Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1365/75/EGK rendelet az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet létrehozza az Európai Alapítványt az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (az Eurofoundot).

Az Eurofound létrehozásának célja, hogy hozzájáruljon a jobb élet- és munkakörülményekhez az országokban. A kormányokkal, munkáltatókkal, szakszervezetekkel és az EU intézményeivel (a Bizottsággal, a Parlamenttel, a Tanáccsal és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal) partnerségben végzi tevékenységét.

Fő feladatai

Az Eurofound fő céljai a következők:

 • az élet- és munkakörülményekkel, a munkaügyi kapcsolatokkal és a strukturális változásokkal (például az új technológiák bevezetéséből fakadó változásokkal) kapcsolatos tendenciák és fejlemények nyomon követése az uniós gazdaságban;
 • vélemények nyújtása és tanácsadás a szociálpolitikai döntéshozók és az érdekelt felek számára az élet- és munkakörülmények területein;
 • ismeretek terjesztése, továbbá viták és eszmecserék szervezése a civil társadalom és a szociális partnerek képviselőinek részvételével.

Kutatási és kommunikációs tevékenységek

Az Eurofound fő tevékenységei a következő területeket érintő kutatásmenedzsment, illetve információs és kommunikációs tevékenységek:

 • az uniós polgárok életkörülményei, többek között a munkavállalás és a család közötti egyensúly, a közérdekű szolgáltatások, valamint a munkaerőpiacra történő beilleszkedés;
 • munkakörülmények, beleértve a munka szervezését, a munkaidőket, a rugalmasságot és a munkakörülményekben beállt változásokat EU-szerte;
 • munkaügyi kapcsolatok, beleértve a munkaügyi változásokat és vállalati szerkezetátalakítást, a munkavállalói részvételt a döntéshozatalban és az uniós szintű munkaügyi kapcsolatokat.

Az Eurofound ösztönzi az információk és a bevált gyakorlatok egyetemek, igazgatási szervek, valamint gazdasági és társadalmi szervezetek közötti cseréjét.

Képzéseket, konferenciákat és szemináriumokat szervez és tanulmányokban vesz részt. Kormányok, munkáltatók, szakszervezetek és az Európai Bizottság számára független és összehasonlító kutatásokból származó adatokat és véleményeket tesz elérhetővé.

Négyéves munkaprogram (2013–2016)

Az Eurofound négyévente egy programterv keretében vizsgálja felül stratégiáját és tevékenységének irányát.

A 2013–2016 közötti időszakra vonatkozóan elfogadásra került az új négyéves stratégiai program. Az Eurofound stratégiai célkitűzése az új négyéves munkaprogram keretében, hogy magas színvonalú, időszerű és szakpolitikai szempontból releváns ismereteket nyújtson a következő négy területen:

 • 1.

  a munkaerő-piaci részvétel növelése és a munkanélküliség elleni küzdelem a következők révén:

  • munkahelyteremtés;
  • a munkaerőpiac működésének javítása; és
  • az integráció előmozdítása;
 • 2.

  a munkakörülmények javítása és annak biztosítása, hogy a munka az egész életpálya során fenntartható legyen;

 • 3.

  a munkaügyi kapcsolatok fejlesztése a méltányos és eredményes megoldások biztosítása érdekében a mai változó politikai körülmények között;

 • 4.

  az életszínvonal emelése és a társadalmi kohézió előmozdítása a gazdasági és szociális egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.

Az Eurofound e munkaprogramban tényeket és számadatokat közöl, tendenciákat mutat és elemzéseket nyújt az uniós országok szakpolitikáiról. Konkrét releváns témák jegyzéke is meghatározásra került a prioritást élvező tevékenységekkel kiegészítve.

Együttműködés

Az Eurofound szakosodott tudományos intézményekkel vagy egyetemekkel is együttműködik az uniós országokban és nemzetközi szinten egyaránt. Szoros együttműködést folytat továbbá az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel.

Az Alapítvány ezen túlmenően szorosan együttműködik az uniós szintű szociális partnerekkel is, többek között a következőkkel: az ETUC (az Európai Szakszervezetek Szövetsége) és a BUSINESSEUROPE (az európai munkáltatók szervezete).

Szervezet és működés

Az Alapítvány székhelye Írországban (Dublinban) található. Az Alapítvány testületei közé tartozik az Igazgatótanács, amely a szociális partnereket és valamennyi uniós ország nemzeti kormányát, illetve az Európai Bizottságot képviseli.

Az Alapítvány két megfigyelőközpontot is létrehozott:

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 1975. június 2-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az Alapítványt 40 évvel ezelőtt, 1975-ben hozták létre azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a jobb élet- és munkakörülmények tervezéséhez és létrehozásához.

JOGI AKTUS

A Tanács 1365/75/EGK rendelete (1975. május 26.) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról (HL L 139., 1975.5.30., 1–4. o.)

Az 1365/75/EGK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 11.01.2016

Top