Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai nyelvi kompetenciamérés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai nyelvi kompetenciamérés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Közlemény (COM(2007) 184 végleges) – az európai nyelvi kompetenciamérés szabályai

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény egy európai felmérést vezet be, amelynek célja, hogy megbízható és összehasonlítható adatokkal szolgáljon az országok, a szakpolitikusok, a tanárok és a gyakorlati szakemberek számára az uniós idegen nyelvi kompetenciákról.

FŐBB PONTOK

A vizsgálandó készségek és nyelvek

  • A tesztek az első felmérés során az olvasott szöveg értését, a hallott szöveg értését, valamint az íráskészséget vizsgálják azzal a céllal, hogy felmérjék az általános idegen nyelvi kompetenciát a legszélesebb körben tanított uniós nyelvek rangsorában az adott uniós országban első és második helyet elfoglaló nyelvek tekintetében; a legszélesebb körben tanított hivatalos uniós nyelvek a következők: angol, francia, német, spanyol és olasz. A beszédkészség vizsgálatára a későbbi felmérések során kerül sor.
  • Egyéb nyelvekre vonatkozó tesztek elvégzésére a felmérés első fordulójában kerülhet sor nemzeti választási lehetőségként.

Kompetenciaszintek skálája

A felmérés alapját a nyelvtudás gyarapodásának mérése képezi, mégpedig a közös európai nyelvi referenciakeret A1 (azaz az alap- vagy minimumszint) és B2 (azaz középszint) szintjei közötti tartományban.

Háttér-információk

  • A diákok, a tanárok, az igazgatók és a kormányok számára készített kérdőívek olyan háttér-információk gyűjtésére alkalmasak, amelyek lehetővé teszik a nyelvtanulást esetlegesen befolyásoló, a társadalmi-gazdasági vagy a migráns státuszhoz hasonló tényezők vizsgálatát.
  • További fontos háttéradatok arra vonatkozó információkat tartalmaznak többek között, hogy az adott tárgy kötelező vagy szabadon választható-e; van-e a tanárnak formális nyelvtanári képesítése vagy anyanyelvi beszélő-e; illetve csoportosítják-e a tanulókat képességeik vagy nemük szerint.

A vizsgálandó populáció

A célcsoportokat a középiskola alsó tagozatának/az alapfokú oktatás második szintjének (ISCED 2) utolsó évfolyamába vagy – amennyiben ezen a szinten még nem tanítanak második idegen nyelvet – a középfokú oktatás felső szintjének (ISCED 3) második évfolyamába beiratkozott tanulók alkotják.

A mérőeszközök

A felméréshez számítógépes és papír-ceruza tesztek használhatók. A számítógépes teszteket az uniós országok rendelkezésére kell bocsátani, hogy azt a felmérés keretein kívül nemzeti igényeikhez igazíthassák.

Költségek

A felmérés lebonyolításának nemzeti költségei a felmérés végső szerkezetétől függenek. Az EU által az egész életen át tartó tanulás program (2007–2013) keretében finanszírozott nemzetközi költségek a tesztek fejlesztésének és koordinációjának, a minta azonosításának és a mintavételi módszereknek, valamint az elemzésnek és összefoglalásnak a költségeit foglalják magukban.

A felmérés lebonyolítása

HÁTTÉR

Az uniós oktatási menetrendben – többek között az Erasmus+ program és az oktatás és képzés terén folytatott uniós együttműködés, azaz az Oktatás és képzés 2020 keretein belül – továbbra is jelentős szerepet töltenek be az idegen nyelvi kompetenciák.

További információkért lásd az alábbi forrásokat:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye a Tanácsnak – Az európai nyelvi kompetenciamérés keretrendszere (COM(2007) 184 végleges, 2007.4.13.)

utolsó frissítés 21.11.2016

Top