Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai szociális párbeszéd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai szociális párbeszéd

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Bizottság közleménye – Európai szociális párbeszéd: az innováció és a változás hajtóereje

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A KÖZLEMÉNYNEK A CÉLJA?

Olyan iránymutatásokat határoz meg a közlemény, amelyek célja a munkavállalók és munkáltatók képviselői (a szociális partnerek) állami intézmények munkájához való hozzájárulásának a megerősítése az EU-n belüli közirányítás, valamint a gazdasági és társadalmi reformok javítása érdekében.

FŐBB PONTOK

A közlemény fő céljai a következők:

a szociális partnerekkel az uniós jogszabály-tervezetek kidolgozása terén folytatott konzultáció fokozása, hogy azokba valamennyi, társadalmi hatásokkal járó kezdeményezés belekerüljön;

a konzultációs eljárások és szabályok javítása;

a nemzeti szervezetek közötti együttműködés előmozdítása és azok belső kormányzásának javítása;

a szociális partnerek arra való ösztönzése, hogy szélesítsék ki és erősítsék meg a szociális párbeszédet, mégpedig több – az uniós jogszabályokba beépítendő –megállapodás létrehozásával, valamint a különböző ágazatokon belüli és azok közötti párbeszéd folyamatainak a kidolgozásával;

az európai szociális párbeszéd eredményeiből kialakított profil érvényre juttatása;

az európai szociális partnerek és a nemzeti hatóságok képviselői számára nyújtott képzések javítása, a helyi szociális párbeszéd és a vállalati társadalmi felelősség előmozdítása.

A párbeszéd formái

A szociális partnerekkel folytatott konzultációnak két fő formája van:

kétirányú párbeszéd az európai munkáltatók és szakszervezetek között, amelyre ágazatokon átívelő szinten és az ágazati bizottságokon belül kerül sor;

a hatóságok bevonásával megvalósuló háromirányú párbeszéd.

Ágazatokon belüli szociális párbeszéd

2015-re 43 ágazati szociális párbeszéddel foglalkozó bizottság jött létre. Ezek a bizottságok meghatározott ágazatok foglalkoztatásügyi és társadalompolitikai javaslataival kapcsolatos vita- és konzultációs fórumként működnek. Gyakran több munkacsoportból és bizottságból állnak.

Ágazatokon átívelő szociális párbeszéd

Az ágazatokon átívelő szociális párbeszédnek számos fóruma jött létre, többek között a következők:

a Társadalmi Párbeszéd Bizottság, amely az ágazatokon átívelő kétirányú szociális párbeszéd fő uniós fóruma;

az ebben a közleményben javasolt Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozó, amely évente kétszer ülésezik. A csúcstalálkozón a Tanács és az Európai Bizottság képviselői, valamint a szociális partnerek küldöttei üléseznek;

a Makrogazdasági Párbeszéd, a Tanács, a Bizottság, az Európai Központi Bank és a szociális partnerek közötti véleménycsere magas szintű (minisztériumi szintű) fóruma, amelyet évente kétszer rendeznek meg és amely kétszintű – politikai és technikai – struktúra szerint épül fel;

az uniós szociális partnerszervezetek és a Bizottság közötti információcserét biztosító együttműködési fórum;

tanácsadó bizottságok;

szemináriumok, a szociális partnerek közös projektjei.

Konzultáció

A jogszabályok megvizsgálása során a Bizottság konzultál a szociális partnerekkel – első körben – az adott kezdeményezés lehetséges irányáról, majd pedig annak tartalmáról.

A 2010. évi jelentés szerint az ágazaton belüli szociális párbeszéd a következőket érte el:

több mint 500 különböző jogi helyzetű szöveghez járult hozzá, amelyek között szerepeltek közös vélemények és uniós jogszabályként végrehajtott megállapodásokra adott válaszok;

5 jogilag kötelező erejű szövegről állapodott meg szociális párbeszéddel foglalkozó bizottságokon belül, amelyeket irányelvek hajtottak végre.

Az ágazatokon átívelő szociális párbeszéd keretén belül is számos megállapodás született:

4 megállapodást az európai szociális partnerek írtak alá, amelyeket – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 154. és 155. cikke szerinti szociális párbeszéddel kapcsolatos eljárás keretében – irányelvekbe ültettek;

ezenkívül 4, ágazatokon átívelő megállapodást kötöttek a szociális partnerek saját munkaprogramjuk alapján.

HÁTTÉR

Szociális párbeszéd

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye: Az európai szociális párbeszéd, a modernizáció és a változás ereje (COM(2002) 341 végleges, 2002. június 26.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság szolgálati munkadokumentuma az európai ágazaton belüli szociális párbeszéd működéséről és lehetőségeiről (SEC(2010) 964 végleges, 2010. július 22.)

utolsó frissítés 06.10.2015

Top