Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EURES - az EU foglalkoztatási mobilitási portálja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EURES — az EU foglalkoztatási mobilitási portálja

Az EURES — az Európai Foglalkoztatási Szolgálat — olyan együttműködési hálózat, amelyet álláslehetőségek keresésére és a munkavállalók EGT-országokban (az uniós országokban, Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben) és Svájcban való szabad mozgásának az elősegítésére hoztak létre.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2003/8/EK határozata (2002. december 23.) az 1612/68/EGK tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése tekintetében történő végrehajtásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EURES — az Európai Foglalkoztatási Szolgálat — olyan együttműködési hálózat, amelyet álláslehetőségek keresésére és a munkavállalók EGT-országokban (az uniós országokban, Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben) és Svájcban való szabad mozgásának az elősegítésére hoztak létre.

A hálózat partnerei állami foglalkoztatási szolgálatok, szakszervezetek, valamint munkaadói szervezetek. A hálózat koordinálását az Európai Bizottság végzi.

MI AZ EURES CÉLJA?

Az EURES fő célkitűzései a következők:

tájékoztatás, iránymutatás és tanácsadás nyújtása a potenciális migráns munkavállalók számára a munkalehetőségekről, az élet- és munkakörülményekről az EGT területén;

a más országokból toborozni kívánó munkáltatók támogatása;

tanácsadás és iránymutatás nyújtása a munkavállalók és munkáltatók számára a határokon átívelő régiókban.

FŐBB PONTOK

Az uniós munkaerő-piac fejlesztése

Az álláskeresők, a munkavállalók és munkáltatók érdekében az EURES a következőket támogatja:

egy mindenki számára nyitott és hozzáférhető európai uniós munkaerőpiac létrehozása;

transznacionális, interregionális és határokon átívelő szinten való munkaközvetítés állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése révén;

álláslehetőségekre, készségek szerzésére, gyakorlati képzésekre és szakmai gyakorlatokra - adott esetben - gyakornokok és képzésben részt vevők közvetítésére vonatkozó információk megosztása;

a fiatal munkavállalók mobilitásával kapcsolatos tájékoztatás.

Az EURES tagjai és partnerei

Az EURES tag- és partnerszervezeteinek a közös erőforrásai szilárd alapot kínálnak mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára a magas szintű szolgáltatás nyújtásához.

Az EURES tagjai és partnerei:

nemzeti és helyi foglalkoztatási szolgálatok;

a határokon átívelő régiókért felelős foglalkoztatási szolgálatok;

egyéb szakosított foglalkoztatási szolgálatok, amelyekről a Bizottságot értesítették;

a tagok által kijelölt szociális partnerek szervezetei;

egyéb szociális és vonatkozó érdekeltségű szervezetek.

Tevékenységek

munkaközvetítési szolgáltatások létrehozása az álláskeresők számára, a munkavállalók és munkáltatók számára nyújtott munkaközvetítés, valamint azon munkáltatók számára nyújtott szolgáltatások támogatása, amelyek valamely másik uniós országban az EURES internetes szolgáltatásai segítségével kívánnak személyzetet felvenni;

az élet- és munkakörülményekkel, valamint a munkaerő-piaci trendekkel kapcsolatos naprakész információk terjesztése;

a tagok és a partnerek közötti együttműködések;

a mobilitás előtti akadályok felügyelete és értékelése, ideértve a jogszabályi és közigazgatási eljárások közötti különbségeket is.

A másik uniós országokban való munkakeresés elősegítése érdekében az EURES állásajánlatokat tartalmazó adatbázisát naponta frissítik, amely adatbázis az EURES honlapján az EU/EGT 26 nyelvén érhető el.

További információkért lásd az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálját, az EURES-t.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2003/8/EK határozat

2003.3.1.

-

HL L 5., 2003.1.10., 16-19. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 492/2011/EU rendelete (2011. április 5.) a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról (HL L 141., 2011.5.27., 1-12. o.)

A Bizottság 2012/733/EU végrehajtási határozata (2012. november 26.) a 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése és az EURES újbóli kialakítása tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 328., 2012.11.28., 21-26. o.)

utolsó frissítés 31.08.2015

Top