Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(2003/C 218/01) határozat a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság létrehozásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat egy háromoldalú tanácsadó szervet – a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottságot – hoz létre, amelynek feladata, hogy segítse az Európai Bizottságot a munkahelyi biztonság és egészség terén hozott határozatok előkészítésében és végrehajtásában, valamint hogy elősegítse a nemzeti közigazgatási szervek, a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek közötti együttműködést.

FŐBB PONTOK

A bizottság feladata, hogy ésszerűsítse a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén folytatott konzultációs folyamatot. E feladat a gazdaság köz- és magánszektorára is kiterjed. A bizottság fő feladatai a következők:

 • a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kérdését érintő európai uniós (EU-s) kezdeményezésekre (új jogszabályok, uniós programok stb.) vonatkozó tervek véleményezése;
 • proaktív hozzájárulás az uniós szintű prioritások meghatározásához, illetve a vonatkozó szakpolitikai stratégiák kidolgozásához;
 • a vélemény- és tapasztalatcsere elősegítése (a nemzeti és az uniós szint közötti kapcsolódási felület).

A bizottságnak három rendes tagja van minden uniós országból:

 • egy kormányzati képviselő,
 • egy szakszervezeti képviselő és
 • egy munkáltatói képviselő, akiket a Tanács nevez ki hároméves időtartamra.

A bizottságon belül ennek megfelelően három érdekcsoport jön létre. Minden érdekcsoport a tagjai közül kiválaszt egy szóvivőt, és kijelöl egy koordinátort.

A bizottság elnöke a Bizottság szociálpolitikáért felelős főigazgatója. A bizottság évente kétszer ülésezik plenáris ülésen. A titkársági szolgáltatásokat a Bizottság (A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága) biztosítja.

A bizottság működését a bizottság által 2004. november 18-án, az Európai Bizottság kedvező véleménye alapján elfogadott eljárási szabályzat irányítja.

Az eljárási szabályzat meghatározza a bizottság bármely hivatalos álláspontjának elfogadására vonatkozó határozathozatali eljárásokat is. A lehetséges eljárások a következők:

 • rendes, a plenáris ülésekre vonatkozó határozathozatal. Ebben az összefüggésben a vélemény vagy határozat elfogadható:
  • egyhangúlag, ha a három érdekcsoport szóvivői teljes mértékben elfogadják az általuk tárgyalt kérdést;
  • abszolút többséggel, ha nem születik egyhangú megállapodás;
 • gyorsított döntéshozatali eljárást alkalmazó írásbeli eljárással (abszolút többség szükséges).

A bizottság véleménye nem kötelező érvényű az Európai Bizottságra nézve.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2004. január 1 -jétől alkalmazandó.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács határozata (2003. július 22.) a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó Bizottság létrehozásáról (2003/C 218/01) (HL C 218., 2003.9.13., 1–4. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság véleménye a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság eljárási szabályzatának tervezetéről (COM(2004) 756 végleges, 2004.11.17.)

utolsó frissítés 30.11.2016

Top