Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Közúti közlekedés: a vezetési időre, szünetekre és pihenőidőre vonatkozó szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Közúti közlekedés: a vezetési időre, szünetekre és pihenőidőre vonatkozó szabályok

Az EU-ban közúti fuvarozást végző gépjárművezetők munkaidejének a szervezése hozzájárul a közúti biztonság, valamint a gépjárművezetők egészségének és biztonságának a javításához, továbbá a tisztességes verseny biztosításához.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/15/EK irányelve (2002. március 11.) a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU-ban közúti fuvarozást végző gépjárművezetők munkaidejének a szervezése hozzájárul a közúti biztonság, valamint a gépjárművezetők egészségének és biztonságának a javításához, továbbá a tisztességes verseny biztosításához.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A gépjárművezetők vezetési idejére és pihenőidejére vonatkozó általános szabályokat meghatározó 561/2006/EK rendeletet kiegészítve az irányelv minimumszabályokat határoz meg a gépjárművezetők munkaidejének szervezése tekintetében.

FŐBB PONTOK

Az irányelv rendelkezései az uniós országokban - közúti fuvarozási tevékenységek folytatására - létrehozott vállalkozások szolgálatában dolgozó valamennyi „utazó munkavállalóra”, valamint az „önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőkre” vonatkoznak.

A „munkaidő” a következőket foglalja magában:

  • vezetés;
  • be- és kirakodás;
  • segédkezés az utasok be- és kiszállásánál;
  • takarítás és műszaki karbantartás;
  • minden egyéb, a gépjármű, az utasok vagy a rakomány biztonságának a biztosítását vagy valamely meghatározott fuvarozási tevékenységgel közvetlen összefüggésben lévő jogi kötelezettségeknek való megfelelést célzó tevékenység (például a vámhatósági formalitások);
  • bármely olyan egyéb időszak, amikor a gépjárművezető szolgálattal kapcsolatos feladatait végzi.

A munkahét leghosszabb idejét 48 órában állapították meg; ez azonban 60 órára meghosszabbítható, amennyiben a gépjárművezető 4 hónapon keresztül nem lépi túl az átlag 48 órás munkahetet.

A gépjárművezetők pihenés nélkül nem dolgozhatnak egyszerre 6 óránál többet. Amikor a gépjárművezető napi 6-9 órát dolgozik, az ilyen szüneteknek legalább 30 perceseknek kell lenniük. Ez az 561/2006/EK rendeletet egészíti ki, amely 4,5 órában korlátozza a szünet vagy pihenés nélküli leghosszabb vezetési időt.

Az 561/2006/EK rendelet pihenőidőről szóló rendelkezéseit megtartja az irányelv. A gépjárművezetőknek napi és heti pihenőidőket is be kell iktatniuk.

Éjjeli műszak esetén egy 24 órás szakaszban legfeljebb 10 órát szabad dolgozni.

Egy 2014. évi bizottsági jelentés az irányelv és a rendelet 2011-2012. évi végrehajtásáról készített elemzést. A jelentésből az derül ki, hogy történtek előrelépések a jogszabály alkalmazása terén. Az uniós országok által benyújtott jelentések hiányossága és következetlensége azonban megakadályozta, hogy mélyreható elemzés szülessen a jogszabályok közúti biztonságra, illetve a gépjárművezetők egészségére és biztonságára gyakorolt hatásáról. A Bizottság megállapította, hogy átfogó értékelést fog kezdeményezni a szociális jogszabályok közúti fuvarozás terén való működéséről.

HÁTTÉR

Az Európai Parlament elutasított egy 2008. évi bizottsági javaslatot, amely egyrészt abból a célból kívánta módosítani az irányelvet, hogy az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőkre ne terjedjen ki annak hatálya, másrészt pedig hogy előmozdítsa annak érvényesítését. Az irányelv eredetileg csak a szállítmányozással foglalkozó társaságok által alkalmazott utazó munkavállalókra vonatkozott. 2009 márciusa óta valamennyi olyan gépjárművezetőre vonatkozik, akik a vezetési időről, a szünetekről és a pihenőidőről szóló rendelet hatálya alá tartoznak.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2002/15/EK irányelv

2002.3.23.

2005.3.23.

HL L 80., 2002.3.23., 35-39. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 102., 2006.4.11., 1-14. o.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a közúti fuvarozásra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK rendelet, valamint a közúti szállításban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló 2002/15/EK irányelv 2011-2012 közötti végrehajtásáról (a közúti fuvarozásra vonatkozó egyes szociális jogszabályok végrehajtásáról szóló 27. bizottsági jelentés) (COM(2014) 709 final, 2014.11.21.)

utolsó frissítés 30.09.2015

Top