Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Csoportos létszámcsökkentés: a munkavállalók tájékoztatása és konzultáció

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Csoportos létszámcsökkentés: a munkavállalók tájékoztatása és konzultáció

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 98/59/EK irányelve a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Előírja, hogy csoportos létszámcsökkentés esetén a munkáltató köteles konzultálni a munkavállalók képviselőivel*.
 • Meghatározza, hogy a konzultáció során mely pontokat kell érinteni, és a munkáltatónak milyen információkat kell szolgáltatnia.
 • Ezenkívül meghatározza a csoportos létszámcsökkentéskor követendő eljárási szabályokat is.

FŐBB PONTOK

Az irányelv nem alkalmazandó a következőkre:

 • a korlátozott időtartamra vagy egy meghatározott feladatra szóló munkaszerződések keretein belül történő csoportos létszámcsökkentés, kivéve, ha a létszámcsökkentés a szerződés lejárta vagy teljesítése előtt történik;
 • a közigazgatási szervek által foglalkoztatott munkavállalók vagy bármely közjogi intézmény munkavállalói.

Emellett valamely cég tulajdonosváltása vagy fizetésképtelenné válása esetén az alkalmazottak jogait egyéb uniós jogszabályok tartalmazzák.

Konzultáció

Bármely csoportos létszámcsökkentést tervező munkáltató köteles megfelelő időben a munkavállalók képviselőivel konzultálni, és velük megegyezésre törekedni. A konzultációnak ki kell térnie legalább a következőkre:

 • a csoportos létszámcsökkentés elkerülése, vagy az érintett alkalmazottak számának csökkentése; illetve
 • a következmények enyhítése olyan kísérő szociális intézkedések által, amelyek különösen az elbocsátott munkavállalók áthelyezéséhez vagy átképzéséhez nyújtott támogatást szolgálják.

Az Európai Üzemi Tanács erősíti a munkavállalók tájékoztatáshoz és transznacionális konzultációhoz való jogát az Unió területén működő cégeken belül.

A munkáltató által szolgáltatott információk

Az uniós országok hozhatnak olyan intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy az adott ország jogi keretein belül a munkavállalók képviselői szakértő segítségét vegyék igénybe. A munkáltató a konzultáció során köteles minden vonatkozó információt a munkavállalók képviselőinek tudomására hozni, és írásban tájékoztatni őket a következőkről:

 • a létszámcsökkentés okai;
 • a létszámcsökkentés végrehajtásának időpontja és időtartama;
 • a rendszerint alkalmazott emberek száma és kategóriája;
 • a létszámcsökkentés miatt elbocsájtandó munkavállalók száma és kategóriája;
 • az elbocsájtandó munkavállalók kiválasztásának szempontjai;
 • a végkielégítés kiszámításának módja (adott esetben).

A csoportos létszámcsökkentés eljárása

A munkáltatónak a következő eljárást kell követnie:

 • Írásban értesíti az illetékes hatóságot bármilyen tervezett csoportos létszámcsökkentésről. Ennek az értesítésnek tartalmaznia kell minden vonatkozó információt a tervezett létszámcsökkentéssel és a megtartott konzultációkkal kapcsolatban, kivéve a végkielégítés kiszámításának módját.
 • Amennyiben az alkalmazottak tengerjáró hajón dolgoznak, a munkáltató annak az országnak a hatóságát köteles értesíteni, ahol a hajót nyilvántartásba vették.
 • Az értesítés egy példányát továbbítja a munkavállalók képviselőinek, akik megjegyzéseikkel az illetékes hatósághoz fordulhatnak.
 • A csoportos létszámcsökkentés leghamarabb 30 nappal az értesítés után történhet meg. Az illetékes hatóság ez idő alatt megoldást keres a helyzetre.
 • Az uniós országok felhatalmazhatják az illetékes hatóságot arra, hogy abban az esetben, ha az eredeti határidőn belül nem talált megoldást a problémára, az értesítést követő időszakot lerövidítsék, vagy 60 napra meghosszabbítsák. További hosszabbításra is adható felhatalmazás.
 • A munkáltatót az eredeti időszak lejárta előtt értesíteni kell minden hosszabbításról, illetve annak okáról.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1998. szeptember 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Csoportos létszámcsökkentés: olyan helyzet, amelyben egy munkáltató úgy dönt, hogy a munkavállalók egy csoportját elbocsájtja.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 98/59/EK irányelve (1998. július 20.) a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 225, 1998.8.12., 16–21. o.)

A 98/59/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 04.12.2016

Top