Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós kikötőkbe befutó hajók fedélzetén töltött munkaidő

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az uniós kikötőkbe befutó hajók fedélzetén töltött munkaidő

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv célja az EU-n kívüli országok hajótulajdonosaitól eredő versenytorzulás elleni küzdelem és az európai uniós kikötőkbe befutó hajók fedélzetén dolgozó tengerészek egészségének és biztonságának a védelme.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja az annak ellenőrzésére és kikényszerítésére szolgáló eljárások létrehozása, hogy az uniós országok kikötőibe befutó hajók megfeleljenek az 1999/63/EK irányelvnek (amelyet később a 2009/13/EK irányelv módosított), amely a tengerészek munkaidejére vonatkozó szabályokat határozza meg, ideértve a munka- és pihenőidőt, a fizetett szabadságot és a munkavégzési képességet is.

FŐBB PONTOK

Az uniós országok - az általuk kinevezett kikötői állami vizsgáló ellenőrökön keresztül - ellenőrzéseket hajtanak végre a kikötőikbe befutó tengerjáró hajókon, függetlenül attól, hogy azokat hol vették lajstromba. A halászhajókra nem terjed ki az irányelv hatálya.

Az ellenőrzésekre különösen akkor kerül sor, ha a parancsnoktól, a legénység valamely tagjától, illetve bármely olyan személytől vagy szervezettől, akinek/amelynek a hajó biztonságos működéséhez, a fedélzeti élet- és munkafeltételekhez vagy a szennyeződések megelőzéséhez jogos érdeke fűződik, panasz érkezett.

Az ellenőrzések a következőket határozzák meg:

elhelyeztek-e fedélzeti munkarendet tartalmazó táblázatot könnyen hozzáférhető helyen a fedélzeten;

tartanak-e a fedélzeten a tengerészek munka- és pihenőidejének feljegyzésére szolgáló nyilvántartást, és a nyilvántartást a hajót lajstromozó állam illetékes hatósága ellenjegyezte-e.

Amennyiben úgy tűnik, hogy a tengerészek rendellenesen kimerültek, részletesebb ellenőrzésre kerül sor annak meghatározására, hogy a munka- és a pihenőórák száma megfelel-e a szabályozásoknak, és azokat betartották-e.

Az olyan körülmények kiküszöbölése érdekében, amelyek egyértelműen veszélyeztetik a tengerészek biztonságát vagy egészségét, az adott uniós ország megtilthatja, hogy a hajó elhagyja a kikötőt egészen addig, amíg a hiányosságokat ki nem küszöbölték vagy a tengerészek elég pihenőidőt nem kaptak.

Ha valamely hajó számára megtiltják, hogy elhagyja a kikötőt, a határozatról és a rendellenességet orvosló intézkedésekről értesítik a parancsnokot, a tulajdonost, a lobogó szerinti vagy a lajstromozás szerinti ország valamely tisztviselőjét, illetve a diplomáciai képviseletet.

A hajó indokolatlan feltartóztatása esetén a tulajdonos az elszenvedett veszteségekért és károkért kártalanításra jogosult. A bizonyítás a hajó tulajdonosát terheli, akinek szintén joga van fellebbezni a feltartóztatás ellen.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Ez az irányelv 2000. január 20-án lépett hatályba.

További információkért lásd a tengerészetről szóló, 2006. évi egyezményt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet holnapján.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1999. december 13-i 1999/95/EK irányelve a tengerészeknek a közösségi kikötőkbe befutó hajók fedélzetén töltött munkaidejére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1999/95/EK irányelv

2000.1.20.

2002.06.30.

HL L 14., 2000.1.20., 29-35. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2009. február 16-i 2009/13/EK irányelve az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról (HL L 124., 2009.5.20., 30-50. o.)

utolsó frissítés 06.10.2015

Top