Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Egyesült Államokkal létrejött, a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakképzésben történő együttműködésre irányuló program

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Az Egyesült Államokkal létrejött, a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakképzésben történő együttműködésre irányuló program

E program elsődleges célkitűzése, hogy folytassa a felsőoktatás és a szakképzés területén az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött együttműködést.

JOGI AKTUS

A Tanács 2006/910/EK határozata (2006. december 4.) az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakképzésben történő együttműködésre irányuló program megújításáról szóló megállapodás megkötéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a megállapodás egyrészt az Európai Unió (EU) által a felsőoktatás területén, másrészt az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok területén végrehajtott fellépés keretébe illeszkedik. Az EU fellépésének célja, hogy az európai felsőoktatás helytállóságát és kiválóságát globális referenciává tegye, míg a kétoldalú kapcsolatok kiterjedtebb együttműködést igényelnek az oktatási ágazatban.

A program nyolc évig terjedő időszak alatt mintegy 274 projektet támogat majd. A mobilitási tevékenységekben mintegy 6000 fő vesz részt az Európai Unióból és az USA-ból a program teljes időtartama alatt

A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI

A felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakképzésben történő együttműködésre irányuló program különböző célkitűzéseket követ.

Általános célkitűzései a következők: a két partner közötti kölcsönös egyetértés előmozdítása, beleértve egymás nyelveinek, kultúráinak és intézményeinek jobb megismerését, valamint az emberierőforrás-fejlesztés minőségének javítása a globális tudásalapú gazdaság kihívásainak leküzdése érdekében.

Egyedi célkitűzései a következők:

 • az Európai Közösség és az USA közötti együttműködés fokozása;
 • a felsőoktatási és a szakképzési intézmények fejlesztéséhez való hozzájárulás;
 • az egyéni résztvevők személyes fejlődésének elősegítése saját érdekükben, valamint a program általános céljainak előmozdítása érdekében;
 • a két partnerország polgárai közötti transzatlanti csereprogramokhoz való hozzájárulás.

Operatív célkitűzései a következők:

 • a felsőoktatási és szakképzési intézmények közötti együttműködés támogatása a közös tanulmányi programok és a mobilitás elősegítése céljából;
 • a transzatlanti hallgatói mobilitás minőségének fejlesztése az átláthatóságnak, a képesítések és tanulmányi/képzési időszakok kölcsönös elismerésének, sőt a felsőoktatási kreditpontok hordozhatóságának előmozdításával;
 • a felsőoktatás és szakképzés területén tevékenykedő állami és magánszervezetek együttműködésének támogatása az eszmecsere és tapasztalatcsere ösztönzése céljából;
 • a szakemberek transzatlanti mobilitásának támogatása a két partner közötti kapcsolatok szempontjából lényeges kérdésekre vonatkozó kölcsönös egyetértés fokozása céljából.

ALPROGRAMOK

A program célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a megállapodás öt alprogramot irányoz elő:

1. alprogram: „Társulási projektek”

A társulási projektekre vonatkozó alprogram célcsoportját felsőoktatási és szakképzési intézmények és szervezetek, illetve azok oktatói, hallgatói és gyakornokai képezik.

A társulások keretében megvalósuló projekteknek rendszerint ki kell terjedniük közös tanulmányi programokban részt vevő hallgatók transzatlanti mobilitására, amelynek célja a mindkét irányba történő egyenlő mozgás, továbbá az ebből következő nyelvi és kulturális előkészítésről kell gondoskodniuk.

Ezek a projektek az EU- és USA-beli felsőoktatási intézményeket tartalmazó többoldalú társulások által létrehozott és működtetett kettős vagy közös diploma-programokat támogatják, beleértve a hallgatói, az oktatói ösztöndíjakat és az igazgatási személyzetnek biztosított ösztöndíjakat.

2. alprogram: „Kiválósági mobilitási projektek”

Ezen alprogram keretében a már kiválóan teljesített felsőoktatási vagy szakképzési társulási projektek – köztük a korábbi EU-USA megállapodás alapján már támogatott projektek – részesülhetnek elsősorban a hallgatói mobilitást ösztönző pénzügyi támogatásban.

3. alprogram: „Szakpolitika-orientált intézkedések”

Ezen alprogram célcsoportját a felsőoktatással és a szakképzéssel foglalkozó szervezetek képezik. Az ebbe a kategóriába tartozó tevékenységek tanulmányokat, konferenciákat, szemináriumokat, munkacsoportokat, illetve teljesítményértékelési gyakorlatokat foglalnak magukban.

4. alprogram: „Schuman-Fulbright egyéni mobilitási támogatások”

Ezen alprogram célcsoportjába olyan szakemberek, illetve tanulmányaikat folytató szakemberek tartoznak, akik az EU és az USA közötti kapcsolatokat közvetlenül érintő területeken kívánnak tanulmányokat folytatni vagy képzésben részt venni. A célcsoportot jelentő szakemberek többek között a döntéshozók, a szociális partnerek képviselői és az újságírók.

5. alprogram: „Régi ösztöndíjasok egyesülete”

Ezen alprogram célcsoportját a program által támogatott csereprogramokban részt vett hallgatókat tömörítő és számukra támogatást nyújtó, régi ösztöndíjasok egyesületei jelentik.

A PROGRAM IGAZGATÁSA

Létrejön egy vegyes bizottság. A bizottságot a felek egyenlő számú képviselői alkotják. A bizottság egyhangúlag hozza meg határozatait. A bizottság feladatai a következők:

 • az e megállapodásban kitűzött együttműködési tevékenységek felügyelete;
 • éves beszámoló készítése a felek részére az e megállapodás alapján vállalt, együttműködésre épülő tevékenységek szintjéről, állapotáról és hatékonyságáról.

Az e program alapján folytatott tevékenységek finanszírozása paritásos alapon történik. A javasolt program költsége legfeljebb 46 millió EUR a 2006–2013 közötti időszakban, feltéve, hogy az USA is hasonló nagyságú pénzeszközzel járul hozzá a programhoz.

HÁTTÉR

2005. május 18-án a Bizottság az EU–USA partnerség erősítéséről szóló közleményt fogadott el, amely a lisszaboni stratégiával összhangban megállapította, hogy az oktatási és képzési együttműködés fontos eszköze a tudásösztönzésnek és az innovációs lendületnek, valamint felszólított a jelenlegi felsőoktatási és szakképzési megállapodás megújítására és megerősítésére.

Ez a megállapodás a 2000–2005 közötti időszakra szóló együttműködési programot újítja meg, amely eredetileg az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti 1995. évi megállapodás értelmében jött létre.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2006/910/EK határozat

Az értesítést követő hónap első napja

HL L 346., 2006.12.9.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Megállapodás az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakképzésben történő együttműködésre irányuló program megújításáról [Hivatalos Lap L 346., 2006.12.9.].

A Bizottság 2005. június 27-i közleménye az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a felsőoktatásban, szakoktatásban és a szakképzésben, valamint az Európai Közösség és Kanada között a felsőoktatásban és a képzésben történő együttműködésre irányuló programok értékeléséről [COM(2005) 0274 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A Bizottság beszámol az EK és az Egyesült Államok Közötti együttműködési program időközi végrehajtásáról. Pozitív külső értékelések alapján a Bizottság kifejti, hogy a program rendkívül sikeresen hozott létre hosszú távú transzatlanti társulásokat a felsőoktatás és a szakképzés területén. Csaknem minden projekt sikerrel valósított meg közös vagy együttesen kidolgozott tanterveken alapuló hallgatói csereprogramokat. A jelentés megállapítja, hogy a programok teljesítették az oktatási és képzési rendszerek minőségének javítására irányuló célkitűzéseiket.

A Bizottság bemutatja a programok egyes részeit javítani hivatott szakértői javaslatokat, ugyanakkor pontosítja, hogy jelentős hiányosságot nem talált. Azt is megemlíti, hogy a rendelkezésre álló, nem elegendő mennyiségű költségvetési forrás következtében vannak kihasználatlan lehetőségek.

A Bizottság 2005. május 18-i közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak – Erősebb EU–Egyesült Államok partnerséget és nyitottabb piacot a 21. században [COM(2005) 196 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]

See also

 • További információkért tanulmányozza az Európai Bizottságnak az EU és az Egyesült Államok közötti felsőoktatási és szakképzési együttműködésre vonatkozó internetes oldalát. (DE) (EN) (FR)

Utolsó frissítés: 15.12.2006

Top