemutatása céljából tartanak. A főbb résztvevők többek között a következők:
  • uniós intézmények és egyéb nemzetközi politikai szervezetek;
  • az uniós országok képviselői;
  • helyi és regionális hatóságok;
  • szociális partnerek;
  • nem kormányzati szervezetek és
  • tudományos intézmények.
 • Munkaerő-piaci gyakorlatok adatbázisa – példákat tartalmaz a hatékony szakpolitikákra és intézkedésekre. Az adatbázishoz útmutató áll rendelkezésre.

Résztvevők

A programban való részvétel nyitva áll valamennyi uniós ország, uniós tagjelölt ország és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országai számára.

HÁTTÉR

Kölcsönös tanulási program

JOGI AKTUS

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Harmadik rész – Az Unió belső politikái és tevékenységei – IX. cím – Foglalkoztatás – 149. cikk (az EKSz. korábbi 129. cikke) (HL C 326., 2012.10.26., 113. o.)

utolsó frissítés 30.05.2016

Top