Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A szakoktatás és szakképzés (VET) minőségének biztosítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A szakoktatás és szakképzés (VET) minőségének biztosítása

Az európai minőségbiztosítási referenciakeret egyike azoknak az európai kezdeményezéseknek, amelyeket a munkaerő mobilitásának előmozdítására terveztek. Abban segít az országoknak, hogy a saját szakoktatási és szakképzési rendszerük (VET) javulását elősegíthessék és nyomon követhessék.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2009. június 18.) a szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról (Hivatalos Lap C 155., 2009.7.8., 1-10. o.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai minőségbiztosítási referenciakeret egyike azoknak az európai kezdeményezéseknek, amelyeket a munkaerő mobilitásának előmozdítására terveztek. Abban segít az országoknak, hogy a saját szakoktatási és szakképzési rendszerük (VET) javulását elősegíthessék és nyomon követhessék.

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

Létrehozza az európai minőségbiztosítási referenciakeretet. E referenciakeret a közös európai referenciák eszköztáraként szolgál. A nemzeti hatóságok önkéntes alapon felhasználhatják azokat a szempontokat, amelyeket a leghasznosabbnak ítélnek meg saját szakoktatási és szakképzési (VET) rendszereik minőségének fejlesztésénél, javításánál, irányításánál és értékelésénél.

FŐBB PONTOK

  • A keret a szakoktatási és szakképzési rendszerek tervezéséhez, végrehajtásához, értékeléséhez és felülvizsgálatához kapcsolódóan egy 4 fázisos ciklust tartalmaz.
  • Mindegyik fázis magában foglal minőségi kritériumokat és indikatív jellemzőket, amelyek a célok kitűzésében, a normák kidolgozásában és a felülvizsgálatok elvégzésében segítik a nemzeti hatóságokat.
  • Az olyan referenciamutatókat, mint amilyen például a tanárok szakképzésébe történő befektetés is, úgy tervezték meg, hogy segítsenek a szakoktatási és szakképzési rendszerek minőségének értékelésében és javításában.
  • A nemzeti hatóságokat arra bátorítják, hogy játsszanak aktív szerepet a keretben és fejlesszék tovább a közös alapelveket, referenciakritériumokat és iránymutatásokat.
  • A nemzeti minőségbiztosítási referenciapontok folyamatosan információval látják el az érdekelt feleket a keret tevékenységeiről, támogatják és fejlesztik a munkájukat, és az elért eredmények értékelésében is segédkeznek.
  • A nemzeti hatóságoknak 4 évente kell felülvizsgálniuk a folyamatot.

2014 májusában az EU kormányai megállapították a szakoktatás és szakképzés minőségbiztosítása terén megtett előrelépéseket, és úgy határoztak, hogy további előrehaladásra van szükség.

HÁTTÉR

Az ajánlás elősegíti az oktatási és képzési rendszerek modernizációját, lehetőség szerint megakadályozva, hogy az emberek képesítés nélkül hagyják el a rendszert. A célkitűzései között szerepel az is, hogy erősítse az oktatás, képzés és a foglalkoztatás közötti kölcsönös kapcsolatot.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról szóló, 2009. június 18-i európai parlamenti és tanácsi ajánlás végrehajtásáról (COM/2014/030 final, 2014.1.28.).

A Tanács következtetései (2014. május 20.) az oktatást és képzést támogató minőségbiztosításról (HL C 183., 2014.6.14., 30-35. o.).

utolsó frissítés 30.07.2015

Top