Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

452/2008/EK rendelet – az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállítása és kidolgozása

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet egy közös keretet hoz létre az összehangolt adatok létrehozására vonatkozó statisztikai standardok tekintetében az oktatás és az egész életen át tartó tanulás terén.

FŐBB PONTOK

A rendelet az alábbi területeket fedi le:

 • 1.

  az oktatási és képzési rendszerek;

 • 2.

  a felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvétele;

 • 3.

  az oktatással és az egész életen át tartó tanulással (egy személy teljes élete során, akár személyes, akár szakmai okokból történő tanulással) kapcsolatos egyéb statisztikák.

Az európai uniós (EU) szintű statisztikák előállítása önálló statisztikai intézkedések révén valósul meg, ideértve az alábbiakat:

 • az 1. és a 2. területen az uniós országok rendszeres, az előírt határidőkön belüli statisztikai adatszolgáltatása;
 • a 3. területen más statisztikai információs rendszerekből és felmérésekből származó kiegészítő változók és mutatók alkalmazása;
 • a keretrendszerekre, koncepciókra és módszerekre vonatkozó szabványok és kézikönyvek kidolgozása, fejlesztése és frissítése;
 • az adatminőség javítása a minőségi keretrendszer szerint.

Az Európai Bizottság a fenti intézkedések vonatkozásában figyelembe veszi az uniós országok rendelkezésre álló kapacitásait. Ahol lehetséges, figyelmet szentelnek a gyűjtött adatok regionális és nemek szerinti aspektusainak is.

A Bizottság (az Eurostat) együttműködik továbbá az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Statisztikai Intézetével, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) és egyéb nemzetközi szervezetekkel, hogy biztosítsa az adatok nemzetközi összehasonlíthatóságát, és elkerülje a párhuzamos munkavégzést nemzetközi szinten.

Oktatási rendszerek (UOE-adatgyűjtés)

A 2012–2013-as tanévtől: A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikákról.

Felnőttoktatási felmérés (AES)

A 2016-os AES: A Bizottság 1175/2014/EU rendelete (2014. október 30.) a felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvételére vonatkozó statisztikákról.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2008. június 24 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

 • Összehasonlítható statisztikai adatok előállítása alapvető fontosságú az oktatásra és az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó stratégiák kidolgozásához és ezen stratégiák megvalósításának nyomon kíséréséhez.
 • A 2009 májusában elfogadott stratégiai keretrendszer az európai együttműködés érdekében az oktatás és képzés terén számos 2020-ig elérendő célt tűzött ki. Az előrehaladást évenkénti országelemzések révén értékelik, amelyekhez az EU ajánlásokat is fűz.
 • A megadott információk alapján egy 2015-ös közös jelentés azonosítja azokat az elsőbbséget élvező területeket és konkrét problémákat, amelyeken a jövőben európai szinten kell dolgozni. A közös jelentést 2015 novemberében fogadták el.
 • További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról (HL L 145., 2008.6.4., 227–233. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 252., 2013.9.24., 5–10. o.)

A Bizottság 1175/2014/EU rendelete (2014. október 30.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvételére vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról és a 823/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2014.11.4., 4–43. o.)

A Tanács és a Bizottság 2015. évi közös jelentése az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerének végrehajtásáról (Oktatás és képzés 2020) – Az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés új prioritásai (HL C 417., 2015.12.15., 25–35. o.)

utolsó frissítés 04.11.2016

Top