Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A nyersanyag-kitermelő iparágakban dolgozó munkavállalók egészségvédelme és biztonsága

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A nyersanyag-kitermelő iparágakban dolgozó munkavállalók egészségvédelme és biztonsága

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

92/104/EGK irányelv – az ásványi nyersanyagok külszíni és felszín alatti kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme

ÖSSZEFOGLALÓ

MIRŐL SZÓL EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv az ásványi nyersanyagok kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók egészségvédelmére és biztonságára vonatkozó minimumkövetelményeket határoz meg.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya alá az ásványi nyersanyagok külszíni és felszín alatti kitermelésével foglalkozó iparágak tartoznak, ideértve az előkészítő munkálatokkal, illetve a kitermelt anyagok értékesítésre történő előkészítésével foglalkozó iparágakat is. Nem tartoznak azonban az irányelv hatálya alá a kitermelt nyersanyagok feldolgozásával foglalkozó iparágak.

A munkáltatónak a munkavállalók biztonságának és egészségének a védelme érdekében a következőket kell biztosítania:

a munkahelyek megtervezése és szervezése oly módon történjék, hogy a munkavállalók saját és a többi munkavállaló egészségének és biztonságának a veszélyeztetése nélkül tudjanak dolgozni;

mindig legyen jelen egy, a felügyeletért felelős személy;

különösen veszélyes munkával csak megfelelő képesítéssel rendelkező személyzetet bízzanak meg; e munkát az utasításoknak megfelelően végezzék;

a biztonsági utasítások valamennyi érintett munkavállalók számára közérthetőek legyenek;

álljanak rendelkezésre elsősegélynyújtó eszközök;

rendszeres időközönként kerüljön sor munkavédelmi gyakorlatra.

A valamennyi biztonsági és egészségvédelmi intézkedés végrehajtásáért felelős munkáltatónak biztonsági és egészségvédelmi dokumentumot kell összeállítania, amely bemutatja, hogy azoknak a kockázatoknak az értékelésére, amelyeknek a munkavállalók ki vannak téve, sor került, és a munkahely biztonságos. Amennyiben más vállalattól is jelen vannak munkavállalók, e dokumentumnak a koordinációs és végrehajtási eljárásokat is be kell mutatnia.

A munkáltató ezenkívül:

a súlyos munkahelyi baleseteket és a súlyos veszélyhelyzeteket haladéktalanul bejelenti az illetékes hatóságoknak;

intézkedéseket tesz, hogy megelőzze, felderítse és megfékezze a tűzeseteket, valamint a robbanásveszélyes, illetve egészségkárosító légkör kialakulását;

veszély esetére menekülésre és mentésre szolgáló eszközöket biztosít;

figyelmeztető és egyéb kommunikációs rendszereket biztosít a segítségnyújtási, menekülési és mentési műveletek lehetővé tételéhez;

tájékoztatja a munkavállalókat a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi intézkedésekről;

biztosítja, hogy a munkavállalók tevékenységeikkel összefüggő, rendszeres egészségügyi vizsgálatokon vesznek részt;

biztosítja a munkavállalók biztonsági és egészségvédelmi ügyekkel kapcsolatos konzultációját és részvételét.

A részletes követelményeket az irányelv melléklete tartalmazza.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

1992. december 7 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság: Tevékenységi területek c. rész az Európai Bizottság honlapján.

JOGI AKTUS

A Tanács 92/104/EGK irányelve (1992. december 3.) az ásványi nyersanyagok külszíni és felszín alatti kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme javításának minimumkövetelményeiről (tizenkettedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

92/104/EGK irányelv

1992.12.7.

1994.12.7.

HL L 404., 1992.12.31., 10–25. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007/30/EK irányelv

2007.6.28.

2012.12.31.

HL L 165., 2007.6.27., 21–24. o.

utolsó frissítés 15.10.2015

Top