Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 337/75/EGK rendelete – Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)

ÖSSZEFOGLALÓ

Mintegy 75 millió olyan ember él az Európai Unióban (EU-ban), akik vagy alacsony szintű képzettséggel vagy semmilyen képzettséggel nem rendelkeznek; az ő esetükben háromszor nagyobb a valószínűsége annak, hogy munkanélküliek lesznek, mint a magas szintű képesítéssel rendelkezőknél.

Az EU, annak érdekében, hogy segítse készségfejlesztésüket és elhelyezkedésüket, különleges ügynökséget hozott létre az uniós szakoktatási és szakképzési politika támogatása és az uniós országok e politikák gyakorlatba ültetése terén való segítése céljából.

MI A CEDEFOP CÉLJA?

A Cedefop, azaz az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ célja, hogy tudományos és technikai tevékenysége révén támogassa az Európai Bizottságot (EB-t) a szakoktatás és szakképzés előmozdításában, valamint közös szakoktatási és szakképzési politika kidolgozásában és megvalósításában.

A Cedefop szorosan együttműködik az EB-vel, az uniós országokkal, a munkáltatókkal és a szakszervezetekkel, valamint a szakoktatási és szakképzési kutatókkal és a szakoktatással és szakképzéssel a gyakorlatban foglalkozó személyekkel. Naprakész információkat nyújt számukra a szakoktatás és szakképzés terén elért fejleményekről, valamint szakpolitikai vitákra teremt lehetőséget.

FŐBB PONTOK

A Cedefop fő feladatai a következők:

 • a szakoktatásra és szakképzésre vonatkozó dokumentáció összeállítása és a szakoktatási és szakképzési kutatások fejlesztéséhez való hozzájárulás, statisztikai adatok és szakpolitikai elemzések nyújtása a szakoktatási és szakképzési döntéshozatal támogatása, valamint a szakoktatás és szakképzés értékével kapcsolatos tájékoztatás fokozásának a támogatása érdekében;
 • információk terjesztése weboldalán keresztül, publikációkban, tanulmányokban, konferenciákon és szemináriumokon;
 • közös megközelítés támogatása a szakoktatási és szakképzési politika fejlesztése terén fennálló uniós szintű együttműködés megerősítése érdekében;
 • viták ösztönzése a munkaerőpiac fejlődéséről, valamint a készségek és képesítések iránti növekvő igényekről.

Munka

Munkája a következő négy fő témakör köré összpontosul:

 • 1.

  szakpolitikai elemzés : kötelező jelentést benyújtani egyrészt arról, hogy az uniós országok hogyan haladnak a közösen egyeztetett szakoktatási és szakképzési célok elérése felé, másrészt pedig a szakoktatás és szakképzés finanszírozásáról;

 • 2.

  az élethosszig tartó tanulás fejlesztése: az élethosszig tartó (azaz az élet bármely szakaszában folytatott) tanulással kapcsolatos tendenciákat és szakpolitikai fejleményeket követi nyomon és ellenőrzi. Adatokat és elemzéseket szolgáltat a döntéshozók számára, valamint az oktatással és képzéssel kapcsolatos tudásmegosztáshoz és bevált gyakorlatok cseréjéhez kínál lehetőségeket;

 • 3.

  a készségek iránti igények meghatározása: a lehetséges uniós munkaerő-piaci egyensúlyhiányokat elemzi. Ezenkívül a készségek és kompetenciák terén felmerülő igényeket is megvizsgálja meghatározott ágazatokban, és közös uniós megközelítés elérésére törekszik a változó készségigények nyomon követése érdekében;

 • 4.

  a képesítések ismerete: közös uniós eszközök és elvek kijelölését támogatja az oktatás és a szakképzés terén, amivel abban kíván segítséget nyújtani az embereknek, hogy bármilyen életkorban tudjanak fejlődni és szakmát váltani. Információkat terjeszt például az olyan uniós eszközökről, mint az európai képesítési keretrendszer (EKKR), az európai szakképzési kreditrendszer (ECVET) és az Europass.

Hálózatok

A Cedefop a következő két fő hálózattal dolgozik együtt:

 • a ReferNet az uniós országokban, valamint Izlandon és Norvégiában a nemzeti szakoktatási és szakképzési rendszerről és szakpolitikákról tájékoztatást nyújtó hálózat;
 • a Skillsnet a magasan képzett kutatókat és szakértőket hozza össze a világ minden tájáról, hogy az új és változó készségekkel kapcsolatos kutatási és elemzési módszereket bemutassák, illetve megvitassák.

HÁTTÉR

A Cedefop az EU decentralizált ügynökségeinek egyike. 1975-ben hozták létre, és 1995-ben Berlinből Szalonikibe költözött át.

2015-ben ünnepelte, hogy negyven éve támogatja a szakoktatást és szakképzést Európában, és húsz éve települt székhelye Görögországba.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

JOGI AKTUS

A Tanács 337/75/EGK rendelete (1975. február 10.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

337/75/EGK rendelet

1975.2.16.

-

HL L 39., 1975.2.13., 1-4. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1946/93/EGK rendelet

1993.7.26.

-

HL L 181., 1993.7.23., 11-12. o.

1131/94/EK rendelet

1994.9.1.

-

HL L 127., 1994.5.19., 1. o.

251/95/EK rendelet

1995.3.1.

-

HL L 30., 1995.2.9., 1-2. o.

354/95/EK rendelet

1995.1.1.

-

HL L 41., 1995.2.23., 1. o.

1655/2003/EK rendelet

2003.10.1.

-

HL L 245., 2003.9.29., 41-43. o.

2051/2004/EK rendelet

2004.12.21.

-

HL L 355., 2004.12.1., 1-3. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ külső értékeléséről (COM(2008) 356 végleges, 2008. június 13.)

utolsó frissítés 30.09.2015

Top