Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gyermekgondozás - a szakmai és a magánélet összeegyeztetése a férfiak és a nők tekintetében

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gyermekgondozás - a szakmai és a magánélet összeegyeztetése a férfiak és a nők tekintetében

A gyermekgondozásról szóló 92/241/EGK ajánlás

JOGI AKTUS

A gyermekgondozásról szóló, 1992. március 31-i 92/241/EGK Tanács ajánlás (Hivatalos Lap L 123., 1992.5.8., 16-18. o.)

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

Az ajánlás előmozdítja az anyák és apák esélyegyenlőségét a szakmai és a családi élet összeegyeztethetősége terén azáltal, hogy az uniós országokat az olyan kezdeményezések indítására, illetve az azokban való részvételre ösztönzi, amelyek a szülőket gyermekgondozási feladataik elvégzésében támogatják.

FŐBB PONTOK

Az ajánlás a következő területeket érinti:

a gyermekgondozási szolgáltatások biztosítása az idő alatt, amíg a szülők dolgoznak, tanulmányokat folytatnak, illetve képzésben vesznek részt vagy aktív munkakeresők;

külön szabadság a gyermekükről gondoskodó, dolgozó szülők számára;

a munkakörnyezet fokozottabb hozzáigazítása a gyermekes munkavállalók szükségleteihez;

a munkai és a gyermekgondozási felelősségek mindkét szülő közötti megoszlásának támogatására irányuló intézkedések.

Az ajánlás a következőkre tesz javaslatot a gyermekgondozási szolgáltatások tekintetében:

ésszerű árak;

megbízható ellátás (egészséges és biztonságos) fejlesztési/oktatási profillal együtt;

a sajátos nevelési igényű (például nyelvi követelmények) és az egyszülős családok gyermekeinek ellátására való képesség.

Külön szabadság

Az uniós országoknak a nők munkaerő-piaci részvételének növelése érdekében ösztönözniük kell a külön szabadsághoz hasonló kezdeményezéseket az anyák és az apák számára egyaránt.

Munkakörnyezet

Az uniós országoknak a következő kezdeményezéseket kell tennie és/vagy ösztönöznie:

a munkavállalásnak még inkább elő kell segítenie a gyermekgondozást, különösen a munkáltatók és a szervezetek közötti kollektív szerződések révén;

tisztességes munkabérek és munkafeltételek biztosítása a gyermekgondozási szolgáltatások terén dolgozó munkaerő számára;

az állami szektornak a gazdaság többi része számára modellként szolgáló szerepvállalása.

Felelősségek megosztása

Az uniós országoknak ösztönözniük kell a férfiak gyermekgondozási kötelezettségekben való fokozottabb részvételét a szülői felelősség egyenlőbb megoszlása és a nők hatékony munkaerő-piaci szerepének lehetővé tétele céljából.

A gyermekgondozásra irányuló uniós célkitűzésekről bővebben.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Barcelonai célkitűzések - A kisgyermek-gondozási szolgáltatások fejlesztése Európában a tartós és inkluzív növekedés érdekében (COM(2013) 322 final, 2013.5.29.)

utolsó frissítés 14.09.2015

Top