Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó bizottság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó bizottság

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az EU nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó bizottságának létrehozása – 2008/590/EK határozat

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat tanácsadó bizottságot hoz létre azzal a céllal, hogy biztosítsa az uniós országokban a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget előmozdító szervek és intézmények közötti rendszeres konzultációkat és eszmecseréket.

FŐBB PONTOK

A nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó bizottság célja, hogy segítséget nyújtson az Európai Bizottságnak a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség előmozdítását célzó intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában. Ezt a vonatkozó tapasztalatoknak, politikának és gyakorlatnak az uniós országok és a különböző érintett felek közötti folyamatos cseréjének ösztönzése révén kívánja megvalósítani.

A tanácsadó bizottságnak 70 tagja van, a tagok hivatali ideje három évre szól és megújítható. A bizottság összetétele a következőképpen alakul:

uniós országonként egy képviselő, akit az esélyegyenlőség előmozdításáért felelős minisztériumból vagy hivatalból az adott uniós ország kormánya jelöl ki;

uniós országonként egy képviselő, akit az esélyegyenlőségért felelős nemzeti bizottság vagy testület tagjai közül – e bizottság vagy testület javaslata alapján – a Bizottság nevez ki;

hét tag az uniós szintű munkaadói szervezetek képviseletében; valamint

hét tag az uniós szintű munkavállalói szervezetek képviseletében.

Az Európai Női Lobbi két képviselője megfigyelőként vesz részt a tanácsadó bizottság ülésein. A Bizottsághoz indokolt kérelmet benyújtó nemzetközi és szakmai szervezetek , illetve egyéb szövetségek képviselői is részt vehetnek megfigyelőként a tanácsadó bizottság ülésein.

A tanácsadó bizottság a tagjai közül egyéves hivatali időszakra választja meg elnökét és két alelnökét.

Az elnök bárkit felkérhet, hogy szakértőként vegyen részt a tanácsadó bizottság munkájában, aki a napirenden szereplő adott tárgyban különleges szakismeretekkel rendelkezik.

A tanácsadó bizottságot a Bizottság hívja össze és évente legalább kétszer ülésezik a Bizottság központjában. A tanácsadó bizottság tanácskozásain véleményt nyilvánít a Bizottság által beterjesztett kérelmek alapján vagy a saját kezdeményezésére. Ezeket nem követi szavazás.

HÁTTÉR

A Bizottság 2008/590/EK határozata kodifikálja és hatályon kívül helyezi a 82/43/EGK határozatot, amely eredetileg létrehozott egy, a nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó bizottságot, és amely számos alkalommal módosításra került.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapjának a nemek közötti egyenlőségről szóló oldalát.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2008/590/EK határozata (2008. június 16.) a nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó bizottság létrehozásáról (HL L 190., 2008.7.18., 17–21. o.)

A 2008/590/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 18.01.2016

Top