Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynöksége

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az EU Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynöksége

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2062/94/EK rendelet – az EU Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynöksége

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet létrehozza az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséget, amelynek feladata, hogy az EU szervei, az uniós országok és a témában érdekelt felek számára technikai, tudományos és gazdasági adatokat szolgáltasson.

FŐBB PONTOK

Feladatkör

Az Ügynökség feladatköre az alábbiakra terjed ki:

 • technikai, tudományos és gazdasági információk gyűjtése és elemzése a következő témakörökben:
  • munkahelyi biztonság és egészségvédelem az uniós országokban, majd ezen adatok továbbítása az uniós szervek és országok, valamint az érdekeltek felé;
  • a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos kutatás, majd a kutatás eredményeinek terjesztése;
 • technikai, tudományos és gazdasági információk biztosítása a megelőző tevékenységek végrehajtását szolgáló módszerekről és eszközökről, különös figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozásokra, továbbá a bevált gyakorlatok azonosítására;
 • az uniós országok közötti együttműködés, illetve az információ- és tapasztalatcsere előmozdítása és támogatása, ideértve a képzési programokra vonatkozó tájékoztatást is;
 • egy ilyen jellegű információkat és szolgáltatásokat nyújtó nemzeti, uniós (például az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvány) és nemzetközi szerveket és szervezeteket tömörítő információs hálózat koordinálása, az uniós országokkal együttműködésben;
 • biztonsági és egészségvédelmi kérdésekre vonatkozó információk gyűjtése EU-n kívüli országoktól és nemzetközi szervezetektől – úgymint az Egészségügyi Világszervezettől (WHO), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettől (ILO), a Pánamerikai Egészségügyi Szervezettől (PAHO), a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettől (IMO) –, illetve számukra ezen információk rendelkezésre bocsátása.

Szerkezeti felépítés

 • Az Ügynökség irányítását és vezetését az Igazgatási Tanács, az Elnökség és az Igazgató végzi.
 • Az Igazgatási Tanács tagjai a következők:
  • 1 tag valamennyi uniós ország kormányának képviseletében,
  • 1 tag valamennyi uniós ország munkáltatói szervezetének képviseletében,
  • 1 tag valamennyi uniós ország munkavállalói szervezetének képviseletében,
  • 3 tag pedig az Európai Bizottság képviseletében.
 • Az Ügynökség székhelye a spanyolországi Bilbaóban van.

Stratégia

Az Ügynökség hat évre szóló vállalati stratégiája alapján éves programozási dokumentumokat dolgoz ki. Az EU 2014–2020-as időszakra szóló munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai keretével összhangban kidolgozott 2014–2020-as stratégia hat kiemelt területet határoz meg, különös hangsúlyt fektetve a hálózatépítésre.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 1994. szeptember 9 -től alkalmazandó.

HÁTTÉR

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2062/94/EK rendelete (1994. július 18.) az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról (HL L 216., 1994.8.20., 1–7. o.)

A 2062/94/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as stratégiájáról (COM(2014) 332 final, 2014.6.6.)

utolsó frissítés 05.12.2016

Top