Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A többnyelvűség ösztönzése az EU-ban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A többnyelvűség ösztönzése az EU-ban

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Közlemény (COM(2005) 596 végleges) – Új keretstratégia a többnyelvűség ösztönzésére

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény körvonalazza az Európai Bizottság EU-ra vonatkozó stratégiáját a többnyelvűség ösztönzésével kapcsolatban, valamint számos konkrét intézkedést is javasol.

FŐBB PONTOK

A többnyelvűség jelenti egyrészt az egyén azon képességét, hogy több nyelvet használjon, másrészt egy földrajzi területen belül különböző nyelvi közösségek együttélését.

A Bizottság többnyelvűségi szakpolitikájának három célkitűzése, hogy:

 • ösztönözze a nyelvtanulást és támogassa a nyelvi sokféleséget;
 • elősegítse a többnyelvű gazdaságot, és
 • a polgárok számára saját nyelvükön tegye hozzáférhetővé az Európai Unióval kapcsolatos információkat.

A közlemény számos módot javasol a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség előmozdítására, többek között a következőket:

 • a Lingua-, a Socrates- és a Leonardo-programok (amelyek jelenleg már az Erasmus+ részét képezik);
 • testvérvárosprojektek (amelyek jelenleg az Európa a polgárokért programon belül működnek);
 • pénzügyi támogatás az egyetemeket összefogó Mercator-hálózatnak;
 • kutatási program a nyelvi akadályoknak az új információs technológiák segítségével történő leküzdéséről;
 • az európai nyelvi kompetenciamutató végrehajtása;
 • a nyelvtanárok képzésének korszerűsítése;
 • a korai nyelvtanulás bevált gyakorlatairól szóló tanulmány;
 • a többnyelvűség és az interkulturalizmus tanulmányozásával foglalkozó egyetemi tanszékek alapítása;
 • a hetedik kutatási és innovációs keretprogram (Horizont 2020) kutatási oldalának megerősítése.

A Bizottság sürgeti az uniós országokat, hogy:

Többnyelvű gazdaság

A Bizottság a következőket javasolja a többnyelvű gazdaság fejlesztése érdekében:

 • a hiányzó nyelvi készségek az európai gazdaságra gyakorolt hatásának tanulmányozása;
 • a gyakoribb videofeliratozás lehetőségeinek tanulmányozása a nyelvtanulás előmozdítása érdekében;
 • az uniós fogalmakat tartalmazó adatbázis előmozdítása (Inter-Agency Terminology Exchange, IATE);
 • egyetemi konferenciák szervezése a fordítóképzés témájában;
 • kezdeményezések a multimédiás eszközök könnyebb használata érdekében;
 • azon kutatók munkájának koordinálása, akik az emberi nyelvvel kapcsolatos technológiákkal, a gépi fordítással és a nyelvi eszközökkel foglalkoznak.

Fordítás és tolmácsolás

 • Az egyre gyakrabban használt gépi fordítás kiemeli az emberi fordító szerepét a minőségi fordítás létrejöttében, valamint a fordítási szolgáltatások európai szabványához hasonló fejlesztéseket.
 • Egyre nagyobb igény van tolmácsokra, különösen a nemzetközi szervezeteknél. A tolmácsok segítik a bevándorlóközösségeket a hivatalos ügyintézésben, hozzájárulva az emberi és demokratikus jogok védelméhez.

Többnyelvűség és az uniós polgárok

A Bizottság számos többnyelvű kezdeményezést hozott létre annak érdekében, hogy a polgárok megértsék, milyen jogokkal rendelkeznek, valamint hogyan befolyásolja életüket az európai jogalkotás. A Bizottság javaslatai a következők:

 • biztosítja, hogy valamennyi részlege következetesen alkalmazza a többnyelvűségi politikát;
 • továbbra is támogatja a többnyelvűséget az internetes portálján (Europa) és a kiadványaiban;
 • nyelvi portált indít el az Europa portálon;
 • szemináriumokat szervez a többnyelvűségről;
 • továbbra is biztosít ösztöndíjakat és oktatási segítséget az egyetemeknek a konferenciatolmácsolás terén, a távoktatási eszközök kifejlesztésében, valamint hallgatói ösztöndíjakat és tanulmányutakat finanszíroz;
 • támogatja az európai konferenciatolmács (EMCI) oklevél és az európai konferenciaszervezési (EMCM) oklevél megszerzésére irányuló képzést;
 • továbbra is aktív szerepet játszik a Nyelvi Rezsimekkel, Dokumentációval és Közzététellel Foglalkozó Éves Nemzetközi Találkozóban;
 • továbbra is támogatja az egyetemek fordítási mesterképzési programjait;
 • nemzetközi fordítási versenyt szervez az uniós országok iskolái között a nyelvtudás és a nyelvi szakmák ösztönzése érdekében.

A Bizottság független szakértőkből álló, többnyelvűséggel foglalkozó magas szintű munkacsoportot hozott létre, amely 2007-ben készítette el zárójelentését. 2008 elején miniszteri konferenciát tartottak a többnyelvűségről, amely lehetővé tette az uniós országok számára, hogy beszámolhassanak az elért eredményekről és a teendők megtervezéséről. Az év folyamán a Bizottság további közleményt adott ki, melyben javaslatot tett a többnyelvűség Európai Unión belüli átfogó megközelítésére.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Új keretstratégia a többnyelvűség ösztönzésére (COM(2005) 596 végleges, 2005.11.22.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Többnyelvűség: európai tőke és közös elkötelezettség (COM(2008) 566 végleges, 2008.9.18.)

utolsó frissítés 14.11.2016

Top