Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tudományos szakvélemény az uniós halászati politika terén

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tudományos szakvélemény az uniós halászati politika terén

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2005/629/EK határozat a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat létrehozza a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottságot. A bizottság hozzájárul az uniós közös halászati politika Európai Bizottság általi megvalósításához.

Meghatározza a bizottság szerepét, felépítését, valamint a bizottsági tagok kinevezésének eljárását.

FŐBB PONTOK

Szerep

A Bizottság konzultál a bizottsággal az élő vízi erőforrások (tengeri állat- és növényvilág) védelmével és kezelésével kapcsolatos valamennyi kérdésről, különösen azok biológiai, gazdasági, környezeti, társadalmi és műszaki aspektusairól.

A bizottság véleménye nélkülözhetetlen a fenntartható uniós halászati politika biztosításához. Fontos tanácsadói szerepet tölt be a következők tekintetében:

a maximális fenntartható hozam (MFH – a halászati erőforrások hosszú távú kimerítése nélkül általában megengedhető maximális fogási szintek), és

a teljes kifogható mennyiség (TAC – egy adott területen, megadott időegység alatt bizonyos halfajok maximális kifogható mennyisége).

Összetétel és kinevezés

A bizottság tagjait 30–35 elismert szakértő és halászati szakmérnök alkotja a tengerbiológia, a tengeri ökológia, a halászati tudomány és a halászattal kapcsolatos gazdasági, statisztikai és kutatási területekről.

A tagokat egy listáról nevezik ki, amelyet azt követően állítanak össze, hogy a Bizottság nyílt pályázati felhívást tesz közzé honlapján. A kinevezés három évre szól, amely folyamatosan megújítható.

A bizottság a Bizottsággal való egyeztetést követően saját egyedi kérdésekkel foglalkozó munkacsoportjait is létrehozhatja. A Bizottság képviselői és más külső szakértők is részt vehetnek a bizottság, illetve a munkacsoportok ülésein.

Működés

A Bizottság rendszeresen – vagy amikor szükségesnek ítéli – konzultál a bizottsággal az élő vízi erőforrások védelmével és kezelésével kapcsolatos kérdésekről.

A halászati gazdálkodásra vonatkozó javaslatok előterjesztése során figyelembe veszi a bizottság véleményét. A bizottság továbbá saját kezdeményezésére is előterjeszthet halászati kérdésekkel kapcsolatos véleményeket a Bizottság részére.

A bizottság éves jelentést készít a következőkre vonatkozóan:

a halállományok állapota és a halászati ágazaton belüli tendenciák, hangsúlyozva a halállományok állapotának gazdasági hatásait;

a halászati és az akvakultúra-ágazat (azaz a hal- és kagylótenyésztés) terén folytatott tudományos, műszaki és gazdasági kutatás összehangolására irányuló tevékenységek.

Eljárási szabályzat

A bizottság a Bizottsággal való konzultációt követően fogadja el belső szabályait. Tevékenységének a kiváló minőség, a függetlenség és az átláthatóság elvén, az adó- és kereskedelmi ügyekben pedig a titoktartási kötelezettség tiszteletben tartásán kell alapulnia. E szabályok a Bizottság honlapján kerülnek közzétételre.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2005. augusztus 26-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB)

JOGI AKTUS

A Bizottság 2005/629/EK határozata (2005. augusztus 26.) a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság létrehozásáról (HL L 225., 2005.8.31., 18–22. o.)

A 2005/629/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 11.01.2016

Top