Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurydice – az oktatási rendszerekről és szakpolitikákról tájékoztató európai információs hálózat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurydice – az oktatási rendszerekről és szakpolitikákról tájékoztató európai információs hálózat

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács és az oktatási miniszterek állásfoglalása az Eurydice elnevezésű oktatási információs hálózatról

MI AZ ÁLLÁSFOGLALÁS CÉLJA?

Célja az Eurydice hálózat megerősítése és fejlesztése, amely az oktatás területén működő nemzeti és európai struktúrákról, rendszerekről és fejleményekről szolgál információval.

FŐBB PONTOK

  • Az Eurydice hálózat az európai oktatási rendszerekről és politikákról hatalmas mennyiségű összehasonlítható információt, valamint az oktatási rendszerek számos témájában összehasonlító elemzéseket nyújt. A hálózat a tényeken alapuló európai együttműködést támogatja az oktatás és az egész életen át tartó tanulás terén.
  • Az Eurydice jelenlegi 42 nemzeti egysége 38 országban működik, amely országok valamennyien részt vesznek az Erasmus+ programban.
  • Az Eurydice nemzeti egységei jogszabályokhoz, rendeletekhez és ajánlásokhoz hasonló hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos információkat nyújtanak. Egy központi (brüsszeli székhelyű) Eurydice egység a végleges jelentések elkészítéséhez egyesíti ezeket az információkat egyéb adatforrásokkal, többek között az Eurostat statisztikai adataival, az UOE adatbázissal (az UNESCO, OECD és Eurostat közös adatbázisával) és a nemzetközi oktatással kapcsolatos felmérések eredményeivel.
  • Az Eurydice tevékenységével az elfogadás, az együttműködés, a bizalom és a mobilitás európai és nemzetközi szintű előmozdítására törekszik. A hálózatot az európai országokban elhelyezkedő nemzeti egységek alkotják és az EU Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége koordinálja.
  • Valamennyi Eurydice kiadvány díjmentesen elérhető az Eurydice weboldalon vagy igény esetén nyomtatott verzióban.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács és a Tanácsban ülésező oktatási miniszterek 1990. december 6-i állásfoglalása az Európai Közösség Eurydice elnevezésű oktatási információs hálózatáról (HL C 329., 1990.12.31., 23–24. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50–73. o.)

utolsó frissítés 11.07.2016

Top