Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europass - nagyobb tanulási és foglalkozási célú mobilitás Európában

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europass - nagyobb tanulási és foglalkozási célú mobilitás Európában

A személyes készségeket és képesítéseket meghatározó - elektronikus úton, 28 nyelven elérhető - egységes dosszié munka vagy képzés keresésében segít a polgároknak egész Európában.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK (2004. december 15.) határozata a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass).

ÖSSZEFOGLALÓ

A személyes készségeket és képesítéseket meghatározó - elektronikus úton, 28 nyelven elérhető - egységes dosszié munka vagy képzés keresésében segít a polgároknak egész Európában.

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat közös európai uniós keretet hoz létre, amelynek célja, hogy a polgárok dokumentumok személyre szabott és összehangolt dossziéjának (Europass) a létrehozása révén átláthatóbb és egyszerűbb módon tudják képesítéseiket és szakmai alkalmasságukat bemutatni.

FŐBB PONTOK

Az Europass egy öt dokumentumból álló portfólió és elektronikus mappa, amely a polgárok tanulmányi eredményeinek, hivatalos képesítéseinek, munkatapasztalatainak, készségeinek és szakmai alkalmasságának a leírását tartalmazhatja.

A dokumentumcsomag a következő elemekből áll:

A kezdeményezést egy internetes portál támogatja, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy létrehozhassák saját Europass-önéletrajzukat és nyelvi útlevelüket, valamint hogy tájékozódhassanak az egyéb Europass-dokumentumokról.

Az Europassnak az európai és a nemzetközi mobilitást elősegítő egyéb eszközökkel összhangban lévőnek és azokkal kiegészítő jellegűnek kell lennie, különös tekintettel a következőkre:

Egy 2013-as bizottsági jelentés szerint az Europassnak a modern technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázása révén rugalmasabbá és felhasználóbarátabbá kell válnia. Azaz a jelenlegi struktúrát egyszerűbb, célorientáltabb és korszerűbb szolgáltatássá kell alakítani.

HIVATKOZÁSOK

Hivatkozások

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2241/2004/EK határozat

2005.1.1.

-

HL L 390., 2004.12.31., 6-20. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Az Europass kezdeményezés értékelése: a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) szóló európai parlamenti és tanácsi határozat második értékelése (COM(2013) 899 final, 2013.12.18.).

utolsó frissítés 22.07.2015

Top