Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A Kanadával létrejött felsőoktatási, képzési és ifjúságügyi együttműködési keret

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

A Kanadával létrejött felsőoktatási, képzési és ifjúságügyi együttműködési keret

Ennek az együttműködési keretnek az a célja, hogy megújítsa, megerősítse és kibővítse az Európai Közösség és Kanada között a felsőoktatás és a szakképzés területén már létező együttműködési programot, különösen azáltal, hogy ifjúságügyi intézkedésekkel egészíti ki azt. A keret megerősíti a felsőoktatási együttműködést és a két fél polgárai közötti transzatlanti cseréket.

JOGI AKTUS

A Tanács 2006/964/EK határozata (2006. december 18.) az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, a felsőoktatás, a képzés és az ifjúság területén történő együttműködés keretének létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a nyolc évig hatályos megállapodás az Európai Unió (EU) és Kanada közötti kapcsolatok keretébe illeszkedik. A partnerek dinamikussá kívánják tenni a felsőoktatási, a szakképzési és az ifjúságügyi együttműködést.

A Bizottság mintegy 18 millió EUR keretösszeget biztosít az együttműködési programhoz, annak érdekében, hogy mintegy 210 projektet támogasson és 4430 európai és kanadai polgárt vonjon be a mobilitási tevékenységekbe az új megállapodás teljes időtartama alatt.

Új, közös innovatív tanulmányok és új képzési programok indulnak majd, ösztönözni fogják a hallgatók, az oktatók és más szakemberek cseréjét, valamint az ifjúsági szervezetek közötti együttműködést.

A MEGÁLLAPODÁS CÉLKITŰZÉSEI

Ez a megállapodás általános, egyedi és működési célkitűzések megvalósítására törekszik.

Általános célkitűzései a következők: a két partner népei közötti kölcsönös egyetértés előmozdítása, mégpedig egymás nyelvein, kultúráin és intézményein keresztül, valamint a humán erőforrás minőségének javítása a globális tudásalapú gazdaság kihívásainak leküzdése érdekében.

Az egyedi célkitűzések a következőkre irányulnak:

 • a felsőoktatási, a szakképzési és az ifjúságügyi együttműködés megerősítése az Európai Közösség és Kanada között;
 • az Európai Unió polgárai és Kanada állampolgárai közötti transzatlanti cserék elősegítése;
 • a felsőoktatási és szakképzési intézmények, valamint az ifjúsági szervezetek fejlesztéséhez való hozzájárulás;
 • a felsőoktatás, a képzés és az ifjúságügy területén tevékenykedő érdekelt felek közötti partnerségek megerősítése a két partner területén;
 • az egyének szakmai fejlődésének támogatása, a megállapodás általános célkitűzéseinek elérése mellett;
 • az ifjúságpolitikával és ifjúsági munkával kapcsolatos párbeszéd és cserék fokozása.

A működési célkitűzések a következők:

 • a felsőoktatási és szakképzési intézmények közötti együttműködés támogatása a közös tanulmányi programok és a hallgatói mobilitás elősegítése céljából;
 • a transzatlanti hallgatói mobilitás minőségének javítása az átláthatóságnak, a képesítések és tanulmányi, illetve képzési időszakok kölcsönös elismerésének, illetve adott esetben a kreditpontok hordozhatóságának előmozdításával;
 • a felsőoktatás, a képzés és az ifjúságügy területén tevékenykedő állami és magánszervezetek közötti együttműködés támogatása az eszmecsere és a tapasztalatcsere ösztönzése céljából;
 • a szakemberek transzatlanti mobilitásának támogatása az Európai Unió és Kanada közötti kapcsolatokat érintő témákra vonatkozó kölcsönös egyetértés javítása céljából;
 • ifjúsági struktúrák és szervezetek, valamint ifjúsági munkások és más ifjúsági szereplők közötti együttműködés támogatása a bevált gyakorlatok cseréjének elősegítése és hálózatok fejlesztése céljából.

ALPROGRAMOK

A fent említett célkitűzések megvalósítása érdekében az új megállapodás háromféle alprogramot irányoz elő. közös konzorciumi projekteket, közös ifjúságügyi tevékenységeket, kiegészítő alprogramokat.

Közös konzorciumi projektek

A közös konzorciumi projektekre * vonatkozó alprogram a felsőoktatási és a szakképzési intézményeknek szól.

Ez a projekttípus legalább két uniós tagállam és legalább két kanadai tartomány vagy terület intézményei közötti többoldalú partnerségeknek nyújt segítséget közös tanulmányi programok bevezetéséhez.

Ezeknek a projekteknek rendszerint magukban kell foglalniuk a közös tanulmányi programokban részt vevő hallgatók transzatlanti mobilitását (a mindkét irányba történő egyenlő mozgás céljából), a kreditpontok kölcsönös elismerését, valamint nyelvi és kulturális felkészítést.

Ezen túlmenően a megállapodás a hallgatói mobilitásra irányuló pénzügyi támogatást irányoz elő olyan felsőoktatási és szakképzési intézmények közös konzorciumaira, amelyek már kiváló eredményeket értek el a partnerek által finanszírozott közös projektek végrehajtásában.

Közös ifjúságügyi tevékenységek

Ez az alprogram az ifjúsági szervezetekre, ifjúsági munkásokra és más ifjúsági szereplőkre vonatkozik.

E tevékenységek körébe tartozhatnak szemináriumok, tanfolyamok és árnyékmunka (job shadowing). Ezek a tevékenységek kiválasztott témákra vonatkoznak, többek között a következőkre:

 • állampolgárság;
 • kulturális sokszínűség;
 • közösségi munka vagy önkéntesség;
 • a nem formális és az informális képzés elismerése.

Kiegészítő alprogramok

A megállapodás három kiegészítő alprogramot irányoz elő:

 • szakpolitikai irányultságú intézkedések. Ezen alprogram célcsoportját a felsőoktatási, a szakképzési és az ifjúsági szervezetek képezik. Ezen intézkedések körébe többek között tanulmányok, konferenciák, szemináriumok, munkacsoportok és teljesítményértékelési gyakorlatok tartoznak. Az intézkedések a felsőoktatással, a szakképzéssel és az ifjúságüggyel kapcsolatos tevékenységekkel foglalkoznak, továbbá ösztönzik a a képesítések elismeréséről és a kreditpontok Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) szerinti átviteléről folytatott párbeszédet;
 • mobilitási ösztöndíjak. Ez az alprogram azokra a szakemberekre – tanulmányaikat folytató szakemberekre is – vonatkozik, akik a két fél közötti kapcsolatok szempontjából különös érdeket jelentő ágazatokban kívánnak tanulmányokat vagy képzési programokat folytatni;
 • volt ösztöndíjasok egyesülete. Ezen alprogram célcsoportját olyan hallgatók jelentik, akik részt vettek a közös felsőoktatási és szakképzési konzorciumok által bonyolított cserékben. Az egyesületet a felek által kijelölt szervezet vagy szervezetek működtethetik.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERET IRÁNYÍTÁSA

A megállapodás a felek képviselőiből álló vegyes bizottságot hoz létre. A vegyes bizottság kétévente ülésezik, mely üléseket az Európai Unióban és Kanadában felváltva tartják. A bizottság konszenzussal hozza meg határozatait. A bizottság feladatai a következők:

 • az e megállapodásban kitűzött együttműködés felügyelete;
 • jelentés a feleknek az e megállapodásban említett együttműködés szintjéről, állapotáról és hatékonyságáról;
 • a felsőoktatás, a képzés és az ifjúságügy területén kialakuló friss fejleményekre, politikákra, új elképzelésekre vagy újító gyakorlatokra vonatkozó információk megosztása.

Az együttműködést felügyelni és értékelni kell, lehetővé téve szükség esetén az együttműködési tevékenységek átirányítását a végrehajtásuk során felmerülő igények vagy lehetőségek fényében.

A megállapodás által előírt tevékenységek finanszírozása a felek egyenlő arányú hozzájárulásán alapul. Ezen túlmenően az Európai Unió a projektek európai partnereinek, Kanada pedig a kanadai partnereknek nyújt támogatást.

HÁTTÉR

Az Európai Unió és Kanada 1995 óta alkalmaz felsőoktatási és szakképzési együttműködési programot. Ennek a programnak az a célja, hogy közös tanulmányi programokat dolgozzon ki és rendkívül sokféle tudományágban vezessen be hallgatói cseréket.

Az Európai Közösség és Kanada Kormánya közötti felsőoktatási és képzési együttműködési programról szóló megállapodást 2001-ben újították meg öt évre (2000–2005). Ez a megállapodás az említett együttműködési programot nyolc évre újítja meg, és kiegészíti azt az ifjúságügyi együttműködéssel.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Konzorcium: projekt vagy közös program több résztvevője közötti, eredmény felmutatása érdekében folytatott együttműködés.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2006/964/EK tanácsi határozat

Az értesítést követő hónap első napja (2007.3.1.)

HL L 397., 2006.12.30.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2001/197/EK határozata (2001. február 26.) az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti felsőoktatási és képzési együttműködési program megújításáról szóló megállapodás megkötéséről [Hivatalos Lap L 71., 2001.3.13.].

See also

 • További információkért tanulmányozza az Európai Bizottságnak az Európai Unió és Kanada közötti felsőoktatási, szakképzési és ifjúságügyi együttműködésre (DE) (EN) (FR) vonatkozó internetes oldalát.

Utolsó frissítés: 05.03.2007

Top