Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A bolognai folyamat: az európai felsőoktatási térség kialakítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A bolognai folyamat: az európai felsőoktatási térség kialakítása

A Bolognai Nyilatkozattal (1999) elindított és a miniszteri konferenciák keretében háromévenként értékelt bolognai folyamat célja egy még inkább összehasonlítható, összeegyeztethető és átfogó európai felsőoktatási rendszer bevezetése.

JOGI AKTUS

Az 1999. június 19-i Bolognai Nyilatkozat - az európai oktatási miniszterek együttes nyilatkozata (a Hivatalos Lapban nem tették közzé).

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bolognai Nyilatkozattal (1999) elindított és a miniszteri konferenciák keretében háromévenként értékelt bolognai folyamat célja egy még inkább összehasonlítható, összeegyeztethető és átfogó európai felsőoktatási rendszer bevezetése.

FŐBB PONTOK

  • Céljai a következők: olyan egyetemi végzettségek rendszerének létrehozása, amelyek egyszerűen elismerhetők és összehasonlíthatók; a hallgatók, tanárok és kutatók mobilitásának előmozdítása; valamint magas színvonalú tanulás és oktatás biztosítása.
  • A folyamat kiemelt területei között szerepelnek a következők: egész életen át tartó tanulás, foglalkoztathatóság, finanszírozás, végzettségi struktúrák, nemzetközi nyitottság, adatgyűjtés és minőségbiztosítás.
  • A folyamat első tíz évének elsődleges célkitűzése az európai felsőoktatási térség (EHEA) kialakítása volt, amelyet a Budapest-Bécs Nyilatkozattal indítottak el 2010-ben. A következő évtizedben az EHEA megszilárdítására irányulnak majd a célkitűzések.
  • A folyamat jelenleg 48 országban került bevezetésre; e 48 ország és az Európai Bizottság együtt alkotják a bolognai folyamat tagjait.
  • A nemzeti kormányzatok vagy egyetemek nem kötelesek bevezetni a folyamatot. Egy kormányközi, önkéntes kezdeményezésről van szó, amelynek keretében mindegyik aláíró ország vállalja oktatási rendszerének korszerűsítését.
  • A bolognai folyamat példátlanul eredményes a határokon átnyúló regionális felsőoktatási együttműködés terén, és a világ egyéb részein is felkeltette már az érdeklődést. A globális partnerekkel való párbeszéd kialakítása ezért a folyamat megerősítésének középpontjába került. A Tanács az európai felsőoktatás globális dimenziójáról szóló, 2014-es következtetéseiben is hangsúlyozza ezt az aspektust.
  • A legutóbbi miniszteri konferenciát Jerevánban, Örményországban tartották 2015. május 14-15-én. A következő miniszteri konferencia pedig várhatóan Franciaországban kerül megrendezésre 2018-ban.

HÁTTÉR

Az Európai Kulturális Egyezményt (1954) aláíró országok jogosultak az EHEA-tagságra, feltéve hogy kifejezik azon szándékukat, hogy a bolognai folyamat célkitűzéseit beépítik a saját felsőoktatási rendszerükbe. Ezen túlmenően kötelesek arról is információt nyújtani, hogy milyen módon fogják ezen elveket és célkitűzéseket végrehajtani.

A bolognai folyamat összhangban áll az „Oktatás és képzés 2020” uniós keretrendszerben és az Európa 2020 foglalkoztatást és növekedést célzó európai stratégiában szereplő célkitűzésekkel.

További információk az EHEA honlapján találhatók.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az európai felsőoktatási térség 2015-ben: Jelentés a bolognai folyamat végrehajtásáról

A Tanács következtetései az európai felsőoktatás globális dimenziójáról (HL L 28., 2014.1.31., 2-5. o.).

utolsó frissítés 23.07.2015

Top